А Д Р Е С А Р

Е Н И Г М А Т С К О Г

С А В Е З А   С Р Б И Ј Е

ЗА 2008. ГОДИНУ

 

ОД СЛОВА Х - Ш

К О Р И Ш Ћ Е Н Е   С К Р А Ћ Е Н И Ц Е

ВЕКБ Ваљевски енигматски клуб Бранковина, Ваљево;

ЕДЂН Енигматско друштво Др Ђорђе Натошевић, Сомбор;

ЕКБЕ Енигматски клуб Београд, Београд;

ЕКБО Енигматски клуб Бор, Бор;

ЕКБР Енигматски клуб Браничево, Пожаревац;

ЕККР Енигматски клуб Крушевац, Крушевац;

ЕКЛИ Енигматски клуб Линија, Ваљево;

ЕКНЗ Енигматски клуб Нова загонетка, Београд;

ЕКНИ Енигматски клуб Ниш, Ниш;

ЕКПИ Енигматски клуб Пирамида, Нови Сад;

ЕКСР Енигматски клуб Србија, Аранђеловац;

ЕСВИ Енигматска секција РКУД Вискоза, Лозница;

ЕСС Енигматски савез Србије, Београд;

УЕВК Удружење енигмата Вук Караџић, Београд.

 (с) - телефон у стану, (п) - телефон на послу

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЕНИГМАТСКА АКТИВНОСТ АДРЕСА ТЕЛЕФОН E-MAIL КЛУБ
Хавран Симеон састављач 22300 Стара Пазова

Ледине  III 27

     
Цветковић Војислав састављач 11000 Београд

Господара Вучића 231/

011/2416-093(с)

064/3598-265

   ЕКНЗ
Цветковић Мирослав састављач, уредник, писац и члан клупског председ. 18000 Ниш

Милојка Лешјанина 63

018/248-582 (с)

062/252-002

 miroslavenigmata@gmail.com  ЕКНИ, ЕКНЗ
Цветковски Милан састављач 81000 Подгорица

Забјело Ф7

99-382-81/643-351 (с)

99-382-067/507-568

   
Чокорило Војин састављач 11000 Београд

Деспота Стефана 116

011/3290-426 (с)

011/3245-657 (п)063/242-209

cokorilo@beotel.rs    
Чолаковић Саша састављач и уредник 18110 Ниш

БулеварЦара Константина 110

064/1900-441

 sasacolakovicnis@gmail.com ЕКНИ
Шарић Владимир истраживач, писац, Члан клупског предс.и  потпредседник ЕССа 22310 Шимановци

Прховачка 2

022/480-211 (с)

011/3227-826 (п)

065/9999-212

  vlagor5149@gmail.com

 

УЕВК, ЕКНЗ, ЕКНИ
Штефик Ференц састављач 23217 Александрово

Војводе Мишића 25

023/817-825 (с)      

ВРХ СТРАНЕ      НАСЛОВНА СТРАНА