ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

enigmatskisavezsrbije@gmail.com

 

 

 Енигматска литература

Енигматска такмичења

Излог расположивих књига

Е-речници

Редакције енигматских листова

Енигматска периодика 

Из историје српске енигматике

Енигматика у свету

Теоретски чланци

Архива вести

О САВЕЗУ АДРЕСАР СТАТУТ ЕТИЧКИ КОДЕКС КОНТАКТ
ЧЛАНОВИ ЕСС КЛУБОВИ И СЕКЦИЈЕ  
 
   

                                                                     Датум задње промене 22..06.2017


Такмичења у току

  
 • Осми меморијал "Србољуба Станковића - чика Станка". Рок 30.11.2017 год.
 • ДАНИ ЛУДАЈЕ у организацији ЕК "Кикинда". (укрштеница, анаграм, ребус). Рок 15.8.2017

(Детаљи о такмичењима могу да се виде ниже на овој страници )

 

 

 

 


АКТУЕЛНЕ ВЕСТИ


 

 

     ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ЕК "НОВА ЗАГОНЕТКА" 22.6.2017

 

Од председника ЕК "Нова загонетка" стигла је следећа пошиљка с молбом за објављивање:

Београд, 17. јуни 2017. године

      На основу предлога Председништва Енигматског клуба «Нова загонетка», донетог једногласно на седници одржаној у Београду, 29. априла 2017. године, на редовној го-дишњој Скупштини Енигматског клуба «Нова загонетка», одржаној у Београду, 17. јуна 2017. године, са два гласа против, донета је следећа одлука

О Д Л У К А

      Са Енигматским клубом «Кикинда» из Кикинде до даљњег се замрзавају односи, односно прекидају сви службени контакти.

О б р а з л о ж е њ е

1. Енигматски клуб «Кикинда», који је чланица Енигматског савеза Србије, већ дуже време, преко интернетског блога који води секретар клуба Славко Бован, а путем комен-тара, тенденциозно и некоректно напада и вређа, ниподаштавајући њихов рад, одређене чланове Енигматског савеза Србије, међу којима су и чланови Енигматског клуба «Нова загонетка», такође чланице ове енигматске асоцијације.


2. И поред више усмених и писмених примедби у гласилима на овакав недоличан начин понашања, Председништво Енигматског клуба «Кикинда» није нашло за сходно да ово разматра и предузме одређене мере, како би се ова појава елиминисала.


3. У овим нападима, који су далеко од другарске полемике и добронамерне критике, у којима су се користиле и недоличне речи, које нису примерене једној интелектуалној и културној средини и који чине велику штету добрим односима међу српским енигматима, нарочито су предњачили чланови Енигматскиг клуба «Кикинда» Милорад Живанић и Младен Марковић, који очигледно на овај начин лече своје болесне комплексе и сујете.


4. Толерисањем оваквог понашања појединаца каља се углед српских енигмата и српске енигматике у целини, јер се стварају нездрави међуљудски односи и у региону који прати наведени блог добија се погрешна слика о српском енигматском бићу.


5. Енигматски клуб «Нова загонетка», због тога, док се ствари не измене, не жели да буде део ове прљаве игре, па је зато и донета наведена одлука.

Председавајући на седници                                           Потпредседник и заступник
Скупштине ЕК «Нова загонетка»                                                ЕК «Нова загонетка»
Мирослав Лазаревић                                                                           Љубиша Бановић

 
 

 


 

     ЗАПИСНИК СА 1. СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ЕСС 19.06.2017

 

Број: 01/2017                                                                                                                                               

Дана: 18.06.2017. године


      З А П И С Н И К

Са 01. седнице (конститутивне) Председништва Енигматског савеза Србије, одржане 17.06.2017.  године са почетком у 14.30 часова у просторијама Геронтолошког центра Београд.
Присутни:   Жељко Димовић, Владимир Шарић, Миле Јанковић, Љубиша Бановић, Воја Додевски, Живадин Јовановић, Сретен Перић и Драган Лојаница (као замена).
Одсутни: Никола Пешић, Златан Пупезин и Крста Иванов.
Записник водио:   Владимир Шарић, секретар
Састанак је сазвао и отворио Жељко Димовић, председник ЕСС, пошто је констатовао да постоји довољна већина за пуноважно одлучивање, предложио је следећи


ДНЕВНИ РЕД:

 1. Конституисање Председништва ЕСС и избор секретара
 2. Организација 17. СЕС у Суботици
 3. Текућа питања

Предлог дневног реда је стављен на гласање и исти је једногласно усвојен.

                                                                                          
1. Тачка:  Конституисање Председништва ЕСС и избор секретара
На предлог председнила ЕСС присутни чланови 8 клубова и удружења су се састали да одрже конститутивну седницу Председништва ЕСС, користивши то што су били на Скупштини ЕК „Нова загонетка. Констатовано је да Председништво броји 11 чланова из 11 клубова, друштава, удружења и секција. На предлог Жељка Димовића једногласно је изабран Владимир Шарић за в.д. секретара.


2. Тачка:  Организација 17. СЕС у Суботици
Председник Димовић је известио присутне чланове да је потписао Уговор са Студентским центром у Суботици и да ће се СЕС одржати од 18-20. августа по цени аранжмана од 3.800,00 динара. Пријаве се врше до 01. августа уплатом аванса од 2.000,00 динара, јер то гарантује резервацију смештаја и мајицу.


Договорено је да се обаве следећи задаци:


* Пехари, медаље, захвалнице и плакете, да се затражи понуда од досадашњег израђивача из Аранђеловца (задужен В. Шарић)   

* Израда мајица са логом који је урадио Мирослав Цветковић (задужен Ж. Димовић

* Израда задатака за решавање загонетака , састављање загонетака и анаграма (Мирослав Цветковић )

* Контакт у вези шаховског такмичења и реквизита са Иваном Седлаком ће остварити В. Шарић

* Награде у књигама ће обезбедити Ж. Димовић, М. Цветковић, З. Радисављевић и В. Шарић

* Воја Додевски је предложио да се ураде значке СЕС-а, па ће се видети са граверима да ли могу то да направе

* Замољени су сви да се ангажују око спонзора     

* Одобрен је износ од 8.000,00 динара за куповину пецива и пића за коктел добродошлице


3. тачка: Текућа питања


Под овом тачком дневног реда, на предлог председника договорено је да се до СЕС припреми Гласник и да се хонораром награди онај ко уради припрему.


Питање хонорара за сарадњу у издањима „Ало“, „Блиц“ и „Српски телеграф“ је реализовано преко клубова и појединаца.


Сва остала питања решаваће се на следећој седници Председништва ЕССпредседник ЕСС
_______________________

                                                                   Жељко Димовић, с.р. 
 

 


 

 

    

 

ЈУБИЛАРНИ ВЕСНИК 50 ЕК "НОВА ЗАГОНЕТКА" СА ДОДАТКОМ

13.6.2017
Ставља се на сајт број 50 "Весника" Нове загонетке, са додатком који се односи на предстојећу Годишњу скупштину.
 

 

 


     17. ЕНИГМАТСКА КОЛОНИЈА У СОМБОРУ 13.6.2017
 

 

 


 

    

ЗАКАЗАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЕК "НОВА ЗАГОНЕТКА"

 

7.06.2017

Београд, 6. јуни 2017. године

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

      У суботу, 17. јуна 2017. године, у времену од 11,00 – 15,00 часова, одржаће се редовна Годишња скупштина Енигматског клуба «Нова загонетка» из Београда (шеснаеста по реду, укључујући и оснивачку).
      Седница Скупштине клуба одржаће се у Београду, у просторијама Геронтолошког центра Београд – Радна јединица дневни центри и клубови, «Стари град II», Светогорска 14 (угао са Влајковићевом улицом, у близини «Атељеа 212»), са почетком у 11,30 часова.
Позивају се сви чланови клуба, као и позвани гости, да својим присуством увеличају овај скуп и својим активним учешћем допринесу његовом квалитетнијем и ефикаснијем раду.

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА

1. Поздравна реч, отварање седнице и усвајање дневног реда;
  2. Избор Радног председништва, записничара и оверача записника;
  3. Ин  меморијам (Срећко Дивковић, Петар Јовановић, 
      Михајло Милановић, Војислав Цветковић, Владимир Бован,
      Синиша Симоновић, Милорад Радуновић и Радивој Попов)
  4. Извештај о раду за протекли период;
  5. План рада за наредни период;
  6. Финансијски извештај за протекли период;
  7. Финансијски план за наредни период;
  8. Педесет бројева клупског «Весника»;
  9. Осми «Меморијал Србољуба Станковића»;
10. Проглашење победника на анграмском тамичењу и додела
      награда, као и клупских захвалница за верност и сарадњу;
11. Односи са Енигматским клубом «Кикинда»;
12. Друга актуелна проблематика.

        Напомена:

      Уз захвалност за разумевање, молимо позване да уваже следеће:
1. Због неповољне финасијске ситуације, Клуб ће обезбедити присутнима 
    само скроман ручак, после завршетка радног дела седнице;

2. Све поруџбине пића иду на рачун наручиоца и плаћају се одмах; 
3. Исто тако, за чланове клуба из унутрашњости Клуб није у могућности да  
    обезбеди и плаћање путних трошкова.


                                                     П Р Е Д С Е Д Н И Ш Т В О
                                     ЕНИГМАТСКОГ КЛУБА «НОВА ЗАГОНЕТКА»
 

 

 

 

 


 

    

ОКВИРНИ ПРОГРАМ 17. СУСРЕТА ЕНИГМАТА СРБИЈЕ

С У Б О Т И Ц А, 18 - 20 август 2017 године

СТУДЕНТСКИ ДОМ "Иво Лола Рибар", улица Ференца Сепа број 5

петак, 18. август 2017. године
12,00 - 14,00 Окупљање учесника и гостију сусрета у Студентском дому, евидентирање учесника, 
14,00 -  16,00 Смештај учесника , енигматски разговори и договори, пријављивање екипа, обилазак града у личној режији...
17,00 - 18,30 Првенство Србије у састављању загонетака,
19,00 - 20,00 Вечера,
20,00 - 21,30  Првенство енигмата – шахиста у  Студентском дому,

субота, 19. август 2017. године
08,00 - 09,00 Доручак,
09,00 - 09,15 Фотографисање учесника,
09,30 - 10,00 Свечано отварање сусрета у Великој већници Градске куће,
10,00 - 11,30 Обилазак знаменитости Суботице
12,00 - 13,30 Првенство Србије у  решавању загонетака (Градска библиотека),
14,00 - 15,00 Ручак,
15,00 - 16,30 Првенство Србије у састављању анаграма (Студентски дом)
16,45 - 18,45 Дружење енигмата у ресторану Борсалино
19,00 - 20,00 Вечера,
20,00 - 21,30 Првенство Србије у супер – квизовци у Студентском дому,

недеља, 20. август 2017. Године
08,00 - 09,00  Доручак,
09,00 - 13,00  Излет на Палић, обилазак винарије Звонко Богдан
13,00 - 14,00  Проглашење победника, додела награда и затварање сусрета,
14,00 - 15,00  Ручак,
15,00 - 16,00  Одлазак учесника и гостију сусрета.

 

6.06.2017

О П Ш Т Е   И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е   О   А Р А Н Ж М А Н У


1. Цена аранжмана је 3.800,00 динара. Аранжман обухвата два пуна пансиона, боравишну таксу, мајицу и улазницу за винарију Звонко Богдан. Собе су двокреветне и трокреветне (свака соба има купатило). За учеснике који користе само један пун пансион цена је 2.300,00 динара.
2. Плаћање је појединачно, на рачун ЕСС (2.000,00 приликом пријаве, остатак може у кешу приликом доласка на сусрете). Колеге које сарађују у листовима које ради ЕСС могу да се изјасне да им се одбије од хонорара за СЕС у Суботици.
3. Учесници смештени у Студентском дому добиће бонове за оброке.
4. С обзиром на фреквентан аутобуски и железнички саобраћај према Суботици долазак и одлазак из Суботице биће у сопственој режији учесника сусрета.
5. Оквирни програм сусрета може претрпити измене, зависно од одлуке Председништва ЕСС или оправдане промене на терену.
6. Молимо Вас да најкасније до 01. августа 2017. године пријавите учешће, на 069 /554 0370 или на:  enigmatskisavezsrbije@gmail.com. Пожељно је да се учесници изјасне како желе да учествују на сусретима: смештај у дому, само свраћају... ЕСС има обавезу да до 05.08. пријави број учесника, како би дом планирао собе и оброке.

Сомбор, 05. јун 2017.                                                                                          Председништво ЕСС

 

 

 


     ЕНИГМАТСКИ ДАНИ ЛУДАЈЕ 6.06.2017


Enigmatski klub „Kikinda“, uz podršku lokalne samouprave, raspisuje sastavljački konkurs „Enigmatski Dani ludaje 2017“ u tri discipline:

UKRŠTENICA
Sastavite klasičnu ukrštenicu veličine 12x15 polja bez slike sa obavezno uvrštenim pojmom SEVERNI BANAT, na bilo kom mestu u mreži. Obrojčavanje je izvan mreže (kao kod belih ukrštenica). Ukrštenicu treba opisati, te navesti izvore za manje poznate pojmove.

ANAGRAM
Sastavite čist anagram od slova iz sledećeg pitanja:
KAKVA JE TURISTIČKA PONUDA SEVERNOG BANATA?

REBUS
Sastavite klasični rebus u kome se u postavci (na slikama) koriste samo nazivi biljaka i muzičkih instrumenata. Na slici mora biti najmanje jedna biljka i jedan muzički instrument. Broj uvrštenih biljaka i instrumenata nije ograničen, ali na slikama ne može biti ništa drugo. Pri sastavljanju voditi računa o načinu prezentacije rebusa.

Propozicije:
1. Pravo učešća imaju svi koji žele, sa najviše po 5 radova  za svaku disciplinu (dakle 3 x5).
2. Sastavi se potpisuju punim imenom i prezimenom autora.
3. Radovi se sastavljaju na srpskom jeziku (ekavica, fonetsko pisanje stranih imena).
4. Ranije objavljeni rebusi biće eliminisani pre žiriranja.
5. U rebusima je dozvoljeno upisivanje "pomoćnih" slova, ali najviše DVA SLOVA.
6. Radovi se šalju na adrese: slavkobovan@yahoo.co.uk ili slavkobovan@gmail.com
ili poštom na adresu: Slavko Bovan, Gavrila Principa 11, 23300 Kikinda.
7. Rok za slanje radova: 15.08.2017. do 24 sata.
8. Ocenjivanje će obaviti žiri sastavljen od uglednih enigmata po izboru EK „Kikinda“. Radovi koji budu u konkurenciji za nagrade biće ponuđeni žiriju pod šifrom.

NAGRADE:  Za svaku disciplinu biće dodeljen pehar i novčana nagrada od 5000 dinara za pobednika, dok će još nekoliko kvalitetnih sastava biti nagrađeno drugim prigodnim nagradama.

NAPOMENA: Autori mogu poslati i više od pet ukrštenica, rebusa ili anagrama, ali treba da naglase kojih pet prijavljuju za takmičenje.

Predsedništvo EK “Kikinda”

 
 

 

 


 

    

ОСМИ МЕМОРИЈАЛ "СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА - ЧИКА СТАНКА"

 

5.6.2017

Енигматски клуб "Нова загонетка" организује традиционално такмичење у састављању словних ребуса и индиреката под насловом

"ОСМИ МЕМОРИЈАЛ "СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА - ЧИКА СТАНКА".

Такмичење се организује у следећим дисциплинама:
1. Чист словни ребус
(једнословни, вишесловни или са речима)
2. Комбиновани словни ребус
(са словима, бројевима, знацима, симболима)
3. Индирект у свим варијантама

Општа такмичарска правила:
  1. Може се учествовати у једној или више дисциплина, са највише 15 састава
      по једној и са највише три ауторске шифре укупно.
  2. Сваки рад, са назнаком шифре аутора, мора бити коректно и потпуно  
      представљен са решењем, a на посебном папиру А5 формата.
  3. Радови се могу састављати у складу са опште прихваћеним правилима,
      али и на основу нових идеја и развојних путева предметних загонетака.
  4. Код оцењивања радова узимаће се у обзир оригиналност, маштовитост,
      духовитост и комбинаторика поставке, као и ефектност решења.
  5. Један од критеријума у вредновању ребуса биће и «економичност» рада,
      тј. разлика између броја слова решења и броја слова у поставци.
  6. Разломачка црта у ребусима неће се третирати као посебан знак.
  7. У обзир долазе све варијације индиреката: наставак поставке, синоним
      или асоцијација за поставку, узимање, недостајање или наглашавање
      одређених делова синонима или асоцијације поставке и слично.
  8. Такмичарски радови који не испуњавају наведене пропозиције биће
      дисквалификовани, без обзира на њихов квалитет.

Општи услови конкурса:
  1. Радове ће оцењивати жири, који ће бити накнадно одређен. Одлуке
      жирија су коначне, а чланови жирија немају право учешћа у такмичењу.
  2. Аутори радова ће бити откривени тек по завршетку рада жирија.
  3. За све такмичарске дисциплине биће обезбеђене одговарајуће награде.
  4. Радове слати под шифром на адресу: ЕК «Нова загонетка» (за Мирослава
      Лзаревића), 11070 Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 124, улаз 3,
      стан 26.
  5. У другој мањој затвореној коверти у истој пошиљци треба ставити иденти-
      фикацију шифре, са именом и презименом аутора, кућном и електронском
      адресом и бројем телефона.
  6. Рок за слање радова је 30. новембар 2017. године.

Београд, 31. мај 2017. године
                                                   ПРЕДСЕДНИШТВО ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА»

 

 

 

 


 

     "ВУКОВ КОВЧЕЖИЋ" БРОЈ 29 27.05.2017
Ставља се на сајт "Вуков ковчежић" број 29 који је ове јубиларне године посебно богат, изашао је у боји и састоји се из два дела: основног дела и додатка (билтен) у коме је преглед историје клуба од оснивања 1986 године до данас.
 

 

 


 

     СПИСАК ЧЛАНОВА ЕСС НА ДАН 30.4.2017 18.05.2017
Од председника ЕСС добијен је нови списак чланова ЕСС на дан 30.4.2017 дат као прилог
 

 


 

    

ОКВИРНИ ПРОГРАМ XVII ЕНИГМАТСКЕ КОЛОНИЈЕ

 

27.04.2017

XVII ENIGMATSKA KOLONIJA   

  Sombor, 02-04. jun 2017.

 

OKVIRNI PROGRAM


Petak, 02. jun
* okupljanje učesnika u prostorijama "Natoševića"
* smeštaj u Vili Olga
* kafansko veče
Subota, 03. jun
* obilazak grada, kafenisanje
* kvizovka, rešavanje zagonetaka (Riblja čarda Jelena)
* pasuljijada
* predavanje "Naslovnjaka"
Nedelja, 04. jun
* rešavanje rebusa, brojke i slova
* dodela nagrada
Više informacija o aranžmanu na blogu ENIGMOTEKA.

 

         predsednik ED “Natošević” 

Željko Dimović            

 
 

 

 


 

    

ЗАКАЗАНА ЈУБИЛАРНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА УЕ "ВУК КАРАЏИЋ"

- ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА УДРУЖЕЊА -

 

21.4.2017

КАО И СВАКЕ ГОДИНЕ УДРУЖЕЊЕ ЕНИГМАТА "ВУК КАРАЏИЋ" ОДРЖАЋЕ СВОЈУ РЕДОВНУ (ОВЕ ГОДИНЕ ЈУБИЛАРНУ) ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ, ДАНА 13. МАЈА 2017. ГОДИНЕ.

СКУПШТИНА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПРОСТОРИЈАМА АЕРОКЛУБА У БЕОГРАДУ, УЛИЦА УЗУН МИРКОВА 4 (КОД КАЛЕМЕГДАНА), ДРУГИ СПРАТ, У 10.30 ЧАСОВА

ДНЕВНИ РЕД

1. ОТВАРАЊЕ СКУПШТИНЕ, ПОЗДРАВИ, ИЗБОР ПРЕДСЕДНИШТВА, ЗАПИСНИЧАРА И ДВА ОВЕРАЧА

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УДРУЖЕЊА ЗА 2016. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

3. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ УДРУЖЕЊА ЗА 2016. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА ЗА 2017 ГОДИНУ

4. ДИСКУСИЈА ПО ИЗВЕШТАЈИМА

5. ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА НАГРАДНОГ КОНКУРСА "ВУК -2016", И ДОДЕЛА НАГРАДА НАЈБОЉИМ РАДОВИМА

6. ДОДЕЛА НАГРАДА И ЗАХВАЛНИЦА ЗА ВЕРНОСТ УДРУЖЕЊУ. БИЋЕ ПОДЕЉЕН И БИЛТЕН "ВУКОВ КОВЧЕЖИЋ" БРОЈ 29/30. ПОСЛЕ СКУПШТИНЕ ПРИГОДНИ РАЗГОВОРИ И РУЧАК

 

УЕ "ВУК КАРАЏИЋ" БЕОГРАД

 

 


 

    

 

ОСНОВАН ЕНИГМАТСКИ КЛУБ "СРЕМ"

 

31.3.2017

 Влада Шарић је послао следећи текст из "Пећиначких новина"

 

 

 

 


 

    

РЕЗУЛТАТИ НАГРАДНОГ КОНКУРСА ЗА АНАГРАМИСТЕ ЕК "НОВА ЗАГОНЕТКА"

 

27.3.2017

Енигматски клуб «Нова загонетка» основан је у Београду 29. септембра 2001. године, тако да је 2016. године прославио 15. рођендан.
Тим поводом ЕК «Нова загонетка» је организовала конкурс у састављању «чистог» анаграма на тему:

ПЕТНАЕСТ ГОДИНА РАДА
«НОВЕ ЗАГОНЕТКЕ»

      Конкурс је био отворен од 31. октобра 2016 – до 1. марта 2017. године, уз позив свим анаграмистима са бивших југословенских про-стора да својим саставима дају допринос обележавању овог јубилеја. Један аутор могао је учествовати и са више радова. Пет најбољих анаграма, односно њихови аутори, биће награђени енигматским књигама.

      У прописаном року пристигло је укупно 45 исправних радова од 18 аутора. Приспели исправни радови који су у конкуренцији за награде, сложени су по азбучном редоследу првих слова поставке састава, без навођења имена ауто-ра. Радове је оцењивао жири у саставу:


1. Мирослав ЖИВКОВИЋ, Јагодина (МЖ) (slovarim@ptt.rs)
2. Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, Београд (МЛ) (miroslav.lazarevic40@mts.rs)
3. Ђорђе ОТАШЕВИЋ, Београд (ЂО) (djordjeotasevic@yahoo.com)
4. Момир ПАУНОВИЋ, Панчево (МП) (mjpaunpa@yahoo.com)
5. Миодраг ТОШИЋ, Београд (МТ) (toske13@yahoo.com) и
6. Владета ТРИВУНАЦ, Панчево (ВТ) (trivunci@orion.rs).


Сваки члан жирија, по свом нахођењу бирао је 10 најбољих анаграма и оцењивао их оценама 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Довољно је било да члан жирија наведе редни број анаграма у списку и дату оцену за тај рад. Коначан редослед добијен је простим сабирањем поена чланова жирија. У случају истог броја поена, сматрао се бољим радом онај састав који је имао оцене од већег броја чланова жирија или који је имао већу појединачну оцену, уколико је исти бој чланова жирија дао поене том раду.

 

 

 

 


 

    

ПОЧЕО НОВИ ЦИКЛУС ЗА ЉУБИТЕЉЕ ЕНИГМАТСКИХ МИНИЈАТУРА

 

27.3.2017

Имејл из Натошевића":

Poštovane kolege, prijatelji bloga i ljubitelji "minijatura" pred Vama je 1. kolo 3. ciklusa "Izazova", internet igrice koja će trajati 10 kola. Svake nedelje u 20.00 h postavljaću zadatak na ovaj lik 7x5. 
Kolo traje do PETKA naredne nedelje (20.00 h), do kada treba da pošaljete JEDAN rad na mejl:enigmoteka@open.telekom.rs


Zadatak za 1. kolo je sastaviti što bolju ukrštenicu sa zadanim pojmom FAVORIT. Sami birate poziciju reči u liku.
Želim Vam prijatnu zabavu!

Vise informacija na blogu Enigmoteka


Srdacan pozz 
Žeca

 

 

 


 

    

ЗАКАЗАНИ 17. СУСРЕТИ ЕНИГМАТА СРБИЈЕ

 

17.3.2017

Susreti enigmata Srbije, sedamnaesti po redu, održaće se od 18-20. avgusta u Subotici, odlukom Predsedništva ESS. Učesnici će biti smešteni u Studentskom domu, koji je udaljen  desetak minuta hoda od centra grada.
Okvirni program susreta i opšte informacije o aranžmanu biće objavljene nakon sastanka Predsedništva.
Enigmatski savez Srbije poziva ljubitelje enigmatike: rešavače, sastavljače, urednike i čitaoce, iz zemlje i regiona, da uzmu učešće na 17. Susretima enigmata Srbije , kako bi doprineli uspešnosti ovogodišnje manifestacije.

 

ПРЕДСЕДНИШТВО ЕСС

 
 

 

 


 

 

    

ОТВОРЕНА НОВА ИМЕЈЛ АДРЕСА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

 

17.3.2017

Nova imejl adresa Enigmatskog saveza Srbije je

enigmatskisavezsrbije@gmail.com

Na fejsbuku je napravljen novi profil: 

Enigmatski Savez Srbije

 
 

 


 

    

НАСЛОВНИ АНАГРАМИ - ЕД "ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"

 

13.3.2017

Enigmatsko društvo “Dr Đorđe Natošević” organizuje ŠESTI CIKLUS (internetsko izdanje) nagradnog konkursa u sastavljanju “Naslovnih anagrama”. Ovo tradicionalno enigmatsko takmičenje, jedno od najstarijih u regionu, sastoji se od TRI kola od po 15 dana. Prvo kolo trajaće od 06. marta 2017. (od 00.00 h) do 20. marta (do 24.00 h).

Kao i do sada, takmičari sastavljaju radove u tri kategorije. To su: minijature (do 15 slova), generalna kategorija (od 16 do 40 slova) i vulgarni anagrami (do 40 slova). U svakoj kategoriji mogu se prijaviti dva anagrama i sa oba se mogu osvojiti bodovi. Takmičarske radove možete slati na mejlenigmoteka@open.telekom.rs ili na blog Enigmoteka (u komentare kod najave takmičenja). 

 
 

 


 

    

ЗАКАЗАНА СЕДАМНАЕСТА ЕНИГМОКОЛОНИЈА

 

27.02.2017

Ovogodišnja Enigmokolonija, sedamnaesta po redu, održaće se u Somboru od 02 - 04. juna. 
Smeštaj za učesnike Enigmatske kolonije biće obezbeđen u somborskom Gerontološkom centru. Tokom biće objavljeni uslovi boravka na ovogodišnjoj manifestaciji, kao i tačan Program.  
Pozivam sve ljubitelje ove manifestacije da nam se pridruže u Somboru.


Srdačan pozdrav od Žece

 

 


 

    

ЗАВРШЕНА И ДИСТРИБУИРАНА "АНАГРАМНА 2016"

 

27.02.2017

Са малим закашњењем ставља се на сајт да је на располагању електронска књига Динка Кнежевића "Анаграмна 2016 година". Пошто је у питању материјал који се објављује у фебруару месецу већ низ година, не треба га посебно објашњавати: колеге анаграмисти и не само они га добро знају. Ипак треба рећи  ово:

 • Није у питању само просто набрајање онога што је направљено, већ је дата и квалитативна оцена анаграмног стваралаштва, а материјал је сложен по различитим ккритеријумима
 • Види се да сарађују и енигмате из других република бивше СФРЈ и све је то заједнички приказано . Можемо да препоручимо политичарима да се угледају на нас
 • Први алманах који имам је из 2001 године и имао је 54 стране, изабрао сам насумице онај из 2010, и утврдио да је имао 190 страна, а овај задњи има чак 293. Импозантно !

Хвала Динку а и осталим другарима који су му помагали. 


Адреса је veraknezevic@open.telekom.rs

 

 


 

 

    

ОТВОРЕН САЈТ НАМЕЊЕН ЕНИГМАТСКИМ И ЛОГИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

 

27.02.2017

Uvaženi ljubitelji enigmatike i logičkih zadataka,

Sa radom je počeo novi sajt, namenjen isključivo enigmatskim i logičkim takmičenjima. Prvo takvo takmičenje će biti organizovano od 25.02. do 28.02. pa vas pozivam da podržite ovo "vatreno krštenje".

Takmičenje se odvija preko stranice Logical contests, i traje 3 dana, a vreme za rešavanje zadataka je 75 min, onda kada to svakom od učesnika odgovara. Zbog ovog specifičnog načina takmičenja potrebno je registrovati se na sajtu (u gornjem desnom uglu) i prijaviti se pre START-a. Zadatke u pdf-u treba preuzeti i odštampati radi rešavanja, a rešenja treba uneti u formular na istoj stranici.

Dodatne informacije i primere zadataka potražite na linku instructions (levo od tastera START).

Unapred zahvaljujem na učešću,
Jovan Novaković

 

 


 

    

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЕСС

 

25.2.2017

Изборна скупштина ЕСС одржана је, уз неизбежне турбуленције, успешно, према предложеном дневном реду.

Усвојени су извештај о раду за протекли период и извештај о завршном рачуну за 2016 годину.

Скупштина је потврдила одлуку Председништав о "двојном" признању победника у Бору и Врању.

Изабрани су: за председника ЕСС Жељко Димовић, за потпредседника Љубиша Бановић, а изабрани су и остали чланови Председништва.

Честитамо новом председнику. У свом кратком говору на крају састанка он се захвалио на избору и изјавио да ће први посао да му буде рад на уклањању конфликата у Савезу и на добрим међуљудским односима. Желимо му успех. Надамо се да није у питању "немогућа мисија".

Д.Л

(Детаљан извештај биће на сајту када се уради и овери записник) .

 

 


 

     ЗАКАЗАНА СКУПШТИНА ЕСС 17.02.2017

Пошиљка председника ЕСС

О изборима у ЕСС

За кворум скупштине потребно је 30 присутних чланова ЕСС, који су најмање 30 дана пре скупштине били чланови ЕСС.
На дан 31.12.2016. било  је 109 чланова савеза, стим да су у ЕК Пирамида (као матични) у овој години прешли: Мирослав Цветковић из ЕК Ниш, Милутин Тепшић из ЕД Ђорђе Натошевић и Р. Бесничанин из ЕК Кикинда. (За њих је већ уплаћена чланарина савезу за 2017. у ЕК Пирамида.) Овај детаљ не мења ништа у изборима, осим ако их ЕК Пирамида не буде предложила за неку од функција као своје чланове. И друга промена у односу на 31.12.2016 је што је за 2017. чланарину уплатила и Славица Бабић из ЕК Ваљево, па треба и њу рачунати као 110. члана.
Потребно је изабрати ново председништво од 11 чланова, при чему 10 чланова председништва долази из 10 клубова и секција, а једног члана даје група чланова која није ни у једном клубу. Гласа се ''клуб по клуб'':
- клуб (секција) предлаже двојицу кандидата за члана председништва, кандидат који буде имао више гласова бива члан председништва, а други његова замена. Клуб који предложи само једног кандидата, остаје без његове замене у председништву. Овде може да се јави проблем избора једанаестог члана, јер је у тој групи само Јова Вуковић.
Скупштина бира председника и потпредседника савеза. Зато је потребно да се пре скупштине кандидати за председника јавно прихвате кандидатуре, како би се то саопштило скупштини и они прво ушли у председништво, па да се гласа за председника и потпредседника из изабраних чланова председништва. Кандидата за председника може бити од  два до једанаест.
Секретара бира председништво из својих редова, али и за ту функцију треба унапред да се неко сложи.
Потребно је изабрати по три члана Надзорног одбора и Суда части.
           
Осим избора, остало је да се скупштина изјасни о две одлуке председништва (са одобравам – не одобравам) на које су упућене жалбе председништву, а оно их није уважило већ потврдило своје одлуке.

17.2.2017.г.                                                                Поздрав, А. Јанковић, председник ЕСС

ПОЗИВНИЦА

На основу члана 19. став 3, 4, 5, 6 и 10, члана 28. тачка 3 Статута ЕСС сазивам
Изборну скупштину Енигматског савеза Србије

Седница скупштине ће се одржати на Загонетну суботу, 25. фебруара 2017. године  са почетком у 11.00 часова, у просторијама Шаховског савеза Србије у Београду, ул. Нушићева 25/II.

Предложени дневни ред:

1. Утврђивање Дневног реда
2. Утврђивање састава скупштине и кворума за рад
3. Избор радних тела скупштине:
-  радног председништва
-  записничара
-  оверивача записника
-  изборне комисије (три члана)
4. Извештај о раду Председништва ЕСС у периоду 12.3.2016 - 25.2.2017. године
5. Извештај о завршном рачуну за 2016.годину
6. Дискусије
7. Усвајање Извештаја о раду Председништва и Извештаја о завршном рачуну

- пауза –

8. Изјашњавање скупштине о одлукама председништва
9. Избор председништва ЕСС (11 чланова)
10. Избор председника и потпредседника ЕСС
11 Доношење Одлуке о висини и начину измиривања чланарине за 2017. годину
12. Додела признања и награда
13. Припреме за 17. Сусрете енигмата Србије
14. Остале активности

Позивају се чланови ЕСС да узму учешћа у раду скупштине

.
У Крагујевцу 16.2.2017.године
Председништво Енигматског савеза Србије
Председник
Александар Јанковић

 

 

 

(Статут и списак чланова могу да се позову из горњег избора)

 


 

    

АНАГРАМНИ КОНКУРС ЕД "ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"

 

6.02.2017 

Од Жељка Димовића стигао је следећи имејл:

Cenjene kolege,

Enigmatsko društvo "Dr Đorđe Natošević" povodom ovogodišnje "Enigmatske kolonije" sedamnaeste po redu, raspisuje anagramni konkurs na zadanu temu. Sastavite čist anagram od sledećih slova: 


SEDAMNAESTA ENIGMATSKA KOLONIJA Rok za slanje anagrama je 26. maj. Radovi se šalju elektronski na mejl: enigmoteka@open.telekom.rs ili poštom ED "Dr Đorđe Natošević", Beogradska 12, 25000 Sombor. 

Broj radova nije ograničen, a tri najbolja sastava nagradićemo knjigama na 17. "Enigmokoloniji" koja se od 02-04. juna održava u Somboru.

Dobrodošli na ovogodišnju manifestaciju !

Srdačan pozdrav od Žece

 

 


 

    

ЕНИГМАТСКА КЊИГА ГОРДАНЕ ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ

(МИТОВИ КРОЗ АНАГРАМЕ)

 

25.1.2017

Крајем прошле године одштампана је трећа енигматска књига Гордане Шарић под насловом Анаграмисани хеленизам. Као што само име сугерише, од личности из богате хеленске митологије и мотива везаних за њих, састављени су стиховани анаграми, око 70, са на крају једном завршном испуњаљком акростихом. Допадљиво, лако и поучно.

Ко жели примерак књиге може да се пријави на адресу vlagor5149@gmail.com или на телефон 022/ 480 211

 

 


 

     ПРЕДНАЈАВА ЗА 33. СОЗАХ 19.01.2017 

33. Susret odgonetača i zagonetača Hrvatske - prednajava


33. Susret odgonetača i zagonetača Hrvatske (SOZAH) održat će se od 22. do 24. rujna 2017. godine (petak - nedjelja) u Belom Manastiru (Baranja), u Hotelu Patria s četiri zvjezdice (hotelpatria.hr). Uz podršku Hrvatskog zagonetačkog saveza, tehnički organizator SOZAH-a bit će belomanastirska Mirovna grupa Oaza, dok će natjecateljske zadatke i enigmatska natjecanja pripremiti i provesti Zagonetački klub Osijek ("Zakos"). Organizatori pozivaju sve zainteresirane da svojim dolaskom uveličaju tu manifestaciju.
Donji program je orijentacijski, a u hotelske cijene uključen je popust za veće grupe. Organizatori mole  sudionike da do 1. IV. 2017. godine pošalju svoje pretprijave (koje su neobvezujuće) kako bi se manifestacija mogla lakše pripremati.


PROGRAM:


Petak, 22. 09. 2017. godine
- 12 do 16 sati - dolazak i prijem gostiju u Hotel Patria (Osječka 1c) u Belom Manastiru
- 16 sati - posjet Etnološkom centru baranjske baštine i šetnja Belim Manastirom
- 20 sati - večera u Hotelu Patria


Subota, 23. 09. 2017. godine
- 9:30 sati - otvaranje Susreta odgonetača i zagonetača Hrvatske
- 10 do 11:30 sati - natjecanje u sastavljanju zagonetaka
- 12 do 13:30 sati - natjecanje u rješavanju logičkih zadataka
- 14 sati - ručak u Hotelu
- 16 do 17:30 sati - natjecanje u rješavanju zagonetaka
- 20 sati - svečana večera u Hotelu - proglašenje rezultata i pobjednika
Napomena: Ako među sudionicima SOZAH-a bude više enigmatskih supruga, postoji mogućnost da se za njih u subotu organizira poseban program.


Nedjelja, 24. 09. 2017. godine
- 9 sati - izlet po Baranji (prijevoz minibusom i automobilima)
-13 sati - ručak negdje u Baranji (ručak će se financirati iz donacija)


Cjenik usluga (s uključenim popustom za veće grupe):


1. od petka do nedjelje (22-24. 09. 2017) puna cijena je 630 kuna - oko 84 eura (dva puna pansiona u dvokrevetnoj sobi bez ručka u nedjelju - 345 + 285 kuna)
2. za one koji dolaze u subotu (ručak, jedan puni pansion) 345 kuna (oko 46 eura)
3. u sklopu Hotela postoji i hostelski smještaj u 10 soba različitog broja kreveta (2, 3, 4, 5, 6, 7), u kojima noćenje s doručkom košta 150 kuna (oko 20 eura)
4. pojedinačno ručak - 60 kuna (oko 8 eura)
5. pojedinačno večera - 60 kuna
6. boravišna pristojba posebno se naplaćuje i iznosi 6 kuna (oko 0,8 eura)

Troškovi će se plaćati na recepciji Hotela Patria.

Informacije: Vesna Nedić, vesnedic@gmail.com, mobilni +385 98-903-28-29
Pretprijave: Josip Dubrović, kohortas@yahoo.com, mobilni +385 95-862-21-94
Hotel Patria ima četiri zvjezdice i raspolaže s 43 dvokrevetne, luksuzno opremljene sobe. Uz doplatu, sobe mogu biti i jednokrevetne. Gosti Hotela mogu besplatno koristiti fitnes-centar, parkiralište, internetske usluge te razgledati etnoselo "Baranjski divani", koje se nalazi u nastavku Hotela.
Beli Manastir se nalazi na krajnjem sjeveroistoku Hrvatske, u Baranji, 32 km sjeverno od Osijeka. Do njega se automobilom može doći iz Osijeka, Belišća, Harkanja i Mohača (Mađarska) te Sombora (Srbija). Povezan je autobusnim i željezničkim vezama s Osijekom, s tim da je autobusno stajalište "Kod Remonta" blizu Hotela, a željeznička stanica udaljena je oko 2 km.

 
 
 

 


 

    

РЕБУС ГОДИНЕ 2016

 

17.01.2017

Од Банета Никића добијено 17. јануара:

 

I evo nas na kraju izbora najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku 2016. godine. Glasanje je potrajalo malo duže nego što sam predvideo, ali to sada i nije toliko važno. Sudije u ovom izboru su bili: Pero Galogaža, Luka Pavičić, Miroslav Cvetković, Zoran Radisavljević, Andon Koloski i Miloš Milićević. Sabiranjem njihovih glasova, za najbolji rebus u 2016. godini odabran je rebus Milosava Marjanovića: Ko zauzda bratanca? (koza uz dabra tanca).  Čestitam pobedniku za sjajan rebus i nadam se da će nas i u ovoj godini oduševiti sa još ovako dobrih rebusa. Čestitke i Čedomiru Jeliću za osvojeno drugo i treće mesto, kao i za sveukupan doprinos u radu bloga tokom prošle godine. Milosavu sledi plaketa za najbolji rebus i diploma, a Čedomiru dve diplome i jedna vredna enigmatska knjiga koju će sam odabrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

     У СУСРЕТ ЈУБИЛЕЈУ УЕ "ВУК КАРАЏИЋ" 10.01.2017
Од председника УЕ "Вук Караџић" Радојице Јовичића стигла је следећа порука:
 

ОБАВЕШТЕЊЕ


Ове године Удружење енигмата "Вук Караџић" слави јубилеј

30. ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА.


Председништво удружења је донело одлуку да за ову годину НЕ НАПЛАЋУЈЕ ЧЛАНАРИНУ ОД СВОЈИХ ЧЛАНОВА.
Чланарина за Енигматски савез Србије биће прикупљена на Конференцији удружења која ће се одржати у априлу ове године,   од оних чланова који желе да буду чланови ЕСС. Иста ће бити уплаћена на рачун ЕСС.
Рок који је назначен (31.01) не можемо прихватити због већих трошкова чланова у овом месецу.


Председништво УЕ "Вук Караџић"

 

 


 

    

НАГРАДА РАДОЈИЦЕ НА БЛОГ !

 

 

6.01.2017

У наслову је један одличан анаграм Жељка Јозића који сам скинуо са Славковог блога заједно са приложеном сликом. Ко га тамо није решавао, може сада.

 

 
 

 

 


 

    

4. РОЂЕНДАН БЛОГА ТИО СЛАВКА БОВАНА

 

20.12.2016

Информација са блога Славка Бована:

Na današnji dan, 20.12.2012. godine, nakon probnog perioda, počeo je sa radom ovaj blog. Na moje veliko zadovoljstvo, a nadam se i na zadovoljstvo mnogih od vas, TIO (kako mu tepamo!) ubrzo je postao miljenik mnogobrojne publike, kao i važno okupljalište enigmata i ljubitelja enigmatike širom sveta. Sadržaj je šarolik pa svi mogu da pronađu ono što ih interesuje, a TIO se trudi da objavi sve bitne enigmatske informacije – brzo, pouzdano i sveobuhvatno. Već je u upotrebi pošalica – „Ako nije bilo na TIO, nije se ni dogodilo“.
Ovo je prilika da se zahvalim mnogobrojnim marljivim  saradnicima, vernim pratiocima, piscima konstruktivnih komentara, kolegama koji daju podstrek radu, učesnicima na brojnim takmičenjima, "novopečenim" zagonetačima koji su u svet enigmatike kročili preko ovog bloga, ...svima, svima!
Vrlo sam ponosan na dosadašnji rad. Sad nema nazad, ...idemo dalje u istom ritmu!
Na kraju, nekoliko zanimljivih podataka za one koji vole statistiku:
-Objavljeno je preko 16.400 postova.
-Zabeleženo je preko 85.000 komentara.
-Jedinstvenih poseta je preko 466.000 (levi brojač na dnu strane ne radi kako treba, ali ga ne brišem i ne ispravljam, pa neka se joguni koliko god hoće).
-Poseta je bilo preko 1.400.000.

Još jednom zahvaljujem svima.
Dosta je bilo slavlja, hajde da radimo!

---------------

ЧЕСТИТАМО !

 

 


 

    

ПРИПРЕМА ДРУГОГ ИЗДАЊА КЊИГЕ "ЛЕКСИКОН СРПСКИХ ЕНИГМАТА"

 

11.12.2016

Јова Вуковић је послао имејл:

Предлажем да се уведе нова рубрика ТРАЖИ СЕ.

Образложење:
Припремајући Лексикон српских енигмата приређивачи су имали потешкоћа како да дођу до података о неким старијим енигматичарима. Некадашње везе су временом прекинуте из разних разлога, а старе адресе више нису биле седиште становања.
Покушај да се нађе Павле Андрејевић Анд, Драгић Филиповић, Љубиша Аруновић, Асим Тановић, Јован Атанацковић, Неђо Бањанин, Милош Веселиновић, Момир Вујовић, Радомир Волињец, Милош Врзић, Брана Димитријевић, Радомир Златичанин (уредник листа "Ребуси" из 1952-53), Небојша Илић, Мирослав Јанчић, Костадин Лазаревић (власник "Ребуса"  из 1933.-35.г) итд. никако нису уродили плодом.
Па хајде да пробамо преко интернета. Можда ће се неко "упецати". Сви који су се нашли у овој "потерници" нека се јави на сајт ЕСС: www.ess.org.rs , или на адресу једног од писаца књиге хроничара српске енигматике: Јован Вуковић,vukovicenigmata@gmail.com, 22330 Нова Пазова, Цара Душана 113, тел. 064/2246560.
Све што се ново сазна биће обрађено и припремљено за друго издање књиге "Лексикон српских енигмата". Свима хвала на разумевању и сарадњи.    

Јован Вуковић
..............
ПОНУДА: 
Продајем комплете "Енигме" годишта 1969, 1971.1972. Јован Вуковић, 064/2246560 

 
 

 

 


 

 

    

7. РОЂЕНДАН САЈТА ЈОВАНА НОВАКОВИЋА

 

17.11.2016 

Сајт Јована Новаковића Енигматика и друге заврзламе слави 7 година од почетка рада. Тим поводом на сајту је организовано такмичење. Детаљи могу да се виде на адреси www.enigmatika.webs.com

ЧЕСТИТАМО !

 
 

 

 


 

 

     "ЛИСТАК" ЕНИГМАТА НИША БРОЈ 25 16.11.2016 
Уводна реч,
ГЕН бр.25 пише о 16. СЕС у Чачку, утисцима,
активностима и књизи ФЕЗ ЗАГОНЕТКЕ из
пера Радомира Мићуновића.
Пријатно уредник
 

 

 


 

    

 

НАПИС О ЈОВИ ВУКОВИЋУ

(из "пера" Моме Пауновића)

31.10.2016

Dragane,

U broju 47 "Vesnika" EK NZ objavio sam prvi deo teksta o Jovi Vukoviću, a drugi deo će ići u narednom 48 broju "Vesnika".
Ovih dana sam došao na ideju da bi objedinjen tekst valjalo objaviti na sajtu ESS. Jova to zaista zaslužuje i to je najmanje što za njega možemo učiniti.
U prilogu ovog mejla šaljem ti neznatno izmenjen objedinjen tekst, kome sam radi preglednosti dao i međunaslove.

 

 


 

    

ЕНИГМАТЕ НА САЈМУ КЊИГА

 

29.10.2016 

"ЕНИГМА" ОРГАНИЗОВАЛА РЕШАВАЊЕ

По устаљеном обичају српске енигмате су посетиле и овогодишњи 61. по реду Сајам књига у Београду у среду 26. октобра. Окупљање је било код енигматско-хумористичко-сатиричког издавача "Алма" др Ђорђа Оташевића. На штанду "Алме" приређена је промоција шесте по реду књиге песама Драгане Ћатић из Руме "Плаветни сневач", којој су поред њених поштовалаца из румске библиотеке присуствовали и енигматичари.
Један број енигмата посетио је штанд енигматског посленика из Пожаревца Братислава Бате Голића, где се упознао са новим издањима књига за децу угледне фирме "Српска кућа".
Главни енигматски догађај 61. сајма приредила је редакција најстаријег нашег енигматског часописа "Енигма" на штанду најтиражнијег дневног листа "Вечерње новости". Овај лист организовао је за посетиоце наградно решавање скандинавки. Интересовање за овај вид презентације енигматике било је велико, а сви успели решавачи добили су за награду пакет производа "Вечерњих новости", међу којима се налазио и лист "Енигма".Овој манифестацији присуствовали су и главни уредник листа Небојша Вучинић и уредник енигматике Миодраг Тошић. Уредник "Енигме" Небојша Вучинић је преко Радио сајма упознао посетиоце о 65. година историје овог нашег најугледнијег енигматског часописа.
Енигмати су се и пред штандом "Алме" и пред штандом "Енигме" фотографисали, сачувавши на тај начин успомену на ово сајамско дружење. Снимање је обављао Јован Вуковић, а његов унук Александар Вуковић је компјутерски проследио овај материјал Драгану Лојаници и Мирославу Лазаревићу на даљу надлежност за обавештавање шире јавности.    Ј.В.

 

 
 

 

 


 

    

ПРЕДСТАВЉАЊЕ "НОВОСТИ ЕНИГМЕ" НА МЕДИЈА ЦЕНТРУ НА САЈМУ КЊИГА

 

27.10.2016

У среду, 26.10.2016 на Медија маркету (сајам новина и часописа у хали 3) организована је презентација листа "Новости Енигма". Ево шта о томе каже одговорни уредник листа:

"Bilo je prilično zanimljivo i posećeno, i s obzirom da je to bilo prvi put, vrlo sam zadovoljan.
Enigma se predstavila 26.10. dva sata na Medija marketu (ne, dakle, na samom Sajmu knjiga, već na Sajmu medija, koji je organizovan kao paralelna manifestacija - od 26. do 30. oktobra, u Hali 3, pa svi posetioci Sajma knjiga praktično tuda najpre moraju da prođu), u okviru štanda našeg izdavača Kompanije Novosti. Rešavane su javno ukrštene reči, malo su se družile enigmate sa čitaocima, dali smo mogućnost i da zainteresovani sami pokušaju da sastave, reklamirali se na radiju, delile se Enigme... U svakom momentu je bilo bar po 20 zainteresovanih".

 

 

 

 

 

 


 

    

ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О ТАКМИЧЕЊИМА

 

30.8.2016 

Од председника ЕСС добијена је следећа порука:

28.8.2016.
За чланове председништва и одбора ЕСС:

Прошле године смо мењали Правилник о такмичењима, и у допунама и изменама или прекуцавању испао је став (црвеном бојом) у члану 29 - о трајању такмичења у састављању анаграма ?!
То сам приметио кад сам почео да слажем радове са СЕС,  а био сам убеђен да стоји.

Мислим да није потребна седница председништва да би се ова допуна усвојила, пошто је то резервна варијанта. Довољан је коментар интернетом.
Поздрав, А. Јанковић.

 

 

 

 


 

     СПИСАК УЧЕСНИКА 16. СЕС У ЧАЧКУ 28.8.2016 
 

Списак учесника 16. Сусрета енигмата Србије у Чачку
(19 - 21. август 2016. године)

 • Бабић Славица - Коцељева
 • Бабић Верољуб – Коцељева
 • Бесничанин Енеса – Нови Пазар
 • Бесничанин Решад – Нови Пазар
 • Бован Милијана – Кикинда
 • Бован Славко – Кикинда
 • Вучинић Небојша – Београд (''Новости енигма'')
 • Гавриловић Леонардо – Чачак (шахиста)
 • Додевски Воја – Ваљево
 • Додевски Гладовић Драгица – Ваљево
 • Ђоловић Драган – Чачак (ТО Чачка)
 • Ђурковић Илија – Подгорица (Црна Гора)
 • Иванковић Ана – Чачак (ТО Чачка, водич)
 • Иванов Светлана – Бор
 • Иванов Крста – Бор
 • Јаковљевић Зорица – Београд
 • Јанковић Александар – Грошница, Крагујевац.
 • Јанковић Миле – Нови Сад
 • Јовановић Драгиша – Рума
 • Јовановић Шарић Гордана - Шимановци
 • Карна Милош – Београд
 • Крстић Предраг – Београд
 • Лазаревић Мирослав  - Београд
 • Лазић Душко – Београд
 • Марјановић Миленка – Ваљево
 • Марјановић Милосав – Ваљево
 • Марковић Жељко – Чачак (афористичар)
 • Матић Радомир - Бор
 • Матовић Драган – Крагујевац
 • Матовић Петар – Чачак (шахиста)
 • Милић Владан – Чачак (помоћник градоначелника)
 • Миловановић Давид – Чачак (шахиста)
 • Милошев Аница – Црвенка
 • Милошевић Зоран – Ћуприја
 • Недић Весна – Бели Манастир (Хрватска)
 • Недић Јован – Бели Манастир (Хрватска)
 • Николић Горан – Чачак (ТО Чачка, водич)
 • Оздановац Илија – Привлака (код Винковаца, Хрватска)
 • Перић Сретен – Лозница
 • Пешић Никола – Ниш
 • Попић Анте – Оток (код Винковаца, Хрватска)
 • Пупезин Златан – Кикинда
 • Радаковић Марјан – Ниш
 • Радисављевић Зоран – Нови Сад
 • Радомировић Зоран – Чачак (Студентски центар)
 • Рајовић Верица – Ваљево
 • Рајовић Јован - Ваљево
 • Рудић Иван – Нови Сад
 • Станојковић Радомир Раша – Врање
 • Тепшић Милутин – Кљајићево, Сомбор.
 • Томашев Вања – Кикинда
 • Тошић Миодраг – Београд
 •  Цетић Драгиша – Гацко (РС, БиХ)
 •  Чворовић Слободан – Чачак (Удружење потомака ратника 1912-1918)
 •  Шарић Владимир – Шимановци

 Крагујевац, 22.8. 2016. године                                            

Александар Јанковић

      

Председник ЕСС                              

 

 

                                                                        

 
 

 


 

    

ГЛАСНИК ЕСС У ИТАЛИЈАНСКОЈ ШТАМПИ

 

27.8.2016

Од Мирослава Живковића стигла је следећа пошиљка:

Poštovani kolega,
            Šaljem Vam atačment sa najnovijim brojem italijanske Penombre. Na jednoj od stranica može se pronaći kopija naslovne
strane GLASNIKA broj 32 i delimični prevod jednog teksta iz tog broja.
            Molio bih Vas da to stavite na sajt, kako bi se videlo da i Italijani ,prate' ovaj        
naš bilten. Jeste da je GLASNIK napravio malu pauzu u izlaženju, ali nadam se da će se nastaviti sa njegovim publikovanjem.
            Pozdrav,
                              Miroslav Živković

 

 

 


 

    

ЗАВРШЕНИ 16. СУСРЕТИ ЕНИГМАТА СРБИЈЕ

 

23.08.2016

Од председника ЕСС добијен је кратак извештај о одржаним сусретима и десетак пригодних фотографија. У прилогу је дат извештај и стављене су 2 фотографије. На првој су учесници сусрета, а на другој петорица енигмата који су присуствовали на свим досадашњим сусретима.

Извештај

 

 

 

 

 


 

     ОБАВЕШТЕЊЕ О САРАДЊИ У АЛО! И БЛИЦ НОВИНАМА 11.8.2016

 

Од Мирослава Цветковића је стигла следећа информација:

Poštovani Gospodine Lojanica,

Obaveštavam Vas da će od danas, svakog dana u 7 izjutra, na mom blogu "Miroslavljeva enigmatika i ostalo" biti istaknuto obaveštenje o tome čiji radovi će tog i narednog dana biti objavljeni u dnevnim listovima "Alo" i "Blic", a svake subote i nedelje i podaci o enigmatskim prilozima u nedeljnom dodatku "Alo Razbibriga". Predlažem da na sajtu ESS postavite i link ka mom blogu jer mislim da ove informacije mogu zanimati mnogobrojne saradnike ovih listova - mogu unapred saznati kada će biti objavljeni njihovi enigmatski sastavi. Adresa mog bloga je: http://miroslavljevaenigmatika.blogspot.rs

 

 

 

 


 

    

ПРОСЛАВЉЕН ДАН "ЕНИГМЕ"

 

3.7.2016
Јуче је у ресторану "на лађи" именом "Воденица" прослављен јубилеј "Енигме", 65 година непрекидног излажења. Енигмата сарадника и чланова редакције из куће Новости" било је око 30. Атмосфера је била срдачна и весела , како уобичајено и бива на оваквим дружењима.
 

Уредник "Енигме" Небојша Вучинић је у име компаније "Новости" уручио златне плакете Енигматском савезу Србије и Енигматском клубу "Нова загонетка". Председник ЕСС је у име ЕСС уручио велику златну плакету одговорном уреднику "Енигме".

 

 

.


 

    

УЗ ЈУБИЛЕЈ "ЕНИГМЕ"

 

21.06.2016

Jубилеј ЕНИГМЕ подстакао ме је да узмем у руке број 500 из 1964 године који је одштампан као слављенички. У њему су уз одговарајући списак на средњој страни биле поређане фотографије скоро свих сарадника, а сваком од њих  дат је простор за по један рад, Уредници Власта и Симон приказани су посебно.


Ево тих момака, 36 на броју, плус три девојке:

 1. АЈНАЏИЋ ВЕЛИЈА                           Загреб
 2. БЈЕЛАН ДУШАН                               Славонска Пожега
 3. БОГДАНОВИЋ ПАВЛЕ                    Загреб
 4. ЦИХЛАРЖ ЗДЕНКО                         Сарајево
 5. ЧОП ЗЛАТАН                                     Загреб
 6. ДОПУЂА ВЕЉКО                             Бихаћ
 7. ЂУРЂЕВИЋ МЛАДЕН                     Дарда
 8. ФЕРДЕРБЕР АНТОН                       Загреб
 9. ГАЈЕВИЋ ВУКОМАН                       Косовска Митровица
 10. ИВАНОВИЋ РАДМИЛО                   Београд
 11. ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР                       Београд
 12. КОНЦУЛОВ СЛАВКО                       Зрењанин
 13. КУТЕРОВАЦ ВЛАДИМИР               Загреб
 14. ЛОЈАНИЦА ДРАГАН                        Београд
 15. МАЛЕНОВИЋ НИКОЛА                   Смедерево
 16. МАОДУШ УРОШ                                Сарвак код Осијека
 17. НИКИЋ ДУШАН                                 Београд
 18. НОВАК ВЕЛИМИР                            Загреб
 19. ПАВЕШИЋ ФЕРДО                           Сарајево
 20. ПАВЕШИЋ ЉУБИЦА                      Сарајево
 21. ПЕЛЕХ СЛАВКО                                Огулин
 22. ПИНТЕР МИРА                                  Загреб
 23. ПОЛИЋ БРАНКО                              Ваљево
 24. ПРЕШИЋ ДРАГИША                        Лапово
 25. ПУПЕЗИН ЗЛАТАН                           Кикинда
 26. ПУТНИКОВИЋ ЉУБОДРАГ           Сарајево
 27. ПУШКАР МИЛАН                              Окучани
 28. ПУШОЊИЋ РАДОШ                        Загреб
 29. РАДИВОЈ ЉЕРКА                            Мостар
 30. РИСТИЋ БРАНИСЛАВ                    Чачак
 31. САРАЧ ХАЈРУДИН                           Доњи Вакуф
 32. СТАНЧУЛ ИЛИЈА                              Кикинда
 33. СТИПИЋ ВЈЕКОСЛАВ                     Сплит
 34. СТОЈАНОВИЋ РАДОЈЕ                  Београд
 35. СТОЈКОВИЋ РАТКО                        Београд
 36. ШАГАДИН ИВАН                               Бања Лука
 37. ВРАНИЦКИ БОЖИДАР                   Сплит
 38. ВУКОВИЋ ЈОВАН                             Нова Пазова
 39. ЖЕЛЕЗНИК СТАНИСЛАВ              Доњи Вакуф

Из разлога којих се више не сећам, нема тадашње Енигмине звезде, Бокија Петровића.
Шта пада  одмах у очи: више је било сарадника ван Србије,  24 према  15, а  Загреб је водио у односу на Београд са 8 : 6. Енигма је заиста била лист са прилозима са целог тадашњег српскохрватског говорног подручја. Прилози су иначе штампани и ћирилицом и латиницом у истом броју.
Од енигмата из Србије данас су  из тог броја ЕНИГМЕ   активни још само њих четворица. Да ли можете да  их препознате, те острашћене младиће у којима се страст за енигматику  за све ове године није угасила?

 

Д.Л. 

 

 

 


 

    

ДЕСЕТ ГОДИНА САЈТА ЕСС

 

6.06.2016 
Презентација ЕСС-а на Интернету је "у погону" већ 10 година. Појавила се тачно 6. јуна 2006 године. Поводом тога написао сам пригодан чланак који се позива преко доњег линка.

Енигмата и песник Мићун је поводом овог догађаја саставио стиховани логогрифни анаграм:

НАГРАДНА ОПЦИЈА (П = Л)

Свака част оснивачу енигматског сајта

од не знам колико гигабајта.

На Интернету постоји ЕСС страница

чији уредник је.....

 

 

 

 


 

     САОПШТЕЊЕ О РЕДОСЛЕДУ ТАКМИЧЕЊА 10.04.2016

 

САОПШТЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ЕСС

На 4. седници Председништва ЕСС, 23. јануара о.г. расправљало се о међуљудским односима у савезу и председништву, и у склопу тога и о такмичењима у насловним анаграмима и Ананас-купу. Тада је постигнут договор и, по месецима, дефинисано кад ће ЕД ''Ђорђе Натошевић'' реализовати такмичење у Насловним анаграмима, а кад ће Славко Бован на свом блогу ТиО реализовати Ананас-куп. Све у циљу избегавања ев. неколегијалних поступака. Чак су и побројани месеци: ''јануар и фебруар – један, март и април – други'' ... и тако редом.
Према тој расподели, коју су присутни дочекали и коментарисали са олакшањем што је један проблем скинут са дневног реда, месеци март и април о.г. су резервисани за такмичење у састављању Насловних анаграма које реализује ЕД ''Ђорђе Натошевић''.


Записник са седнице се налази на сајту ЕСС.

Председник ЕСС

Александар Јанковић
 
 

 


    

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О САРАДЊИ У БЛИЦ ИЗДАЊИМА

 

10.04.2016

Сарадња ЕСС са кућом Ringier Axel Springer d.o.o. наставља се и после 1. априла 2016. године. ЕСС је преузео израду енигматских прилога за: дневне новине БЛИЦ, недељник БЛИЦ ЖЕНА, дневне новине АЛО! и подлистак АЛО! РАЗБИБРИГА.
Радове слати на следеће адресе:
- укрштенице, скандинавке, квадрате, испуњаљке и осмосмерке на  sasacolakovicnis@gmail.com
- анаграме на   miroslavenigmata@gmail.com
-  ребусе (готове или идеје) на  nikic.branislav@gmail.com

9.4.2016.
Краг.- Грошница

 

 


 

     СТАТУТ ЕСС 10.04.2016
 

 


 

    

НОВА КЊИГА НИШКИХ ЕНИГМАТА

 

24.03.2016 

Nova knjiga niških enigmata FEZ ZAGONETKE izašla je iz štampe u izdanju ESS, EK Niš i niškog “Svena”.  Svojevrsni izbornik najboljih radova predstavlja autore zagonetaka, učesnike od 1 - 10. Konkursa, najpre osvajače nagrada i priznanja, a potom i ostale. U posebnom delu prikazana su mesta i datumi proglašenja pobednika, kao i članovi žirija sa fotografijama i kratkim biografijama. Na 80 stranica predstavljeno je 420 zagonetaka od 150 učesnika, od 2005. g. kada je organizovan 1. FEZ u Niškoj Banji, pa do 2015. g. kada se završio 10. FEZ u Valjevu.
Knjigu je priredio Nikola ČD Pešić, urednio Marjan Radaković,  a recenzent je Momir Paunović.
Može se poručiti na feznis@gmail.com ili 063 449997, cena 250,00 rsd.

 

 


 

    

НОВА КЊИГА РАТКА СТОЈКОВИЋА

 

19.3.2016

Iz štampe je izašao LEKSIKON LITERATA LAUREATA - treća knjiga. Na 300 strana Leksikon sadrži više od 350 književnih nagrada i priznanja (prestižnih, regionalnih, lokalnih …) dodeljenih književnicima u periodu od 2011. do 2015. godine, u Srbiji, Republici Srpskoj i inostranstvu (od strane srpskih književnih udruženja, klubova ili drugih davalaca).
Pored naziva nagrade, podataka o osobi čije ime nagrada nosi, imena dobitnika i  naziva nagrađenih dela (romana, pesama, pripovedaka idr.) LEKSIKON sadrži Indeks nagrađenih autora i Indeks nagrađenih dela
LEKSIKON je izdat u saradnji sa Enigmatskim savezom Srbije a štampan je u ograničenom tiražu. Zainteresovani mogu da ga naruče isključivo putem telefona 011/2 159 896 ili i majl-a: storat@sezampro.rs, po ceni od 500,00 dinara (bez poštanskih  troškova).

 

 


 

    

НОВА КЊИГА МОМИРА ПАУНОВИЋА

 

19.3.2016

     

ЕНИГМАТСКИ ЗАПИСИ

Издавачи: ЕК «Нова загонетка» и «Алма», Београд, 2016,
Мала енигматска библиотека, свеска бр. 5,

А5 формат, 225 страна, броширани повез

Познати српски аутор загонетака, специјалиста за стиховане анаграме, енигматски истраживач, теоретичар и писац, објавио је шесту енигматску књи-гу «Енигматски записи», са избором његових студија и чланака, рецензија и приказа и текстова других аутора о њему, који су објављени у српским струч-ним, енигматским, дневним и периодичним листовима и часописима.
Сетимо се његових књига: «Загонетске у стиху» (2000), «Стиховни анаграм и његове варијације» (2001), «Укрштеница – краљица загонетки» (2003), «За-гонетне риме» (2004) и «Анаграмни колоплет» (2008).
Као што је «Укрштеница – краљица загонетки» била прва књига о укр-штеним речима у српској енигматици, тако је и ово ново Пауновићево издање прво дело овакве садржине у нашем енигматском стваралаштву.
Енигматско стваралаштво је део новинарске професије, што показује и ова књига, која је у потпуности у новинарској сфери, као што је то био случај и са више објављених књига у српској енигматици других аутора.
У књизи налазимо стручне, теоријске, историјске и језичке текстове веза-не за српску енигматику, при чему су нарочито значајни они објављени у пан-чевачком часопису за књижевност, науку и културу «Свеске». Посебно су зна-чајне студије о укрштеним речима и анаграмима, при чему се Пауновић дока-зао као изврстан познавалац у овој сфери српског енигматског стварања.
Књига само на први поглед има аутобиографски карактер, она, као дело енигматске публицистике коју третира, има и шире знамење и веома је зна-чајна за боље упознавање и разумевање загонеташтва.
Књига се не препоручује само искусним енигматима, она је интересантна и поучна и за енигматске почетнике и знатижељнике, којима може служити као нека врста уџбеника за улазак у чаробни свет енигматике.

Мирослав Лазаревић

 

 

У издању ЕК „Нова загонетка“ и Издавачке куће „Алма“ ових дана је
из штампе изашла нова, шеста по реду књига Момира Пауновића под
насловом „ЕНИГМАТСКИ ЗАПИСИ“. Књига садржи избор текстова
(студија, чланака, рецензија и приказа) које је овај аутор објавио у „Веснику“
ЕК НЗ, „Гласнику“ ЕСС, часопису за књижевност, уметност и културу
„Свеске“, часопису за информатику „Аrttech Sveske“, часопису за културу
„Квартал“ и листовима „Панчевац“, „Политика“ и „Политикин забавник“. У другом делу дат је избор текстова других аутора о загонетачком
стваралаштву Пауновића, као и његова комплетна енигматска библиографија.
Рецензент Мирослав Лазаревић је истакао да је „ово прва књига у
српској енигматици овакве садржине, али се очекује да ће их бити још, јер су
оне неопходне свакој стваралачкој области, па и загонеташтву“.
Заинтересовани могу набавити књигу по цени од 500 динара преко
аутора (тел. 066-8887069) или Мирослава Лазаревића (тел. 064-9452493).

  Момир Пауновић
 

 

 


 

Апел Председништва ЕСС српским енигматима 22..02.2015

Сагледавајући ситуацију у којој се налази српска енигматика, а посебно међуљудске односе и начин и тон опхођења дела енигматских посленика, Председништво ЕСС са своје седнице одржане 21.2.2015.године у Београду упућује

А П Е Л

српским енигматама, да се у комуникацији, коментарима и јавним дискусијама придржавају општеприхваћених норми понашања, без вређања и омаловажавања других. Тежак положај енигматике као друштвене делатности и проблеми које треба решавати нису разлог за увреде и приземне квалификације. Због атмосфере која је завладала унутар Енигматског савеза Србије, многи угледни и савезу потребни аутори су се дистанцирали; неки од Енигматског савеза Србије, а поједини и од енигматике као такве. Енигматика трпи штету и због анонимних, најчешће увредљивих коментара на друштвеним мрежама.  Јавност у раду је неопходна, како у раду органа савеза, тако и у иступањима појединаца. Ове године се навршава 30 година од оснивања Енигматског савеза Србије, али и 10 година од како је ЕСС усвојио свој Етички кодекс. Као сфера деловања, и енигматика тражи да буде нормативно-правно уређена, али заљубљеници у енигматику се не окупљају присилом закона и прописа. Председништво ЕСС овом приликом позива енигматске посленике да се посвете енигматском стваралаштву, негујући културу дијалога, међусобног помагања и солидарности. 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИШТВО ЕСС

 

 


 

 

    

         

                                                                       

 

ВРХ СТРАНЕ

 

          Посета број Hit Counter