А Д Р Е С А Р

Е Н И Г М А Т С К О Г

С А В Е З А   С Р Б И Ј Е

ЗА 2008. ГОДИНУ

ОД СЛОВА С - Ф

К О Р И Ш Ћ Е Н Е   С К Р А Ћ Е Н И Ц Е

ВЕКБ Ваљевски енигматски клуб Бранковина, Ваљево;

ЕДЂН Енигматско друштво Др Ђорђе Натошевић, Сомбор;

ЕКБЕ Енигматски клуб Београд, Београд;

ЕКБО Енигматски клуб Бор, Бор;

ЕКБР Енигматски клуб Браничево, Пожаревац;

ЕККР Енигматски клуб Крушевац, Крушевац;

ЕКЛИ Енигматски клуб Линија, Ваљево;

ЕКНЗ Енигматски клуб Нова загонетка, Београд;

ЕКНИ Енигматски клуб Ниш, Ниш;

ЕКПИ Енигматски клуб Пирамида, Нови Сад;

ЕКСР Енигматски клуб Србија, Аранђеловац;

ЕСВИ Енигматска секција РКУД Вискоза, Лозница;

ЕСС Енигматски савез Србије, Београд;

УЕВК Удружење енигмата Вук Караџић, Београд.

 (с) - телефон у стану, (п) - телефон на послу

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЕНИГМАТСКА АКТИВНОСТ АДРЕСА ТЕЛЕФОН E-MAIL КЛУБ
Савић Јован састављач 18000 Ниш

Лоле Рибара 16

018/547-277 (с)   ЕКНИ
Савић Ненад састављач 11050 Београд

Лунета Миловановића 9А

 011/2861-123 (с)

011/3012-509 (п)

064/1823-659

 nenadsavic@nadlanu.com  
Самарџија Снежана писац 11000 Београд

Бул краља Александра 108

011/458-066 (с)    
Сарајлија Адријан састављач и решавач 11211 Борча

Дизнијева 1

011/3326-006 (с)     
Сарајлија Мидхат састављач и уредник 11211 Борча

Дизнијева 1/1

 011/3326-006 (с)

011/3190-261 (п)

064/2733-154

 msarajlija@frvesti.com УЕВК
Секерезовић Миодраг састављач 11000 Београд

Милутина Бојића 8

011/3247-987 (с) seker@infosky.net  
Секулић Живко састављач 11210 Крњача

Азањска 31в

011/3317-231 (с)

011/3691-722 (п)

064/2294-258

 
Симић Драган састављач 11080 Земун

Орачка 15/4

011/3167-096 (с)

063/7480-342

simkenen@ptt.rs

УЕВК
Симић Марија састављач 11080 Земун

Орачка 15/4

011/2195-749 (с)

011/3210-154 (п)

064/2621-170

masimic@gmail.com УЕВК
Симић Ненад састављач 11080 Земун

Орачка 15/4

011/2195-749 (с)

011/3233-444 (п)

simic_nenad@hotmail.com  УЕВК
Симовић Милорад састављач 34243 Топоница

Кусовац (Кнић)

064/5612-878    
Симоновић Дарко састављач 11090 Кнежевац

Хајдук Вељкова 43

011/3564-349 (с)   УЕВК
Скоко Војислав састављач 23240 Сечањ

Вожда Карађорђа 43

023/841-521 (с)   ЕКБЕ
Спасић Крунислав састављач 11000 Београд

Ресавска 40

011/2643-260 (с)

064/3400-408

   
Спасојевић Младен састављач, уредник и издавач 78000 Бања Лука

Радоја Домановића 21/II

99-387-51/425-035 (п)

99-387-65/723-458

binadesign@blic.net  ЕКНЗ
Станковић Бранислав уредник и издавач 11000 Београд

Опленачка 49/3

 063/211-149    
Станковић Живота

 

састављач, теоретичар и писац 18000 Ниш

Обилићев венац 3, улаз 4/11

018/242-273 (с)   ЕКНЗ, ЕКНИ
Станковић Мирко састављач 78240 Челинац

Мајке Југовића бб

Република Српска

99-387-51/553-787 (с)

99-387-51/482-400 (п)

milica-85s@yahoo.com   УЕВК
Станојевић Радослав састављач 14000 Ваљево

Ослоб. Ваљева 71/21

014/223-510 (с)   ЕКВА
Станојковић Радомир састављач 17500 Врање

Сретена Стевановића 1

017/425-025 (с) rasaforizam@ptt.rs ЕКНЗ
Станчевић Тихомир састављач 11080 Земун

Босанска 84

 011/3301-485 (п) teexie@yahoo.com  
Станчић Зоран састављач и уредник 19210 Бор

Цара Лазара 14/21

030/495-111 (с)

030/433-332 (п)

064/6542-079

zoranstanc@telekom.rs 

stanca.5@nadlanu.com

ЕКБО
Станчул Илија састављач и уредник 23300 Кикинда

Брегалничка 11

0230/21-668 (с)    
Стевановић Милија састављач, уредник и члан клупског председништва 11070 Београд

Јурија Гагарина 30/31

011/2169-358 (с)

011/3243-111 (п)

063/322-065

  ЕКНЗ, ЕКНИ
Стевић Жарко састављач 19250 Мајданпек

Николе Тесле 16/24

030/581-182 (с)

064/4025-042

  ЕКНЗ
Стефановић Видоје састављач 18000 Ниш

Зорана Ђинђића 15/24

18205 Нишка Бања

Чегарска 71

018/242-744 (с)

018/546-624 (Н.Бања)

018/533-015(п)

064/2297-077

   ЕКНИ
Стефановић Негован састављач 11000 Београд

011/777-234 (с)

064/2887-593

    
Стојановић Миленко састављач и уредник 16000 Лесковац

Војводе Мишића 40

016/50-774 (с)

064/3216-638

  ЕКНИ
Стојимировић Даница састављач 11000 Београд

Љуб. Ивковића 34

011/2336-039 (с)

064/5392-747

  ЕКНЗ
Стојковић Драгић састављач 22000 Сремска Митровица

Теодора Бакића 56

       
Стојковић Ратко састављач, уредник и члан клупског председ. 11070 Београд

Др Ивана Рибара 197

011/2159-896 (с)

064/5069-336

storat@sezampro.rs УЕВК, ЕКНЗ
Стојсављевић Мирослав састављач 22221 Лаћарак

Пинкијева 2

022/673-100 (с)   ЕКНЗ
Талијан Стојимир састављач 11420 Смед Паланка

Грчац 16

026/370-094 (с)    
Таминџић Велимир састављач 11000 Београд

Драгице Кончар 41

011/2494-139 (с)    
Тацић Зоран састављач 11231 Ресник

Едварда Грига 256

011/8043-398 (с)

064/1374-547

  УЕВК
Тепшић Милутин састављач и уредник 25221 Кљајићево

Душана Вергаша 14

025/853-186 (с)

063/7248-667

  ЕДЂН
Тешић Небојша састављач 11000 Београд

Деспота Стефана 70

011/764-598 (с)    
Топличевић Горан састављач 37000 Крушевац

Стојана Милојевића 23

037/456-895 (с)   ЕККР
Тошић Миодраг састављач, уредник, писац и члан клупског председ. 11000 Београд

Жоржа Клемансоа 7

011/2187-837 (с)

064/5484-373

toske13@yahoo.com ЕКНЗ, ЕКНИ
Тривунац Владета састављач, истраживач, теоретичар и писац 26000 Панчево

Браће Јовановић 33

013/2511-517 (с)

trivunci@orion.rs ЕКНЗ, ЕКНИ
Трнавац Недељко писац 11070 Београд

Јурија Гагарина 209

011/1761-724(с)

032/714-517 (с)

   
Тројанчевић Милан издавач 32300 Горњи Милановац

Курсулина 53

032/710-485 (с)    
Трумпић Војислав састављач 35000 Јагодина

Бате Ђурђевића 10/1

035/242-366 (с)

063/7350-238 

  ЕКБЕ
Турјачанин Биљана састављач 78000 Бања Лука

Петра Прерадовића 6

Републ. Српска

99-387-65/368-401    
Ћирић Илија састављач 18000 Ниш

Бул. Немањића 20/6

018/520-718 (с)   ЕКНИ, УЕВК
Ћирић Растко писац 11000 Београд

Владимира Томановића 19

011/2883-980 (с)    
Урошевић Радован састављач 11420 Смед. Паланка

Свете каменоресца 5

026/313-533 (с)    
Ускоковић Драган уредник 11000 Београд

Балканска 49

011/2659-237(с)

011/3028-107(п)

 jagos@verat.net   

ВРХ СТРАНЕ      НАСЛОВНА СТРАНА