А Д Р Е С А Р

Е Н И Г М А Т С К О Г

С А В Е З А   С Р Б И Ј Е

ЗА 2008. ГОДИНУ

ОД СЛОВА Н - Р

К О Р И Ш Ћ Е Н Е   С К Р А Ћ Е Н И Ц Е

ВЕКБ Ваљевски енигматски клуб Бранковина, Ваљево;

ЕДЂН Енигматско друштво Др Ђорђе Натошевић, Сомбор;

ЕКБЕ Енигматски клуб Београд, Београд;

ЕКБО Енигматски клуб Бор, Бор;

ЕКБР Енигматски клуб Браничево, Пожаревац;

ЕККР Енигматски клуб Крушевац, Крушевац;

ЕКЛИ Енигматски клуб Линија, Ваљево;

ЕКНЗ Енигматски клуб Нова загонетка, Београд;

ЕКНИ Енигматски клуб Ниш, Ниш;

ЕКПИ Енигматски клуб Пирамида, Нови Сад;

ЕКСР Енигматски клуб Србија, Аранђеловац;

ЕСВИ Енигматска секција РКУД Вискоза, Лозница;

ЕСС Енигматски савез Србије, Београд;

УЕВК Удружење енигмата Вук Караџић, Београд.

 (с) - телефон у стану, (п) - телефон на послу

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЕНИГМАТСКА АКТИВНОСТ АДРЕСА ТЕЛЕФОН E-MAIL КЛУБ
Нагорни Александар састављач 18000 Ниш

Сретена Младеновића 118/8

018/717-464 (с)

063/8385-555

  ЕКНИ
Недић Јован састављач, уредник и писац 31300 Бели Манастир

Краља Петра Свачића 48а

Хрватска

99-385-31/701-791(с)

99-385-98/9032-829

 jovannedic@yahoo.com  ЕДЂН
Нешић Михаило решавач 18000 Ниш

Озренска 1

063/1015-318   ЕКНИ
Никић Бошко састављач 12000 Пожаревац

Чеде Васовића 6/35

012/227-286 (с)   EKБР
Никић Бранислав састављач, уредник, издавач, предс. клуба, члан предс. ЕСС 12000 Пожаревац

Mačvanska 21/18

 064/ 8306-174

nikic.branislav@gmail.com

ЕКБР
Николић Бранко састављач 11080 Земун

Драгана Ракића 29/11

011/2616-969 (с)

064/2669-617

 nikolicbranko@ikomline.net  ЕКНЗ
Николић Драган састављач и уредник 11010 Београд

Кирила Савића 6

011/2467-314 (с)

011/3301-487 (п)

066/8200266

 

dnikolic@politika.rs  

 
Николић Радисав састављач 15222 Шабачка Каменица 015/569-352 (с)

064/5691-935

 radisavn@yahoo.com  
Николић- Левковски Павлина саатављач 11080 Земун

Драгана Ракића 29/11

011/2616-969 (с)

064/4612-401

  nikolicbranko@ikomline.net  
Новаковић Јован састављач и уредник 12000 Пожаревац

Трг Радомира Вујовића 14/95

012/223-680 (с)

026/223-410 (п)

064/6170-878

controlor@ptt.rs

jovan.n@sbb.rs

ЕКБР
Новаковић Ранка састављач 12000 Пожаревац

Trg Радомира Вујовића 14/95

012/223-680 (с)   ЕКБР
Новчић Обрад састављач 11080 Земун

Јована Стоисав. 29

011/198-909 (с)    
Обреновић Миодраг састављач 35000 Јагодина

Бранка Крсмановића 1

035/222-350 (с)    
Оташевић Ђорђе састављач, уредник, издавач, писац и председник клуба 11000 Београд

Молерова 62а

011/2437-204 (с)

064/3126-964

djordjeotasevic@yahoo.com

ЕКНЗ
Павловић Душан састављач 11000 Београд

Ивана Ђаје 2

011/4448-699 (с)

063/8476-875

     
Павловић Миодраг састављач 11000 Београд

Зрмањска 20

063/8191-326 calc1pa@yahoo.com   
Палинкашев Душан састављач и уредник 11000 Београд

Кнеза Милоша 43/83

011/3612-761 (с)

064//0525-014

  УЕВК, ЕКНЗ
Пауновић Момир састављач, теоретичар, писац и члан предс ЕСС 26000 Панчево

Војвођански булевар 26/6

013/301-985 (с)

013/344-422 (п)

 

mjpaunpa@yahoo.com ЕКНЗ, ЕКБЕ, УЕВК
Пејић Миодраг

састављач и писац 18330 Бабушница

Саше Ивковића 30/5

010/686-115 (с)

010/312-622 (п)

063/8907-880

   
Перић Живан састављач 12315 Рашанац

11000 Београд

Његошева 25/V

012/340-223

(Рашанац)

011/2437-627 (Бгд)

063/8710-927

    УЕВК
Перић Сретен састављач, уредник, предс клуба, члан предс ЕСС 15300 Лозница

Славка Родића 52

015/873-379 (с)

064/3099-052

   ЕСВИ, УЕВК
Петковић Живота састављач 21471 Равно Село

Маршала Тита 112

 063/8710-735    
Петковић Станија уредник 11000 Београд

Шајкашка 21

011/3390-590 (с)    
Петковски Никола састављач, уредник и писац 1000 Скопље

Исаија Мажовски 42/1-9

Македонија

99-389-2/2040-665(с) petkovskinikola@gmail.com УЕВК
Петровић Бошко састављач, уредник и писац 11000 Београд

Алексе Ненадовића 9

011/2437-703 (с)

011/3443-815 (с)

   
Петровић Михаило састављач 15300 Лозница

Клупци

015/873-591 (с)   ЕСВИ
Пешић Жарко састављач, уредник, писац, члан клупског предс 19210 Бор

Чеде Кецмана 32

030/456-195 (с)

030/456-196 (с)

063/473-290

zarkopesic@gmail.com ЕКБО, ЕКБЕ
Пешић Никола састављач, теоретичар, писац и члан клупског предс 18000 Ниш

Бранка Крсмановића 16/40

018/225-594 (с)

pesnik@ptt.rs ЕКНИ, ЕКНЗ
Пинтарић Жарко састављач 25000 Сомбор

Грује Дедића 8/1

025/440-583 (с)

025/438-899 (п)

063/7204-879

npintaric@hotmail.com  ЕДНЂ
Познановић Радослав писац 31000 Ужице

031/518-213 (с)      
Покрајац Јован уредник и издавач 11000 Београд

Скерлићева 30

011/2446-380 (с)

063/225-593

   
Полић Дане састављач 14000 Ваљево

Краљевића Марка 25

065/2240-216   ЕКВА
Поповић Душан састављач 15318 Мали Зворник

Рибарска 5

015/471-510 (с)

015/472-330 (п)

064/6511-363

 dusanpopo@telekom.rs УЕВК
Поповић Томислав састављач 11030 Београд

Благоја Паровића 4/75

011/3547-334 (с)

027/331-057 (Прокупље)

063/7759-707

  УЕВК
Прванов Жељко састављач 26000 Панчевo 

Стевана Шупљикца  54Б

013/317-213 (с)

011/2644-040(п)

064/5462-722

  ЕКНЗ, УЕВК
Пупезин Златан састављач 23300 Кикинда

Немањина 7

0230/21-662 (с)

    
Пучијашевић Милинко састављач и уредник 31205 Севојно

Рујевац 345

031/532-467 (с)

063/8710-450

   
Пушица Његош састављач 31300 Пријепоље

Сретена Вукосав. 59

11000 Београд

Тоше Јовановића 6

011/2761-455 (п)

064/1324-790

   
Радаковић Марјан састављач, уредник, истраживач,теоретичар, писац, предс клуба и члан предс ЕСС 18000 Ниш

Драгољуба Ристића 31

018/580-898 (с)

063/695-709

radamant_e@yahoo.com  ЕКНИ, ЕКНЗ
Радивој Љерка састављач 51500 Крк

Ивана Зајца 12/1

Хрватска

00-385-91/5441-817 (с)      
Радисављевић  Зоран састављач, писац 21000 Нови Сад

Народног фронта 18

021/528 525  (с)

064/2973-582

zoradis@eunet.rs   
Радић Бранислав састављач 35250 Параћин

Сутјеска 9

035/563-785 (с)   ЕКНЗ
Радосављевић Драган састављач 14000 Ваљево

Душанова 40

014/234-050 (с)   ЕКВА
Радуновић Милорад састављач и писац 35000 Јагодина

Црновршка 10/5

035/233-648 (с)       
Рајковић Љубиша - Кожељац писац 19000 Зајечар

Николе Пашића 221

019/24-805 (с)      
Раковић Раденко састављач, уредник и писац 22409 Јазак

Мала Ремета

Пинкијева 59

061/1149-251

064/2071-508

  ЕКНЗ, ЕКБЕ
Ранчић Мирко састављач и члан клупског предс 25000 Сомбор

Београдска 12

025/429-637 (с)

064/2153-998

  ЕДЂН 
Рафаиловић Мирјана решавач 11060 Београд

Маријане Грегоран 15/15

011/2972-305 (с)

064/3473-759

rafaela@ptt.rs УЕВК
Рацановић Радоја састављач 78400 Градишка

Младена Стојановића бб

Републ. Српска

99-387-51/814-098 (с)

99-387-65/689-771

domzdravlja@gradiska.com  
Ријавец Јожеф састављач 11080 Земун

Филипа Вишњића 47

011/616-249 (с)   ЕКБЕ
Ристић Драган састављач и теоретичар Сурдулица 017/815 888

064/6692167

trodimenzionalac@yahoo.com
Ристић Станимир састављач и уредник 18400 Прокупље

Краљевића Марка 175

027/328-403 (с)

064/2565-574

   
Росић Драгослав састављач, уредник и издавач 15000 Шабац

Змај Јовина 17

015/343-079 (с)

064/3832-025

keops97@ptt.rs  
Рудић Иван састављач, уредник и издавач 21000 Нови Сад

Радничка 19

021/526-725 (с)

021/6364-960(п)

064/1145-391

 
Руменчић Драган састављач 11080 Земун

Мирослава Тирша 18

011/2197-367 (с)`    
Руцић Драган решавач 19250 Мајданпек

Николе Тесле 20/10

062/341-975   ЕКНЗ
Ршумовић Љубивоје сатављач 11000 Београд

Краља Александра 249

011/2419-378 (с)

063/261-213

ljubarsum@yahoo.com   

ВРХ СТРАНЕ      НАСЛОВНА СТРАНА