ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

enigmatskisavezsrbije@gmail.com

 

 

 Енигматска литература

Енигматска такмичења

Излог расположивих књига

Е-речници

Редакције енигматских листова

Енигматска периодика 

Из историје српске енигматике

Енигматика у свету

Теоретски чланци

Архива вести

О САВЕЗУ АДРЕСАР СТАТУТ ЕТИЧКИ КОДЕКС КОНТАКТ
ЧЛАНОВИ ЕСС КЛУБОВИ И СЕКЦИЈЕ  
 
   

                                                                     Датум задње промене 1.09.2017


Такмичења у току

  
 • Осми меморијал "Србољуба Станковића - чика Станка". Рок 30.11.2017 год.

(Детаљи о такмичењима могу да се виде ниже на овој страници )

 

 

 

 


АКТУЕЛНЕ ВЕСТИ


 

 

     АЛМАНАХ КРСТЕ ИВАНОВА 1.9.2017 

Од Крсте из Бора стигла је понуда за занимљиву и корисну књигу  о досадашњим сусретима енигмата Србије

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ:
АЛМАНАХ СУСРЕТА ЕНИГМАТА СРБИЈЕ 1 – 17, 1998-2017

   Примерак Алманаха СЕС-а 1 -16, који сам презентирао Председништву ЕСС штампаће се на Б – 5 (176 – 250), 114 страна. . Председништво је дало препоруку да се штамшање обави у црно-белој техниици. На самом СЕС-у у Суботици, у разговорима, већина је била да се штампање обави у колору. У Алманаху су дата сва догађања на СЕС-у. Од имена учесника, такмичења и резултати (појединачно и екипно, 1, 2 и 3 место). Обиласци и посете пропраћени фотографијама. Групна фотографија, до преко 130 слика енигмата учесника.
Од штампарије „Графомед” у Бору, на усменој понуди, добио сам цену штампања у 2 опције:
1. црно-бело (само корице у колору):
- 100 примерака – цена 15.000,оо дин.
- примерак 150,оо дин.
2. колор:
- 100 примерака  - цена 500,оо дин.
- примерак 500,оо дин.

   У међувремену придодао сам 17. СЕС – Суботица. Надам се да ће цена остати иста.
На нама, учесницима свих 17. сусрета, је да се одлучимо за опцију 1 или 2 и изврши се пријава.
Пријаве, најбоље од 15 до 17. часова, до 10. септембра, појединачно или групно, лично примам на:

 • e-mail: kivanov@mts.rs
 • mob.tel. 063 72 70 488
 • fiksni tel. 030 437 414

За опцију 1 (црно бела штампа) примерке при преузимању од штампарије платити ја, а ви ће те код добијања на кућну адресу ( 150 дин +поштарина), док за опцију 2 прво ваша уплата, а затим и поштарина. После 10. септембра, на истим блоговима биће објављен списак пријављених и која опција је превагнула. Уплата: BANKA INTESA, 160 – 2500100049457 – 79, или моја кућна адреса: Крста Иванов, 19210 Бор, Његошева 43.
Сви пријављени биће на списку претплатника у Алманаху.
Ради подсећања, прилажем списак учесника на СЕС-у, 1 – 17.
Срдачан поздрав свима.

                                                                                                      Крста Иванов

 

 

 


 

    

ЗАПИСНИК СА 2. САСТАНКА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕСС

 

27.8.2017

 Број: 02/2017   

                                                                                                                                                            Дана: 21.08.2017. године
       З А П И С Н И К


Са 02. седнице Председништва Енигматског савеза Србије, одржане 18.08.2017.  године са почетком у 21.00 час у просторијама Студентског дома „Иво Лола Рибар“ у Суботици.
Присутни:   Жељко Димовић, Владимир Шарић, Миле Јанковић, Крста Иванов, Воја Додевски, Сретен Перић, Златан Пупезин, Бранислав Никић (као замена), Марјан Радаковић, Мирослав Лазаревић (као замена).
Остали присутни:   Славко Бован, Иван Рудић и Радомир Матић.
Одсутни:  Живадин Јовановић, Љубиша Бановић и Станко Жугић.
Записник водио:   Владимир Шарић, секретар
Састанак је сазвао и отворио Жељко Димовић, председник ЕСС, пошто је констатовао да постоји довољна већина за пуноважно одлучивање, предложио је следећи


ДНЕВНИ РЕД:

 1. Договор око даље сарадње у оквиру ЕСС
 2. Додељивање признања ЕСС на 17. СЕС
 3. Издавање АЛМАНАХА о досадашњим Сусретима енигмата Србије
 4. Енигматске рубрике у дневним листовима
 5. Договор о организацији 18. СЕС-а
 6. Текућа питања

Предлог дневног реда је стављен на гласање и исти је једногласно усвојен.                                                                                          
1. Тачка:  Договор око сарадње у оквиру ЕСС
У расправи око тренутног стања у ЕСС учествовали су сви присутни. Након опширне и на моменте жестоке расправе постигнут је договор о томе да се од ових Сусрета (од 19. августа 2017. године) прекине са свим лошим стварима и да се настави рад у пријатељској и толерантној атмосфери. Усвојена је следећа


О Д Л У К А
Удружени клубови, друштва, удружења и секције у ЕСС се обавезују да преузимају одговорност за јавно понашање својих чланова и да ће се коректно односити једни према другима. Уколико дође до непоштовања ове ОДЛУКЕ онда ће председништво ЕСС преузети мере против оног ко је прекршио одлуку.


2. Тачка:  Додељивање признања ЕСС на 17. СЕС
На основу предлога клубова и на основу година енигматског рада формиране су листе добитника плакета, повеља за животно дело, повеља за енигматско издаваштво, златних повеља, јубиларних повеља и захвалница. Након расправе донете су следеће


О Д Л У К Е
01. Сва признања се од ове године додељују само члановима ЕСС                 02.  Направиће се ПРАВИЛНИК о додељивању признања ЕСС, како би се на основу одређених критеријума одлучило о добитницима признања
На основу предлога за 2017. годину добитници признања су:
ПЛАКЕТЕ ЕСС – Др Бошко Петровић (за 70 година енигматског рада), Град Суботица (за помоћ у организацији 17. СЕС) и Студентски дом „Иво Лола Рибар (за суорганизацију 17. СЕС)
ПОВЕЉЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО – Златан Пупезин (Кикинда), Драган Лојаница (Београд) и Владимир Шарић (Шимановци)
ПОВЕЉЕ ЗА ЕНИГМАТСКО ИЗДАВАШТВО – Станко Жугић (Београд), Никола ЧД Пешић (Ниш), Гордана Јовановић Шарић (Шимановци), Зоран Радисављевић (Нови Сад) и Милорад Радуновић (посмртно)
ЗЛАТНЕ ПОВЕЉЕ – Душко Лазић (Београд), Живадин Јовановић (Чешљева Бара) и Никола ЧД Пешић (Ниш)
ЈУБИЛАРНЕ ПОВЕЉЕ добијају енигмати за 65, 55, 45, 40, 35 и 30 година енигматског рада – Ратко Стојковић, Вељко Вујчић, Љубисав Дракулић и Ивица Млађеновић (65 година), Станко Жугић (55 година), Ново Зекић (45 година), Драган Радосављевић, Миленко Мијатовић, Миодраг Тошић, Војислав Трумпић, Радомир Матић, Златко Делић и Драган Ристић (40 година), Милутин Тепшић (35 година) и Радомир Мићуновић (30 година)
Напомена: на затварању 17. СЕС уручена су признања само присутним колегама, а осталима ће се накнадно доставити. Др Бошку Петровићу и Милораду Радуновићу су додељена признања, иако нису чланови ЕСС, али је због њиховог доприноса српској енигматици учињен изузетак.

ЗАХВАЛНИЦЕ – ће  се доделити онима који су помогли организацију 17. СЕС-а, а међу њима су: „Сканди пресс“, „М&Б комерц“, „Српска књига“ из Руме, Иван Седлак, ШК „Спартак“ из Суботице, Геза Бабијановић, Мирослав Лазаревић итд.


3. тачка: Издавање АЛМАНАХА о досадашњим Сусретима енигмата Србије
Крста Иванов је поднео уводно излагање и показао узорке Алманаха. Расправљало се о његовом изгледу и садржају. Након расправе донета је

О Д Л У К А

да Енигматски савез Србије подржи овај пројекат (ЦИП) и да се Алманах штампа у црно белој техници. Број примерака, као и претплатна цена за-висе од заинтересованости учесника досадашњих сусрета, а и да прет-плата буде до 300 динара. Крста Иванов задужује се да преко сајтова ЕСС, ЕНИГМОТЕКЕ И ТИО, информише учеснике СЕС-а о детаљима издавања Алманаха.

4. тачка: Енигматске рубрике у дневним листовима
Радомир Матић је изнео низ примедби на енигматске рубрике у дневним листовима, а посебно на енигматски додатак у Политици - „Укрштеница“. После дискусије донета је


О Д Л У К А
Да се редакцијама „Политике”, „Вечерњим новостима” и „Информеру” упути циркуларно писмо са примедбама о грешкама у енигматским додацима и дневним укрштеним речима које они објављују, а задужени су Радомир Матић и Мирослав Лазаревић

.
5. тачка: Договор о организацији 18. СЕС-а
Председник Димовић је предложио да се са припремама око организа-ције наредних 18. СЕС почне још ове године, како се не би дошло у цајтнот као ове године. Дао је предлог да се наредни Сусрети енигмата одрже у Ивањици у оквиру „Нушићијаде“. Славко Бован је предложио да се види да ли се СЕС може организовати у Вишеграду наредне године. Договорено је да се до октобра одреди место одржавања Сусрета.    

                                                         
6. тачка: Текућа питања
Пошто по овој тачки дневног реда није било више питања ни предлога председник Димовић је закључио седницу Председништва у 23:00 часа.

                                                                        председник ЕСС                   Жељко Димовић, с.р.                                                                                                        

 

 


 

     КРАТАК ПРИКАЗ 17. СУСРЕТА ЕНИГМАТА СРБИЈЕ 22.8.2017

Од председника ЕСС је стигао следећи извештај:

NEZABORAVNO DRUŽENJE    ENIGMATSKE ELITE

Tradicionalni, 17. po redu, Susreti enigmata , održani su u Subotici od 18. do 20. avgusta. Najbolje enigmate Srbije, ali i njihovi gosti, kolege i prijatelji iz Hrvatske i Bosne – više od 50 učesnika – tradicionalno su odmerili snage u sastavljanju i rešavanju raznih zagonetačkih formi, raspravljali o sadašnjosti i budućnosti enigmatike i bitnim pitanjima za rad, ali i uživali u druženju i obilasku grada domaćina i Palića.
Susrete je otvorio Željko Dimović, predsednik Enigmatskog saveza Srbije i dao reč jednom od najiskusnijih među njima Miroslavu Lazareviću. Učesnicima se obratio i Geza Babijanović, subotički pesnik i aforističar.
Takmičarski deo je obuhvatao tri zvanične i tri revijalne discipline.
Na takmičenju u sastavljanju enigmatskih zadataka pobedio je Slavko Bovan (Kikinda), ispred Vladimira Šarića (Šimanovci) i Milutina Tepšića (Kljajićevo). Ekipni redosled bio je: EK “Kikinda” I, EK “Kikinda” II, ED „Dr Đorđe Natošević“ iz Sombora.
I u rešavanju enigmatskih zadataka pobedio je Slavko Bovan, ispred Zorana Radisavljevića (Novi Sad)  i Milutina Tepšića. U ekipnom plasmanu prvo mesto osvojila je EK “Kikinda” I, drugo EK “Piramida” iz Novog Sada, dok je trećeplasirana bila ekipa EK “Kikinda” II.
Na takmičenju u sastavljanju anagrama pobedio je Zoran Radisavljević (Novi Sad), drugi je bio Branislav Nikić (Požarevac), a treći je bio Dragiša Cetić (Gacko). Ekipni plasman je: ED “Dr Đorđe Natošević”, EK “Kikinda” I, EK “Kikinda” II.
Među enigmatama – šahistima pobedio je Dobrivoje Jerinkić iz Kikinde, drugi je bio Ivan Sedlak iz Subotice, a treći Zoran Radisavljević . U igri super-kvizovka pobedio je Zoran Radisavljević , ispred Ilije Ozdanovca (Privlaka) i Marka Radosavljevića (Valjevo) . U brzinskom rešavanju skandinavke najviše uspeha imao je Milutin Tepšić.
Enigmate su u pratnji predstavnika Turističke organizacije Subotica obišle grad i čule najzanimljivije detalje iz njegove  istorije, posetile Palić i vinariju “Zvonko Bogdan”.
Na svečanom zatvaranju susreta, dodeljene su zahvalnice organizacijama, i pojedincima za pomoć pruženu organizatorima. Povelje Enigmatskog saveza Srbije za životno delo dodeljene su Vladimiru Šariću, Draganu Lojanici (Beograd) i Zlatanu Pupezinu (Kikinda) . Godišnje povelje ESS za enigmatsko izdavaštvo dodeljene su Gordani Jovanović Šarić (Šimanovci), Nikoli ČD Pešiću (Niš),  Stanku Žugiću (Beograd) i Zoranu Radisavljeviću.
Za najuspešnijeg učesnika susreta proglašen je Zoran Radisavljević, koji je uz pehar nagrađen i zidnim satom sa logom susreta. Za najuspešniji klub proglašen je, treću godinu zaredom, EK “Kikinda”.

 
 

 

 


 

    

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА НА 17. СУСРЕТИМА ЕНИГМАТА СРБИЈЕ

 

22.8.2017

Влада Шарић је послао следећи извештај:

ПЛАКЕТА ЕСС:
1. Др БОШКО ПЕТРОВИЋ - 70 година енигматског рада
2.  ГРАД СУБОТИЦА - за помоћ у организацији 17. СЕС-а
3. Студентски дом "ИВО ЛОЛА РИБАР - за суорганизацију 17. СЕС-а


ПОВЕЉЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО :
1. Златан ПУПЕЗИН - Кикинда
2. Драган ЛОЈАНИЦА - Београд
3. Владимир ШАРИЋ - Шимановци


ПОВЕЉЕ ЗА ЕНИГМАТСКО ИЗДАВАШТВО:
1. Станко ЖУГИЋ  - Београд (енигматски речници 4 и 7 слова)
2. Никола ЧД Пешић - Ниш (Енигморимићи, СРЖ, ФЕЗ загонетке)
3. Гордана Јовановић ШАРИЋ (Игра речи, Ђачке загонетке, Чаробна
    башта, Анаграмски хеленизам)
4. Зоран Радисављевић (Свет анаграма, Пут ка врху, Све је могло
   бити друкчије)
5. Милорад Радуновић (посмртно)(Песме загонетке СКЗ 1999,
    Отвори шкољку загонетку, Српска књига 2014. и Трагом Сунца,
    Српска књига,Рума, 2016.)

ЗЛАТНЕ ПОВЕЉЕ (50 година енигматског рада):
1. Душко ЛАЗИЋ - Београд
2. Живадин ЈОВАНОВИЋ - Чешљева Бара
3. Никола ЧД ПЕШИЋ - Ниш


ЈУБИЛАРНЕ ПОВЕЉЕ:
ЗА 65 ГОДИНА ЕНИГМАТСКОГ РАДА:
1. Вељко ВУЈЧИЋ - Београд
2. Љубислав ДРАКУЛИЋ - Сисак
3. Ратко СТОЈКОВИЋ - Београд


ЗА 55 ГОДИНА ЕНИГМАТСКОГ РАДА:
1. Станко ЖУГИЋ - Београд


ЗА 45 ГОДИНА ЕНИГМАТСКОГ РАДА:
1. Ново ЗЕКИЋ - Лозница


ЗА 40 ГОДИНА ЕНИГМАТСКОГ РАДА:
1. Војислав ТРУМПИЋ - Јагодина
2. Радомир МАТИЋ     -  Бор
3. Миленко МИЈАТОВИЋ - Београд
4. Миодраг ТОШИЋ      - Београд
5. Драган РИСТИЋ       - Сурдулица
6. Златко ДЕЛИЋ         - Бања Лука
7. Драган РАДОСАВЉЕВИЋ - Ваљево


ЗА 35 ГОДИНА ЕНИГМАТСКОГ РАДА:
1. Милутин ТЕПШИЋ    -  Кљајићево


ЗА 30 ГОДИНА ЕНИГМАТСКОГ РАДА:
1. Радомир МИЋУНОВИЋ - Београд
Још један број енигмата има услове да добије јубиларну повељу у овој
години али тренутно нису чланови ЕСС а Председништво ЕСС је донело одлуку да се од ове године све награде и признања дају члановима ЕСС.


ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА ПОМОЋ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 17. СЕС-а:
1. Туристичка организација Суботица
2. "СКАНДИ ПРЕСС" - Нови Сад
3. "М и Б Комерц" - Нови Сад
4. "СРПСКА КЊИГА" - Рума
5. Иван СЕДЛАК  -  Суботица
6. ШК "СПАРТАК" -  Суботица
7. Геза БАБИЈАНОВИЋ - песник - Суботица
8. Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ - Београд (за урађени "Гласник ЕСС" бр.37)

 

 
 

 

 


 

     ГЛАСНИК ЕСС БРОЈ 37 12.7.2017
После дуже паузе изашао је нови број Гласника Енигматског савеза Србије, број 37
 

 


 

    

ИН МЕМЕОРИЈАМ

Доњи текст је стигао у име Енигматског савеза Србије

 

11.8.2017

ИНГ КАРЧИ (Лајоша) ВЕРЕБ

(1945 – 2017)

Vereb Karlo

      У Смедереву је 6. августа 2017. године у 73. години преминуо дугогоди-шњи новинар Радио Смедерева, енигмата, афористичар, хумориста и планинар инг КАРЧИ – КАРЛО ВЕРЕБ. Сахрањен је 8. августа на Новом смедеревском гробљу.
Основну школу «Иво Лола Рибар» завршио је 1960. у Зрењанину, где је потом завршио и Средњу техничку школу 1964, да би у свом родном граду Зрењанину дипломирао на Вишој техничкој школи – машински одсек 1968. године и тиме постао машински инжењер.
Карло Вереб се родио 20. априла 1945. године у Зрењанину као Карчи, али је међу суграђанима у Смедереву (у коме је провео цео свој радни век) и међу колегама новинарима и енигматима ословљаван са КАРЛО.
Међутим, први радни однос засновао је као руководилац производње и монтаже у Одељењу капиталне изградње Фабрике електричних пегли ЕИ Ниш у Урошевцу 1971 – 72. године. Новинарску каријеру започиње 1972. године у Смедереву, као новинар – уредник у информативној редакцији, задужен за привреду у РО «Наш глас» а исте године по оснивању Радио Смедерева пре-лази у ту редакцију где остаје све до пензионисања 2010.године.
Остао је упамћен као врсни привредни новинар који је посебно пратио рад Железаре. Био је цењен и поштован као један од најбољих новинара који су пратили црну металургију у старој Југославији. Паралелно, Карло Вереб је развијао више вештина а посебно се бавио енигматиком и афористиком.
Енигматиком је почео да се бави као средњошколац тако да му је први рад, укрштеницу објавила београдска «Енигма» 1964. године. У Бору, 2014. године на 14. СЕ – у уручена му је Златна повеља ЕСС – а за 50 година ениг-матског стваралаштва.
Разноврстан енигматски стваралац највише се бавио укрштеницама, ребу-сима и анаграмима. Објавио је преко 5000 радова у великом броју часописа и гласила: «Енигми» (добио захвалницу поводом 50 година излажења), «Ново-сти енигми», «Еуреци», «Политици Хуперу», «Хупер енигматици», «Кеопсу», «Ребусу», «Иксу», «Беоквизу», сарајевском «Орбису» и другим енигматским гласилима.
За Радио Смедерево је писао извештаје са енигматских скупова, са ениг-матских изложби у Смедереву, са промоција, годишњих конференција, а водио је разговоре о енигматици на својој радио станици а имао је и једно време енигматску радио емисију. Писао је приказ књиге Радослава Јовановића «Живојин Д. Карић - први смедеревски енигмата» («Вуков ковчежић», март 2002), рецензију у књизи Радослава Јовановића «Моји анаграми на фејсбуку» (2010), те написе «Песници у укрштеницама» (Смедеревска песничка јесен, «Весник», 4, 12, Београд 2012),  «Енигмоафоризми» («Весник», 13, 20, Београд 2005),  «Енигмати у Лексикону – личности Смедерева» («Вуков ковчежић», март 2007),  «Личности Смедерева 2006», приказ књиге Ивана Стојића («Гласник ЕСС», 2007), «Тешке укрштенице» («Вуков ковчежић», март 2009), «Ребус са многоструким решењем» («Весник», мај 2009).  Све ово је предста-вљено у «Библиографији српске енигматике» (Београд, 2012).
Представљен је Карло Вереб у књизи «Истакнути српски енигмати» Ивице Млађеновића (Београд, 1999) на две стране са 14 укрштеница. Заступљен је у књизи «Укрштање речи у српској енигматици» (Београд, 2014) скандинавком из «Беоквиза» (2005), текстом «Песници у укрштеницама» и текстом «Енигмо-афоризми у укрштеницама». У «Лексикону српских енигмата» (Београд, 2007) представљен је на 53. страни са сликом уз два прилога: анаграм у стиху – Ја сам СМЕЛИ ДАСА, новинарска екстра класа (СЕДМА СИЛА, «Шарада» бр. 3, 1999) и десетак енигмоафоризама («Од тешког ребуса и ћелавцу се диже коса на глави»).
Објављивао је радове и под псеудонимима: «Karlo Wereb», «Karlo», «Kar-los», «Viking», «Wereb» . . .
Учествовао је на више Сусрета енигмата Србије а учествовао је и на осни-вачком скупу Енигматског клуба «СИМОН» у Смедереву 1973. године, огранка Енигматског клуба «Београд» чији је био дугогодишњи члан. Умро је као члан УЕ «Вук Караџић» и ЕК «Нова загонетка» из Београда.
Писао је афоризме, хумореске, сатире, кратке приче, хаику песме . . . Успешно је сарађивао са Радио Београдом («Јовановићи», «Весело вече»), као и са више радио станица и са дневним и периодичним новинама («Јеж», «По-литика експрес», «Јединство», «Дневник», «Напред» (Ваљево), «Тимок» (Заје-чар), «Зрењанин», «Народне новине» (Ниш) и др).
Заступљен је у антологији «Ошишаног јежа» («Ко је ко у нашем хумору са-тири и карикатури»), у антологији смедеревских хумориста «Ружа на Титани-ку», у Антологији југословенских афористичара.
Карло Вереб је био цењени и познати планинар и истакнути члан Плани-нарског клуба «Челик» из Смедерева.
За Карлом је остала супруга Загорка, кћер Кристина, зет Александар и два унука Димитрије и Андрија, као и сестра Ружена ( која се једно време такође бавила енигматиком).
Као истакнути Смедеревац заступљен је у ЛЕКСИКОНУ СМЕДЕРЕВСКИХ АУТОРА (Бојка Вулетић, Смедерево, 2007) и ЕНЦИКЛОПЕДИЈИ СМЕДЕРЕВА.
Напустио нас је пре времена један диван, поштен и скроман човек, велики другар, свестрана личност, која је оставила дубоке трагове у више сфера људ-ског интересовања и деловања, па ће свима нама који су га познавали и дружили се с њим, остати у пријатном трајном сећању.
Хвала му за све што је учинио и нека му је вечна слава.

Владимир Шарић

 

 

 


    

ПОЛУОСТРВО ИТАКА

 

11.8.2017

У "Политици" од 11. августа, у рубрици "Међу нама" изашао је текст под горњим насловом:

За састављача (или више њих ?) укрштених речи у Енигматском додатку "Политике" , Густав Малер је амерички композитор, као што је и Том Џонс амерички певач. А још је чудније што овај енигмата готово из броја у број покушава да Одисејеву постојбину, Итаку, од острва претвори у полуострво.

Божидар. С. Јанковић, Београд

Примедба: Има грешака и код других, али "Политика" је "Политика", а грешке не смеју да се бесконачно понављају !

Д.Л.

 

 


 

    

МЕМОРИЈАЛ МЛАДЕНА ЂУРЂЕВИЋА

 

9.8.2017

1. Memorijal Mladena Đurđevića
Mirovna grupa Oaza iz Beloga Manastira i Zagonetački klub "Osijek" (skraćenoga imena "Zakos"), kao suorganizatori 33. SOZAH-a u Belomu Manastiru (22-24. IX. 2017), u spomen na velikana hrvatskoga križaljkotvorstva Mladena Đurđevića (1944-2004) iz Darde, priređuju prvi dopisni sastavljački natječaj pod imenom


"Memorijal Mladena Đurđevića" (MMĐ)

 1. Natječaj se sastoji od triju zagonetaka: klasične križaljke, čarobnoga štita 6x8 i skandinavčice 6x18;
 2. Klasična križaljka neto je dimenzija  21 x 13. U križaljku moraju biti uvrštena imena triju baranjskih rijeka (DUNAV, DRAVA i KARAŠICA) te ime jednoga od naselja u Baranji po izboru sastavljača;
 3. U čarobni štit 6x8 obvezatno je uvrštavanje prezimena ĐURĐEVIĆ na bilo kojoj od mogućih pozicija;
 4. U skandinavčicu 6x18 obvezatno je uvrštavanje imena KOPAČKI RIT u bilo kojemu stupcu;
 5. Radovi trebaju biti sastavljeni na ijekavici, s poštivanjem etimološkoga načina pisanja stranih vlastitih imenica i prema uvriježenim križaljkaškim pravilima (kakva se primjenjuju u izdanjima "Feniksa" i "Kvizorame");
 6. Na natječaj se primaju samo autorski sastavci, odnosno sastavci koje ni u dijelovima, niti u cjelini nisu sastavili računalni programi;
 7. Svaki sudionik može poslati najviše po dva sastavka u svakome od zadanih zadataka, a za plasman po disciplinama računat će se samo bolje ocijenjeni sastavak;
 8. Natječaj ostaje otvoren od 7. kolovoza (VIII.) 2017. do 7. rujna (IX.) 2017. godine;
 9. Radovi se šalju na sljedeću adresu: Josip Dubrović, Vatrogasna 33, 31000 Osijek ili na e-poštu: josip.dubrovic@os.t-com.hr;
 10. Ocjenjivački sud u sastavu: Boris Antonić, Josip Dubrović i Nedjeljko Nedić najprije će odrediti plasman po pojedinim zagonetkama, a potom i ukupnoga pobjednika Memorijala;
 11. Proglašenje najboljih i dodjela priznanja i nagrada bit će tijekom 33. SOZAH-a u Belome Manastiru (22-24. IX. 2017).

Organizacijski odbor 33. SOZAH-a

 

 


 

     ПРЕМИНУО КАРЛО ВЕРЕБ 9.8.2017

 

ИН МЕМОРИАМ...
КАРЛО (ЛАЈОША) ВЕРЕБ
(1945-2017)


7. августа изненада је преминуо наш пријатељ и дугогодишњи члан Удружења енигмата "Вук Караџић"

Рођен је у Зрењанину, где је завршио средњу и вишу техничку школу, машински
смер. Од 1972. године прелази са породицом у Смедерево, где је радио као новинар у Радио Смедереву. Био је приврженик "краљице загонетки", новинар и афористичар.


Члан Удружења енигмата "Вук Караџић" постао је 15. септембра 1997. године, и од
тада је сарађивао у свим листовима које је припремало удружење: Правда,
Илустрована политика, Марбо, Крон, као и многим другим енигматским листовима.
Добио је захвалницу за 50. година излажења Енигме а од нашег удружења,
Захвалницу за верност удружењу. Био је и члан клуба Нова загонетка из Београда.


Сахрањен је 8. августа на гробљу у Смедереву, уз присуство већег броја рођака и пријатеља.

Остаје сећање на дружење са њим и нека му је лака земља.


Удружење енигмата "Вук Караџић" Београд

 

 

 

 


 

    

СПИСАК ДОБИТНИКА НАГРАДА И ПОВЕЉА ЕСС

 

8.8.2017

У вези предстојећих сусрета у Суботици Влада Шарић - Шаре  је послао следећи списак:

Здраво Драгане


Списак досадашњих добитника ПОВЕЉЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО:


1. ПЕТРОВИЋ Бошко - 2007. - 7. СЕС - Лозница
2. ВУКОВИЋ  Јован   -  2008.-  8. СЕС - Сомбор
3. ЈОВИЧИЋ Радојица- 2009.-  9. СЕС - Вршац
4. ЖИВКОВИЋ Мирослав-2010.-10.СЕС- Крагујевац
5. ЦВЕТКОВИЋ Бојислав-2011.- 11.СЕС-Пожаревац
6. СТАНЧУЛ Илија -      2012. -   12. СЕС- Кикинда
7. ДРАКУЛИЋ Љубислав-2012.- 12.СЕС-  Кикинда
8. СТАНОЈКОВИЋ Радомир-2013.-13.СЕС- Врање
9. ЛАЗАРЕВИЋ Мирослав -2013.- 13.СЕС- Врање
10. ПЕТКОВСКИ Никола- 2014.- СКУПШТИНА УЕ "Вук Караџић"
11. ШАБАН Милан (посмртно)-2014. 14. СЕС - Бор
12. ТРИВУНАЦ Владета - 2014- 14. СЕС - Бор
13. ПОЛИЋ Бранко -        2015.- 15. СЕС- Ваљево
14. ШАРИЋ Гордана-       2015.- 15. СЕС- Ваљево
15. ПАУНОВИЋ Момир-   2016.- 16. СЕС- Чачак
16. ИВАНОВ Крста -        2016. - 16. СЕС- Чачак


Списак досадашњих добитника ПОВЕЉЕ ЗА ЕНИГМАТСКО ИЗДАВАШТВО:
1. ТРИВУНАЦ Владета  -  2008. - 8. СЕС - Сомбор
2. ПАУНОВИЋ Момир    -  2009.- 9.  СЕС - Вршац
3. Др ОТАШЕВИЋ Ђорђе- 2010.- 10. СЕС- Крагујевац
4. ЛАЗАРЕВИЋ Мирослав -2011.-11.СЕС- Пожаревац
5. ТОШИЋ Миодраг -         2012.- 12. СЕС- Кикинда
6. КНЕЖЕВИЋ Динко -      2013.-  13.СЕС- Врање
7. СТОЈКОВИЋ Ратко-       2014.-  14.СЕС- Бор
8. РАДАКОВИЋ Марјан-    2015.-  15.СЕС- Ваљево
9. ЈЕВТИЋ Живомир -        2016.-  16.СЕС- Чачак
10. МАНДИЋ Гојко -           2016.-  16.СЕС- Чачак

 

Списак добитника Златне повеље ЕСС (2005-2016):
1. АПОСТОЛОВИЋ Стеван (први рад 1946)- 5.СЕС-Нишка Бања-2005.
2. БИЗУМИЋ Петар  (први рад 1954)-                "         "                "
3. ВЕМИЋ Михајло  (први рад  1952)-               "          "                "
4. ВУЈЧИЋ Вељко   (први рад  1952)-                "        "                 "
5. ВУКОВИЋ Јован  (први рад  1954)-                "         "                "
6, ВУЧЕНОВИЋ Момир (први рад 1953)-           "         "                 "
7. ДАНОЈЛИЋ Милован (први рад 1952)-            "         "                "
8. ДОВНИКОВИЋ Лазар(први рад 1948)-           "         "                 "
9. ДОПУЂА Вељко (први рад 1954) -                 "         "                 "
10.ДРАКУЛИЋ Љубислав (први рад 1952)-         "         "                 "
11.ИВАНОВИЋ Радмило (први рад 1955)-          "         "                "
12.ЈОВИЧИЋ Радојица (први рад 1954)-              "         "                "
13.ЈУХАС Ерне  (први рад 1952)-                        "         "                "
14.МАРЕКОВИЋ Стеван (први рад 1951)-            "         "                "
15.МАРИНКОВИЋ Данило (први рад 1951)-        "          "               "
16.МЛАЂЕНОВИЋ Ивица (први рад 1952)-          "         "                "
17.ПЕТРОВИЋ Бошко (први рад 1947)-              "            "              "
18.РЕЉИЋ Михаило (први рад 1954)-                 "          "               "
19.РИЈАВЕЦ Јожеф (први рад 1954)-                  "           "               "
20.СИМОНОВИЋ Синиша (први рад 1954)-           "           "              "
21.СТАНЧУЛ Илија (први рад 1954)-                    "           "               "
22.СТОЈАНОВИЋ Миленко (први рад 1952)-         "           "               "
23.СТОЈКОВИЋ Ратко (први рад 1951)-               "           "               "
24.ЦВЕТКОВИЋ Војислав (први рад 1952)-          "           "               "
25.МАКСИМОВИЋ Вељко (први рад 1955)-    6. СЕС -Бајина Башта-2006.
26.МЛАДЕНОВИЋ Михаило(први рад 1951)-        "           "       "        "
27.НИКИЋ Душан (први рад 1954) -                     "           "       "        "
28.ПУПЕЗИН Златан (први рад 1958)-             8. СЕС- Сомбор        - 2008.
29.ШАБАН Милан (први рад 1957)-                      "           "                  "
30.ЈОВАНОВИЋ Петар (први рад 1959)-         9. СЕС-Вршац          - 2009.
31.ЈОВОВИЋ Петар (први рад 1958)-              9.СЕС-Вршац          -  2009.
32.ЛОЈАНИЦА Драган (први рад 1959)-                "       "                      "
33.ПЕТКОВСКИ Никола (први рад1954)-               "       "                      "
34.ЂИДЕРА Милан (први рад 1961)-             11. СЕС-Пожаревац   - 2011.
35.БАРЈАКТАРОВИЋ Милосав (први рад 1960)-13.СЕС- Врање    - 2013.
36.ЖУГИЋ Станко (први рад 1962)-                          "          "              "
37.ИВАНОВ Крста (први рад 1963)-                          "          "              "
38.НЕДИЋ Радован (први рад 1963)-посмртно-        "          "              "
39.УРОШЕВИЋ Радован (први рад 1954)                  "          "             "
40.ШАРИЋ ЈОВАНОВИЋ Гордана (први рад 1963)-  "          "              "
41.ВЕРЕБ инг Карло (први рад 1964)-              14. СЕС - Бор -        2014.
42.ПАУНОВИЋ Момир (први рад 1964)-                    "        "               "
43.РШУМОВИЋ Љубивоје (први рад 1958)-              "        "               "
44.ВУКАДИНОВИЋ Томислав (први рад 1966)-  16. СЕС-  Чачак-     2016.
45.ШАРИЋ Владимир (први рад 1966)-                      "          "             "
Услове за Златну повељу испуњавају:
1. СКОКО Војислав (први рад 1966)
2. КРСМАНОВИЋ Војин (први рад 1967)
3. ЖИВАНИЋ Милорад (први рад 1967)- суспендован (искључен из ЕСС)
4. ЛАЗИЋ Душко (први рад 1967)
5. ЛУКИЋ Станислав (први рад 1967)
6. РШУМОВИЋ Миливоје (први рад 1966)
7. ЈОВАНОВИЋ Живадин (први рад 1967)
8. ЂОРЂЕВИЋ Каица (први рад 1964)
Предлози за ПОВЕЉУ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО:
1. МЛАЂЕНОВИЋ Ивица
2. БИЗУМИЋ Петар
3. ПУПЕЗИН Златан
4. ЛОЈАНИЦА Драган
5. ШАРИЋ Владимир
Предлози за ПОВЕЉУ ЗА ИЗДАВАШТВО:
1. ПЕШИЋ ЧД Никола
2. ЖУГИЋ Станко
3. РАДИСАВЉЕВИЋ Зоран
4. ШАРИЋ ЈОВАНОВИЋ Гордана
5. РАДУНОВИЋ Милорад (посмртно)
Предлог за посебан допринос енигматици:
1. ПЕТРОВИЋ др Бошко - 70 година енигматике (први рад 1947)!

Следи списак добитника СРЕБРНЕ ПОВЕЉЕ и специјалних признања
(јубиларне награде).
   
Срдачан поздрав.
Влада Шарић

 

 


 

     СПИСАК ЧЛАНОВА ЕСС НА ДАН 16.6.2017 28.7.2017
Од Председништва ЕСС стигао је списак чланова ЕСС који се добија позивом на доњи линк.
 

 


    

СПИСАК ЧЛАНОВА "НОВЕ ЗАГОНЕТКЕ" НА ДАН 31.7.2017

 

27.7.2017

ЕНИГМАТСКИ КЛУБ «НОВА ЗАГОНЕТКА», Београд

      Закључно са 31. јулом 2017. године, чланарину за Енигматски савез Србије у износу од 500,00 динара, платили су следећи чланови клуба (28):

БАНОВИЋ Љубиша
ВУКШИЋ Војин
ДОДИЋ Хранислав
ДРАКУЛИЋ Љубислав
ЗЕКИЋ Ново
ЈАКОВЉЕВИЋ Зорица
ЈАНКОВИЋ Александар
ЈАНКОВИЋ Душан
ЈОВОВИЋ Петар
ЛАЗАРЕВИЋ Мирослав
ЛАЗИЋ Душко
МАТОВИЋ Драган
МИТИЋ Цветко
ОТАШЕВИЋ Ђорђе
ПАУНОВИЋ Момир
ПЕТКОВИЋ Живота
ПОПОВИЋ Томислав
ПРВАНОВ Жељко
РАКОВИЋ Раденко
РИСТИЋ Александар
РИСТИЋ Драган
САВИЋ Танасије
СТАНОЈКОВИЋ Радомир
СТЕВАНОВИЋ Милија
СТОЈИМИРОВИЋ Даница
СТОЈКОВИЋ Ратко
ТОШИЋ Миодраг
ТРУМПИЋ Војислав

      Поред наведених, клупску чланарину за 2017. годину, у износу од 700,00 динара, до наведеног датума, платили су још и:

ВЕРЕБ Карло (матични клуб УЕ «Вук Караџић»)
ЖИВКОВИЋ Мирослав (није члан ЕСС – а)
ИВАНОВ Крста (матични клуб ЕК «Бор»)
ЛОЈАНИЦА Драган (матични клуб УЕ «Вук Караџић»)
МИЛОШЕВ Аница (матични клуб ЕД «Др Ђорђе Натошевић»)
ТРИВУНАЦ Владета (није члан ЕСС – а)

Београд, 31. 07. 2017.                                      ПРЕДСЕДНИШТВО ЕКНЗ

 

 

 

    

АКТУЕЛАН АНАГРАМ - ЧАМЦИМА НИЗ РЕКУ

 

21.7.2017

Код Бајине Баште
низводно низ реку,
видим на чамцима
бучну групу неку.
На брзој их води
авантура чека,
подврискују, вичу:
ТА  ГРДНА  СИ  РЕКА !

 

 

 


 

     ЈУБИЛЕЈ РАТКА СТОЈКОВИЋА 4.07.2017
Један од српских енигматских ветерана Ратко Стојковић послао је за сајт занимљив материјал који може да се учита позивом на доњи линк. Честитамо му 65. годишњицу енигматског рада. Текст ће иначе бити објављен и у "Веснику" ЕК Нова загонетка.
 

 

 


 

 

    

ОБАВЕШТЕЊЕ ЕК "НОВА ЗАГОНЕТКА"

 

2.7.2017

Београд, 1. јули 2017. године

      На седници Председништва Енигматског клуба «Нова загонетка», које се састало у пуном саставу, у Београду, 1. јула 2017. године (Мирослав Лазаревић, Љубиша Бановић, Душко Лазић, Милија Стевановић и Миодраг Тошић), једногласно је закључено да је поводом случаја Славка Бована и Енигматског клуба «Кикинда» и њиховог саопштења за јавност од 26. јуна 2017. године, а ради истине и обезбеђивања нормалних односа и не-сметаног функцинисања Енигматског савеза Србије, за српску енигматску јавност потреб-но донети следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

1. Енигматски клуб «Нова загонетка» се одувек залагао за добре и здраве односе у Енигматском савезу Србије, као и за омасовљење ове организације, па је за задовољством примио учлањење Енигматског клуба «Кикинда» о ову асоцијацију, рачунајући да сви српски енигмати треба да имају исти интерес за конструктивно дружење и помагање и да личне интересе треда да подреде општим, а  за добробит српске енигматике, иако увек не морају бити истомишљеници.


2. Незадовољни понашањем Славка Бована и Енигматског клуба «Кикинда», иза кога се дотични крије, Енигматски клуб «Нова загонетка» је донео одлуку о замрзавању односа са наведеном чланицом Енигматског савеза Србије, јер право свакога је да бира друштво са којим ће сарађива-ти и да игнорише оне који га директно или индиректно нападају и вређају. Потребно је напоме-нути да Енигматски клуб «Нова загонетка» не подржава некоректно понашање, вређење и улични речник појединаца, без обзира са које стране долазе. Очигледно у својој умишљености величине, Славко Бован није приметио да овде наш клуб не решава и не може да решава опште односе у Енигматском савезу Србије, већ да брани своје интересе.


3. Уместо да призна грешке појединаца, својих чланова и да о њима расправља, Славко Бован упорно жели да докаже оно што се доказати не може и што базира на чињиницама, а не на томе да ли неко некога воли или не, игноришући узајамну толеранцију и неопходно разумевање и по-штовање, тражећи стално неке доказе за ствари које су сваком добронамернику познате и јасне. Ниједним гестом Енигматски клуб «Кикинда» није показао добру вољу да се ово реши на цивили-зацијски и културан начин.


4. Пошто је по Славку Бовану једино оно што они раде, коректно, поштено и законито и пошто Славко Бован воли да се ставља испред и изнад свих, без имало самокритичности, он је, по обја-вљивању одлуке Енигматског клуба «Нова загонетка», одмах објавио саопштење (наводно мишљење Председништва његовог клуба, мада се не види када се оно састало), у коме одбацује ову одлуку, као мањкаву, неосновану и лицемерну, не видећи, под утицајем његове болесне сујете о величини, да је написао глупости, које немају никакво покриће и које не негирају основни разлог за доношење одлуке Енигматског клуба «Нова загонетка». Са нашом одлуком неко може да се не слаже и да је не прихвата, али не може да је одбаци, јер је није он ни донео. То још једном показује нереалну тежњу за самоистицањем и стварањем неког мита о својој величини.


5. Каже се да је одлука мањкава, за разлику од његовог саопштења, за које се с правом сумња да је донето на седници њиховог клупског Председништва, а које је по њему једина истина у овој си-туацији. Славко Бован не уређује ствари у свом «дворишту», али зато, по њему, с правом крити-кује рад других. Не због Славка Бована, где уопште немамо намеру да се правдамо због било че-га, већ због српске енигматске јавности којој се обраћамо, на седници редовне годишње Скуп-штине Енигматског клуба «Нова загонетка», на којој је и донета поменута одлука, од 29 присутних, 15 њих су чланови клуба са до тада плаћеном клупском чланарином за ову годину, од којих је против одлуке био само Томислав Поповић. Други глас против, био је глас Радомира Мићуновића, који још за ову годину није измирио своје клупске обавезе везане за плаћање чланарине, мада смо и њега рачунали у оне који не прихватају ову одлуку.


6. Даље се каже да је одлука неоснована и да је оно што у њој пише потпуна неистина. Пошто очигледно Славко Бован сматра да коментари појединаца нису саставни део његовог блога, мада их он пушта, и да њих може, када је посао завршен, и да избрише, како би докази нестали, он се тиме солидарише са тим написима, што је једном неопрезно и рекао да се све више слаже са таквим текстовима, па према томе свака даља дискусија по овом питању је излишна. Председ-ништво Енигматског клуба «Нова загонетка» тражи од Енигматског савеза Србије, да под хитно на седници свог Председништва утврди чињенично стање везано за то ко овде не говори истину и ко изврће чињенице и замењује тезе, па да у складу са својим Статутом и Кодексом понашања, предузме одговаруће мере(члан 16. Статута ЕСС – а јасно говори о оваквим ситуацијама).


7. Лицемерно, а помало и безобразно, је овакво саопштење Славка Бована, када каже да је одлука Енигматског клуба «Нова загонетка» лицемерна, ваљда зато што желимо да се бранимо од болесних констатација и непримерених изјава. Ако су чланови Енигматског клуба «Кикинда» трпели вишегодишње!! вређање (треба погледати када је клуб формиран), требало је да одмах реагује, а Енигматски клуб «Нова загонетка» сигурно не би подржао такве некоректности. Наша одлука није могла да третира евентуално вређање чланства Енигматског клуба «Кикинда», што наш клуб сигурно не подржава, већ се овде ради о вређању чланова Енигматског савеза Србије и Енигматског клуба «Нова загонетка», као његове чланице, од појединих чланова Енигматског клуба «Кикинда», што Славко Бован очигледно толерише, када ово бесмислено брани.


8. Још жалоснији и смешнији је принцип реципроцитета који уводи Славко Бован, што нас још више уверава да смо донели правилну одлуку и да смо на исправном путу. Наравно, наш клуб чека одлуку Председништва Енигматског савеза Србије и више не жели да полемише на ову тему. Наш представник у Председништву Енигматског савеза Србије ће подржати сваки предлог овог тела и сваку одлуку коју то Председништво донесе.

Потпредседник и заступник                                            Председник Председништва
ЕК «Нова загонетка»                                                                     ЕК «Нова загонетка»
Љубиша Бановић                                                                           Мирослав Лазаревић

 

 

 


 

     ДОПИС ЕК "КИКИНДА" 26.6.2017 

_______________

Од Славка Бована је стигао следећи имејл:

Tražimo da se naše saopštenje objavi na sajtu ESS, na isti način kako je objavljen odluka Nove Zagonetke

________________________________________________________

Број: 18/2017
Датум: 26.06.2017.                                                      

Саопштење за јавност

Председништво ЕК „Кикинда“ разматрало је Одлуку „Нове Загонетке“ објављене на сајту ЕСС. Одлуку одбацујемо као формално мањкаву, неосновану и лицемерну.


Одлука је мањкава јер се не наводи колико је чланова НЗ гласало „ЗА“.До нас су стигле информације да се скупштина није изјашњавала гласањем.


Одлука је неоснована јер се наводи да ЕКК већ дуже време, преко блога „Енигматика (тупљење и оштрење)“  тенденциозно напада и вређа чланове ЕСС и чланове НЗ. Потпуна неистина. Није наведен ни један пример напада и вређања. Даље се наводи да предњаче у вређањима чланови Милорад Живанић и Младен Марковић. Из овога закључујемо да они предњаче, а остали их следе. Неистина. Председништво ЕКК најоштрије осуђује сваку врсту вређања колега, било где и било када (на скупштинама ЕСС, седницама председништва, писмима, блоговима и сајтовима, гласилима клубова, личним обраћањима,...). ЕКК никога не вређа нигде и никада (посебно не на ТИО), те све такве оптужбе одбацујемо. Ми градимо коректне односе са свима.


Одлука је лицемерна јер се апострофира наводно вређање од стране два наша члана, а не користи се исти аршин за све. ЕКК и поједини наши чланови трпе вишегодишње вређање и то не од било кога већ од појединих чланова председништва ЕСС. Најновији вид вређања целокупног чланства ЕКК од стране председника ЕСС је то што нас није позвао на седницу председништва ЕСС. Подсећамо на увреде које смо трпели од стране чланова председништва на седницама и на интернету. Такође, председник НЗ је у неколико наврата у „Веснику“ изнио увреде на рачун ЕКК. Пре извесног времена смо неутемељено оптужени у „Веснику“ да континуирамо пљујемо по „Енигми“. Неистина.


Сматрамо да је овакав третман крајње лицемеран. Или правила важе за свакога, или нема правила. Исти аршин треба да важи за Младена Марковића који нпр. једног колегу назива „вепровом главом“. као и за тог члана председништва ЕСС када десетине пута пласира неистину да је Марковић у лудници.


Као што смо навели, против смо било какве врсте вређања, али нам није јасно зашто тражите санкцију за само једног (или двојицу) енигмата у Србији, када има доста „кандидата“ за санкционисање по разним основама (претње смрћу на самим седницама председништва, увреде, клевете, лажи, подметања, ...или најновији шовинистички испад на блогу „Енигмотека“).


Апелујемо на све енигмате да се приликом сваког вида комуникације уздрже од било каквог недоличног изражавања. Тражимо да чланови ЕКК имају исти третман као сви остали чланови ЕСС. Све горе наведено односи се и на све нечланове ЕСС.
Изражавамо жаљење што је усвојена оваква одлука, примили смо је к знању, али као организован и озбиљан клуб, поштоваћемо процедуру. Председништво ће овај проблем  изнети на Скупштини која је планирана за октобар, када ће бити усвојена коначна одлука. До тада, обавештавамо „Нову Загонетку“ да је на снази принцип реципроцитета.
Нећемо дозволити да се блати наш углед, нити да се ниподаштава наш добар рад.
Уважавамо свакога, те тражимо да се други понашају према нама на исти начин.

 

Златан Пупезин
Председник ЕКК

 

 

 


 

     ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ЕК "НОВА ЗАГОНЕТКА" 22.6.2017

 

Од председника ЕК "Нова загонетка" стигла је следећа пошиљка с молбом за објављивање:

Београд, 17. јуни 2017. године

      На основу предлога Председништва Енигматског клуба «Нова загонетка», донетог једногласно на седници одржаној у Београду, 29. априла 2017. године, на редовној го-дишњој Скупштини Енигматског клуба «Нова загонетка», одржаној у Београду, 17. јуна 2017. године, са два гласа против, донета је следећа одлука

О Д Л У К А

      Са Енигматским клубом «Кикинда» из Кикинде до даљњег се замрзавају односи, односно прекидају сви службени контакти.

О б р а з л о ж е њ е

1. Енигматски клуб «Кикинда», који је чланица Енигматског савеза Србије, већ дуже време, преко интернетског блога који води секретар клуба Славко Бован, а путем комен-тара, тенденциозно и некоректно напада и вређа, ниподаштавајући њихов рад, одређене чланове Енигматског савеза Србије, међу којима су и чланови Енигматског клуба «Нова загонетка», такође чланице ове енигматске асоцијације.


2. И поред више усмених и писмених примедби у гласилима на овакав недоличан начин понашања, Председништво Енигматског клуба «Кикинда» није нашло за сходно да ово разматра и предузме одређене мере, како би се ова појава елиминисала.


3. У овим нападима, који су далеко од другарске полемике и добронамерне критике, у којима су се користиле и недоличне речи, које нису примерене једној интелектуалној и културној средини и који чине велику штету добрим односима међу српским енигматима, нарочито су предњачили чланови Енигматскиг клуба «Кикинда» Милорад Живанић и Младен Марковић, који очигледно на овај начин лече своје болесне комплексе и сујете.


4. Толерисањем оваквог понашања појединаца каља се углед српских енигмата и српске енигматике у целини, јер се стварају нездрави међуљудски односи и у региону који прати наведени блог добија се погрешна слика о српском енигматском бићу.


5. Енигматски клуб «Нова загонетка», због тога, док се ствари не измене, не жели да буде део ове прљаве игре, па је зато и донета наведена одлука.

Председавајући на седници                                           Потпредседник и заступник
Скупштине ЕК «Нова загонетка»                                                ЕК «Нова загонетка»
Мирослав Лазаревић                                                                           Љубиша Бановић

 
 

 


 

     ЗАПИСНИК СА 1. СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ЕСС 19.06.2017

 

Број: 01/2017                                                                                                                                               

Дана: 18.06.2017. године


      З А П И С Н И К

Са 01. седнице (конститутивне) Председништва Енигматског савеза Србије, одржане 17.06.2017.  године са почетком у 14.30 часова у просторијама Геронтолошког центра Београд.
Присутни:   Жељко Димовић, Владимир Шарић, Миле Јанковић, Љубиша Бановић, Воја Додевски, Живадин Јовановић, Сретен Перић и Драган Лојаница (као замена).
Одсутни: Никола Пешић, Златан Пупезин и Крста Иванов.
Записник водио:   Владимир Шарић, секретар
Састанак је сазвао и отворио Жељко Димовић, председник ЕСС, пошто је констатовао да постоји довољна већина за пуноважно одлучивање, предложио је следећи


ДНЕВНИ РЕД:

 1. Конституисање Председништва ЕСС и избор секретара
 2. Организација 17. СЕС у Суботици
 3. Текућа питања

Предлог дневног реда је стављен на гласање и исти је једногласно усвојен.

                                                                                          
1. Тачка:  Конституисање Председништва ЕСС и избор секретара
На предлог председнила ЕСС присутни чланови 8 клубова и удружења су се састали да одрже конститутивну седницу Председништва ЕСС, користивши то што су били на Скупштини ЕК „Нова загонетка. Констатовано је да Председништво броји 11 чланова из 11 клубова, друштава, удружења и секција. На предлог Жељка Димовића једногласно је изабран Владимир Шарић за в.д. секретара.


2. Тачка:  Организација 17. СЕС у Суботици
Председник Димовић је известио присутне чланове да је потписао Уговор са Студентским центром у Суботици и да ће се СЕС одржати од 18-20. августа по цени аранжмана од 3.800,00 динара. Пријаве се врше до 01. августа уплатом аванса од 2.000,00 динара, јер то гарантује резервацију смештаја и мајицу.


Договорено је да се обаве следећи задаци:


* Пехари, медаље, захвалнице и плакете, да се затражи понуда од досадашњег израђивача из Аранђеловца (задужен В. Шарић)   

* Израда мајица са логом који је урадио Мирослав Цветковић (задужен Ж. Димовић

* Израда задатака за решавање загонетака , састављање загонетака и анаграма (Мирослав Цветковић )

* Контакт у вези шаховског такмичења и реквизита са Иваном Седлаком ће остварити В. Шарић

* Награде у књигама ће обезбедити Ж. Димовић, М. Цветковић, З. Радисављевић и В. Шарић

* Воја Додевски је предложио да се ураде значке СЕС-а, па ће се видети са граверима да ли могу то да направе

* Замољени су сви да се ангажују око спонзора     

* Одобрен је износ од 8.000,00 динара за куповину пецива и пића за коктел добродошлице


3. тачка: Текућа питања


Под овом тачком дневног реда, на предлог председника договорено је да се до СЕС припреми Гласник и да се хонораром награди онај ко уради припрему.


Питање хонорара за сарадњу у издањима „Ало“, „Блиц“ и „Српски телеграф“ је реализовано преко клубова и појединаца.


Сва остала питања решаваће се на следећој седници Председништва ЕССпредседник ЕСС
_______________________

                                                                   Жељко Димовић, с.р. 
 

 


 

 

    

 

ЈУБИЛАРНИ ВЕСНИК 50 ЕК "НОВА ЗАГОНЕТКА" СА ДОДАТКОМ

13.6.2017
Ставља се на сајт број 50 "Весника" Нове загонетке, са додатком који се односи на предстојећу Годишњу скупштину.
 

 

 


     17. ЕНИГМАТСКА КОЛОНИЈА У СОМБОРУ 13.6.2017
 

 


 

    

ОКВИРНИ ПРОГРАМ 17. СУСРЕТА ЕНИГМАТА СРБИЈЕ

С У Б О Т И Ц А, 18 - 20 август 2017 године

СТУДЕНТСКИ ДОМ "Иво Лола Рибар", улица Ференца Сепа број 5

петак, 18. август 2017. године
12,00 - 14,00 Окупљање учесника и гостију сусрета у Студентском дому, евидентирање учесника, 
14,00 -  16,00 Смештај учесника , енигматски разговори и договори, пријављивање екипа, обилазак града у личној режији...
17,00 - 18,30 Првенство Србије у састављању загонетака,
19,00 - 20,00 Вечера,
20,00 - 21,30  Првенство енигмата – шахиста у  Студентском дому,

субота, 19. август 2017. године
08,00 - 09,00 Доручак,
09,00 - 09,15 Фотографисање учесника,
09,30 - 10,00 Свечано отварање сусрета у Великој већници Градске куће,
10,00 - 11,30 Обилазак знаменитости Суботице
12,00 - 13,30 Првенство Србије у  решавању загонетака (Градска библиотека),
14,00 - 15,00 Ручак,
15,00 - 16,30 Првенство Србије у састављању анаграма (Студентски дом)
16,45 - 18,45 Дружење енигмата у ресторану Борсалино
19,00 - 20,00 Вечера,
20,00 - 21,30 Првенство Србије у супер – квизовци у Студентском дому,

недеља, 20. август 2017. Године
08,00 - 09,00  Доручак,
09,00 - 13,00  Излет на Палић, обилазак винарије Звонко Богдан
13,00 - 14,00  Проглашење победника, додела награда и затварање сусрета,
14,00 - 15,00  Ручак,
15,00 - 16,00  Одлазак учесника и гостију сусрета.

 

6.06.2017

О П Ш Т Е   И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е   О   А Р А Н Ж М А Н У


1. Цена аранжмана је 3.800,00 динара. Аранжман обухвата два пуна пансиона, боравишну таксу, мајицу и улазницу за винарију Звонко Богдан. Собе су двокреветне и трокреветне (свака соба има купатило). За учеснике који користе само један пун пансион цена је 2.300,00 динара.
2. Плаћање је појединачно, на рачун ЕСС (2.000,00 приликом пријаве, остатак може у кешу приликом доласка на сусрете). Колеге које сарађују у листовима које ради ЕСС могу да се изјасне да им се одбије од хонорара за СЕС у Суботици.
3. Учесници смештени у Студентском дому добиће бонове за оброке.
4. С обзиром на фреквентан аутобуски и железнички саобраћај према Суботици долазак и одлазак из Суботице биће у сопственој режији учесника сусрета.
5. Оквирни програм сусрета може претрпити измене, зависно од одлуке Председништва ЕСС или оправдане промене на терену.
6. Молимо Вас да најкасније до 01. августа 2017. године пријавите учешће, на 069 /554 0370 или на:  enigmatskisavezsrbije@gmail.com. Пожељно је да се учесници изјасне како желе да учествују на сусретима: смештај у дому, само свраћају... ЕСС има обавезу да до 05.08. пријави број учесника, како би дом планирао собе и оброке.

Сомбор, 05. јун 2017.                                                                                          Председништво ЕСС

 

 

 


     ЕНИГМАТСКИ ДАНИ ЛУДАЈЕ 6.06.2017


Enigmatski klub „Kikinda“, uz podršku lokalne samouprave, raspisuje sastavljački konkurs „Enigmatski Dani ludaje 2017“ u tri discipline:

UKRŠTENICA
Sastavite klasičnu ukrštenicu veličine 12x15 polja bez slike sa obavezno uvrštenim pojmom SEVERNI BANAT, na bilo kom mestu u mreži. Obrojčavanje je izvan mreže (kao kod belih ukrštenica). Ukrštenicu treba opisati, te navesti izvore za manje poznate pojmove.

ANAGRAM
Sastavite čist anagram od slova iz sledećeg pitanja:
KAKVA JE TURISTIČKA PONUDA SEVERNOG BANATA?

REBUS
Sastavite klasični rebus u kome se u postavci (na slikama) koriste samo nazivi biljaka i muzičkih instrumenata. Na slici mora biti najmanje jedna biljka i jedan muzički instrument. Broj uvrštenih biljaka i instrumenata nije ograničen, ali na slikama ne može biti ništa drugo. Pri sastavljanju voditi računa o načinu prezentacije rebusa.

Propozicije:
1. Pravo učešća imaju svi koji žele, sa najviše po 5 radova  za svaku disciplinu (dakle 3 x5).
2. Sastavi se potpisuju punim imenom i prezimenom autora.
3. Radovi se sastavljaju na srpskom jeziku (ekavica, fonetsko pisanje stranih imena).
4. Ranije objavljeni rebusi biće eliminisani pre žiriranja.
5. U rebusima je dozvoljeno upisivanje "pomoćnih" slova, ali najviše DVA SLOVA.
6. Radovi se šalju na adrese: slavkobovan@yahoo.co.uk ili slavkobovan@gmail.com
ili poštom na adresu: Slavko Bovan, Gavrila Principa 11, 23300 Kikinda.
7. Rok za slanje radova: 15.08.2017. do 24 sata.
8. Ocenjivanje će obaviti žiri sastavljen od uglednih enigmata po izboru EK „Kikinda“. Radovi koji budu u konkurenciji za nagrade biće ponuđeni žiriju pod šifrom.

NAGRADE:  Za svaku disciplinu biće dodeljen pehar i novčana nagrada od 5000 dinara za pobednika, dok će još nekoliko kvalitetnih sastava biti nagrađeno drugim prigodnim nagradama.

NAPOMENA: Autori mogu poslati i više od pet ukrštenica, rebusa ili anagrama, ali treba da naglase kojih pet prijavljuju za takmičenje.

Predsedništvo EK “Kikinda”

 
 

 

 


 

    

ОСМИ МЕМОРИЈАЛ "СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА - ЧИКА СТАНКА"

 

5.6.2017

Енигматски клуб "Нова загонетка" организује традиционално такмичење у састављању словних ребуса и индиреката под насловом

"ОСМИ МЕМОРИЈАЛ "СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА - ЧИКА СТАНКА".

Такмичење се организује у следећим дисциплинама:
1. Чист словни ребус
(једнословни, вишесловни или са речима)
2. Комбиновани словни ребус
(са словима, бројевима, знацима, симболима)
3. Индирект у свим варијантама

Општа такмичарска правила:
  1. Може се учествовати у једној или више дисциплина, са највише 15 састава
      по једној и са највише три ауторске шифре укупно.
  2. Сваки рад, са назнаком шифре аутора, мора бити коректно и потпуно  
      представљен са решењем, a на посебном папиру А5 формата.
  3. Радови се могу састављати у складу са опште прихваћеним правилима,
      али и на основу нових идеја и развојних путева предметних загонетака.
  4. Код оцењивања радова узимаће се у обзир оригиналност, маштовитост,
      духовитост и комбинаторика поставке, као и ефектност решења.
  5. Један од критеријума у вредновању ребуса биће и «економичност» рада,
      тј. разлика између броја слова решења и броја слова у поставци.
  6. Разломачка црта у ребусима неће се третирати као посебан знак.
  7. У обзир долазе све варијације индиреката: наставак поставке, синоним
      или асоцијација за поставку, узимање, недостајање или наглашавање
      одређених делова синонима или асоцијације поставке и слично.
  8. Такмичарски радови који не испуњавају наведене пропозиције биће
      дисквалификовани, без обзира на њихов квалитет.

Општи услови конкурса:
  1. Радове ће оцењивати жири, који ће бити накнадно одређен. Одлуке
      жирија су коначне, а чланови жирија немају право учешћа у такмичењу.
  2. Аутори радова ће бити откривени тек по завршетку рада жирија.
  3. За све такмичарске дисциплине биће обезбеђене одговарајуће награде.
  4. Радове слати под шифром на адресу: ЕК «Нова загонетка» (за Мирослава
      Лзаревића), 11070 Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 124, улаз 3,
      стан 26.
  5. У другој мањој затвореној коверти у истој пошиљци треба ставити иденти-
      фикацију шифре, са именом и презименом аутора, кућном и електронском
      адресом и бројем телефона.
  6. Рок за слање радова је 30. новембар 2017. године.

Београд, 31. мај 2017. године
                                                   ПРЕДСЕДНИШТВО ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА»

 

 

 

 


 

     "ВУКОВ КОВЧЕЖИЋ" БРОЈ 29 27.05.2017
Ставља се на сајт "Вуков ковчежић" број 29 који је ове јубиларне године посебно богат, изашао је у боји и састоји се из два дела: основног дела и додатка (билтен) у коме је преглед историје клуба од оснивања 1986 године до данас.
 

 

 


 

    

 

ОСНОВАН ЕНИГМАТСКИ КЛУБ "СРЕМ"

 

31.3.2017

 Влада Шарић је послао следећи текст из "Пећиначких новина"

 

 

 

 


 

    

РЕЗУЛТАТИ НАГРАДНОГ КОНКУРСА ЗА АНАГРАМИСТЕ ЕК "НОВА ЗАГОНЕТКА"

 

27.3.2017

Енигматски клуб «Нова загонетка» основан је у Београду 29. септембра 2001. године, тако да је 2016. године прославио 15. рођендан.
Тим поводом ЕК «Нова загонетка» је организовала конкурс у састављању «чистог» анаграма на тему:

ПЕТНАЕСТ ГОДИНА РАДА
«НОВЕ ЗАГОНЕТКЕ»

      Конкурс је био отворен од 31. октобра 2016 – до 1. марта 2017. године, уз позив свим анаграмистима са бивших југословенских про-стора да својим саставима дају допринос обележавању овог јубилеја. Један аутор могао је учествовати и са више радова. Пет најбољих анаграма, односно њихови аутори, биће награђени енигматским књигама.

      У прописаном року пристигло је укупно 45 исправних радова од 18 аутора. Приспели исправни радови који су у конкуренцији за награде, сложени су по азбучном редоследу првих слова поставке састава, без навођења имена ауто-ра. Радове је оцењивао жири у саставу:


1. Мирослав ЖИВКОВИЋ, Јагодина (МЖ) (slovarim@ptt.rs)
2. Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, Београд (МЛ) (miroslav.lazarevic40@mts.rs)
3. Ђорђе ОТАШЕВИЋ, Београд (ЂО) (djordjeotasevic@yahoo.com)
4. Момир ПАУНОВИЋ, Панчево (МП) (mjpaunpa@yahoo.com)
5. Миодраг ТОШИЋ, Београд (МТ) (toske13@yahoo.com) и
6. Владета ТРИВУНАЦ, Панчево (ВТ) (trivunci@orion.rs).


Сваки члан жирија, по свом нахођењу бирао је 10 најбољих анаграма и оцењивао их оценама 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Довољно је било да члан жирија наведе редни број анаграма у списку и дату оцену за тај рад. Коначан редослед добијен је простим сабирањем поена чланова жирија. У случају истог броја поена, сматрао се бољим радом онај састав који је имао оцене од већег броја чланова жирија или који је имао већу појединачну оцену, уколико је исти бој чланова жирија дао поене том раду.

 

 

 

 


 

    

ПОЧЕО НОВИ ЦИКЛУС ЗА ЉУБИТЕЉЕ ЕНИГМАТСКИХ МИНИЈАТУРА

 

27.3.2017

Имејл из Натошевића":

Poštovane kolege, prijatelji bloga i ljubitelji "minijatura" pred Vama je 1. kolo 3. ciklusa "Izazova", internet igrice koja će trajati 10 kola. Svake nedelje u 20.00 h postavljaću zadatak na ovaj lik 7x5. 
Kolo traje do PETKA naredne nedelje (20.00 h), do kada treba da pošaljete JEDAN rad na mejl:enigmoteka@open.telekom.rs


Zadatak za 1. kolo je sastaviti što bolju ukrštenicu sa zadanim pojmom FAVORIT. Sami birate poziciju reči u liku.
Želim Vam prijatnu zabavu!

Vise informacija na blogu Enigmoteka


Srdacan pozz 
Žeca

 

 

 


 

    

ЗАКАЗАНИ 17. СУСРЕТИ ЕНИГМАТА СРБИЈЕ

 

17.3.2017

Susreti enigmata Srbije, sedamnaesti po redu, održaće se od 18-20. avgusta u Subotici, odlukom Predsedništva ESS. Učesnici će biti smešteni u Studentskom domu, koji je udaljen  desetak minuta hoda od centra grada.
Okvirni program susreta i opšte informacije o aranžmanu biće objavljene nakon sastanka Predsedništva.
Enigmatski savez Srbije poziva ljubitelje enigmatike: rešavače, sastavljače, urednike i čitaoce, iz zemlje i regiona, da uzmu učešće na 17. Susretima enigmata Srbije , kako bi doprineli uspešnosti ovogodišnje manifestacije.

 

ПРЕДСЕДНИШТВО ЕСС

 
 

 

 


 

 

    

ОТВОРЕНА НОВА ИМЕЈЛ АДРЕСА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

 

17.3.2017

Nova imejl adresa Enigmatskog saveza Srbije je

enigmatskisavezsrbije@gmail.com

Na fejsbuku je napravljen novi profil: 

Enigmatski Savez Srbije

 
 

 


 

    

НАСЛОВНИ АНАГРАМИ - ЕД "ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"

 

13.3.2017

Enigmatsko društvo “Dr Đorđe Natošević” organizuje ŠESTI CIKLUS (internetsko izdanje) nagradnog konkursa u sastavljanju “Naslovnih anagrama”. Ovo tradicionalno enigmatsko takmičenje, jedno od najstarijih u regionu, sastoji se od TRI kola od po 15 dana. Prvo kolo trajaće od 06. marta 2017. (od 00.00 h) do 20. marta (do 24.00 h).

Kao i do sada, takmičari sastavljaju radove u tri kategorije. To su: minijature (do 15 slova), generalna kategorija (od 16 do 40 slova) i vulgarni anagrami (do 40 slova). U svakoj kategoriji mogu se prijaviti dva anagrama i sa oba se mogu osvojiti bodovi. Takmičarske radove možete slati na mejlenigmoteka@open.telekom.rs ili na blog Enigmoteka (u komentare kod najave takmičenja). 

 
 

 


 

    

ЗАВРШЕНА И ДИСТРИБУИРАНА "АНАГРАМНА 2016"

 

27.02.2017

Са малим закашњењем ставља се на сајт да је на располагању електронска књига Динка Кнежевића "Анаграмна 2016 година". Пошто је у питању материјал који се објављује у фебруару месецу већ низ година, не треба га посебно објашњавати: колеге анаграмисти и не само они га добро знају. Ипак треба рећи  ово:

 • Није у питању само просто набрајање онога што је направљено, већ је дата и квалитативна оцена анаграмног стваралаштва, а материјал је сложен по различитим ккритеријумима
 • Види се да сарађују и енигмате из других република бивше СФРЈ и све је то заједнички приказано . Можемо да препоручимо политичарима да се угледају на нас
 • Први алманах који имам је из 2001 године и имао је 54 стране, изабрао сам насумице онај из 2010, и утврдио да је имао 190 страна, а овај задњи има чак 293. Импозантно !

Хвала Динку а и осталим другарима који су му помагали. 


Адреса је veraknezevic@open.telekom.rs

 

 


 

 

    

ОТВОРЕН САЈТ НАМЕЊЕН ЕНИГМАТСКИМ И ЛОГИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

 

27.02.2017

Uvaženi ljubitelji enigmatike i logičkih zadataka,

Sa radom je počeo novi sajt, namenjen isključivo enigmatskim i logičkim takmičenjima. Prvo takvo takmičenje će biti organizovano od 25.02. do 28.02. pa vas pozivam da podržite ovo "vatreno krštenje".

Takmičenje se odvija preko stranice Logical contests, i traje 3 dana, a vreme za rešavanje zadataka je 75 min, onda kada to svakom od učesnika odgovara. Zbog ovog specifičnog načina takmičenja potrebno je registrovati se na sajtu (u gornjem desnom uglu) i prijaviti se pre START-a. Zadatke u pdf-u treba preuzeti i odštampati radi rešavanja, a rešenja treba uneti u formular na istoj stranici.

Dodatne informacije i primere zadataka potražite na linku instructions (levo od tastera START).

Unapred zahvaljujem na učešću,
Jovan Novaković

 

 


 

    

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЕСС

 

25.2.2017

Изборна скупштина ЕСС одржана је, уз неизбежне турбуленције, успешно, према предложеном дневном реду.

Усвојени су извештај о раду за протекли период и извештај о завршном рачуну за 2016 годину.

Скупштина је потврдила одлуку Председништав о "двојном" признању победника у Бору и Врању.

Изабрани су: за председника ЕСС Жељко Димовић, за потпредседника Љубиша Бановић, а изабрани су и остали чланови Председништва.

Честитамо новом председнику. У свом кратком говору на крају састанка он се захвалио на избору и изјавио да ће први посао да му буде рад на уклањању конфликата у Савезу и на добрим међуљудским односима. Желимо му успех. Надамо се да није у питању "немогућа мисија".

Д.Л

(Детаљан извештај биће на сајту када се уради и овери записник) .

 

 


 

     ЗАКАЗАНА СКУПШТИНА ЕСС 17.02.2017

Пошиљка председника ЕСС

О изборима у ЕСС

За кворум скупштине потребно је 30 присутних чланова ЕСС, који су најмање 30 дана пре скупштине били чланови ЕСС.
На дан 31.12.2016. било  је 109 чланова савеза, стим да су у ЕК Пирамида (као матични) у овој години прешли: Мирослав Цветковић из ЕК Ниш, Милутин Тепшић из ЕД Ђорђе Натошевић и Р. Бесничанин из ЕК Кикинда. (За њих је већ уплаћена чланарина савезу за 2017. у ЕК Пирамида.) Овај детаљ не мења ништа у изборима, осим ако их ЕК Пирамида не буде предложила за неку од функција као своје чланове. И друга промена у односу на 31.12.2016 је што је за 2017. чланарину уплатила и Славица Бабић из ЕК Ваљево, па треба и њу рачунати као 110. члана.
Потребно је изабрати ново председништво од 11 чланова, при чему 10 чланова председништва долази из 10 клубова и секција, а једног члана даје група чланова која није ни у једном клубу. Гласа се ''клуб по клуб'':
- клуб (секција) предлаже двојицу кандидата за члана председништва, кандидат који буде имао више гласова бива члан председништва, а други његова замена. Клуб који предложи само једног кандидата, остаје без његове замене у председништву. Овде може да се јави проблем избора једанаестог члана, јер је у тој групи само Јова Вуковић.
Скупштина бира председника и потпредседника савеза. Зато је потребно да се пре скупштине кандидати за председника јавно прихвате кандидатуре, како би се то саопштило скупштини и они прво ушли у председништво, па да се гласа за председника и потпредседника из изабраних чланова председништва. Кандидата за председника може бити од  два до једанаест.
Секретара бира председништво из својих редова, али и за ту функцију треба унапред да се неко сложи.
Потребно је изабрати по три члана Надзорног одбора и Суда части.
           
Осим избора, остало је да се скупштина изјасни о две одлуке председништва (са одобравам – не одобравам) на које су упућене жалбе председништву, а оно их није уважило већ потврдило своје одлуке.

17.2.2017.г.                                                                Поздрав, А. Јанковић, председник ЕСС

ПОЗИВНИЦА

На основу члана 19. став 3, 4, 5, 6 и 10, члана 28. тачка 3 Статута ЕСС сазивам
Изборну скупштину Енигматског савеза Србије

Седница скупштине ће се одржати на Загонетну суботу, 25. фебруара 2017. године  са почетком у 11.00 часова, у просторијама Шаховског савеза Србије у Београду, ул. Нушићева 25/II.

Предложени дневни ред:

1. Утврђивање Дневног реда
2. Утврђивање састава скупштине и кворума за рад
3. Избор радних тела скупштине:
-  радног председништва
-  записничара
-  оверивача записника
-  изборне комисије (три члана)
4. Извештај о раду Председништва ЕСС у периоду 12.3.2016 - 25.2.2017. године
5. Извештај о завршном рачуну за 2016.годину
6. Дискусије
7. Усвајање Извештаја о раду Председништва и Извештаја о завршном рачуну

- пауза –

8. Изјашњавање скупштине о одлукама председништва
9. Избор председништва ЕСС (11 чланова)
10. Избор председника и потпредседника ЕСС
11 Доношење Одлуке о висини и начину измиривања чланарине за 2017. годину
12. Додела признања и награда
13. Припреме за 17. Сусрете енигмата Србије
14. Остале активности

Позивају се чланови ЕСС да узму учешћа у раду скупштине

.
У Крагујевцу 16.2.2017.године
Председништво Енигматског савеза Србије
Председник
Александар Јанковић

 

 

 

(Статут и списак чланова могу да се позову из горњег избора)

 


 

    

ЕНИГМАТСКА КЊИГА ГОРДАНЕ ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ

(МИТОВИ КРОЗ АНАГРАМЕ)

 

25.1.2017

Крајем прошле године одштампана је трећа енигматска књига Гордане Шарић под насловом Анаграмисани хеленизам. Као што само име сугерише, од личности из богате хеленске митологије и мотива везаних за њих, састављени су стиховани анаграми, око 70, са на крају једном завршном испуњаљком акростихом. Допадљиво, лако и поучно.

Ко жели примерак књиге може да се пријави на адресу vlagor5149@gmail.com или на телефон 022/ 480 211

 

 

 


 

    

РЕБУС ГОДИНЕ 2016

 

17.01.2017

Од Банета Никића добијено 17. јануара:

 

I evo nas na kraju izbora najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku 2016. godine. Glasanje je potrajalo malo duže nego što sam predvideo, ali to sada i nije toliko važno. Sudije u ovom izboru su bili: Pero Galogaža, Luka Pavičić, Miroslav Cvetković, Zoran Radisavljević, Andon Koloski i Miloš Milićević. Sabiranjem njihovih glasova, za najbolji rebus u 2016. godini odabran je rebus Milosava Marjanovića: Ko zauzda bratanca? (koza uz dabra tanca).  Čestitam pobedniku za sjajan rebus i nadam se da će nas i u ovoj godini oduševiti sa još ovako dobrih rebusa. Čestitke i Čedomiru Jeliću za osvojeno drugo i treće mesto, kao i za sveukupan doprinos u radu bloga tokom prošle godine. Milosavu sledi plaketa za najbolji rebus i diploma, a Čedomiru dve diplome i jedna vredna enigmatska knjiga koju će sam odabrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

     У СУСРЕТ ЈУБИЛЕЈУ УЕ "ВУК КАРАЏИЋ" 10.01.2017
Од председника УЕ "Вук Караџић" Радојице Јовичића стигла је следећа порука:
 

ОБАВЕШТЕЊЕ


Ове године Удружење енигмата "Вук Караџић" слави јубилеј

30. ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА.


Председништво удружења је донело одлуку да за ову годину НЕ НАПЛАЋУЈЕ ЧЛАНАРИНУ ОД СВОЈИХ ЧЛАНОВА.
Чланарина за Енигматски савез Србије биће прикупљена на Конференцији удружења која ће се одржати у априлу ове године,   од оних чланова који желе да буду чланови ЕСС. Иста ће бити уплаћена на рачун ЕСС.
Рок који је назначен (31.01) не можемо прихватити због већих трошкова чланова у овом месецу.


Председништво УЕ "Вук Караџић"

 

 


 

    

НАГРАДА РАДОЈИЦЕ НА БЛОГ !

 

 

6.01.2017

У наслову је један одличан анаграм Жељка Јозића који сам скинуо са Славковог блога заједно са приложеном сликом. Ко га тамо није решавао, може сада.

 

 
 

 

 


 

    

4. РОЂЕНДАН БЛОГА ТИО СЛАВКА БОВАНА

 

20.12.2016

Информација са блога Славка Бована:

Na današnji dan, 20.12.2012. godine, nakon probnog perioda, počeo je sa radom ovaj blog. Na moje veliko zadovoljstvo, a nadam se i na zadovoljstvo mnogih od vas, TIO (kako mu tepamo!) ubrzo je postao miljenik mnogobrojne publike, kao i važno okupljalište enigmata i ljubitelja enigmatike širom sveta. Sadržaj je šarolik pa svi mogu da pronađu ono što ih interesuje, a TIO se trudi da objavi sve bitne enigmatske informacije – brzo, pouzdano i sveobuhvatno. Već je u upotrebi pošalica – „Ako nije bilo na TIO, nije se ni dogodilo“.
Ovo je prilika da se zahvalim mnogobrojnim marljivim  saradnicima, vernim pratiocima, piscima konstruktivnih komentara, kolegama koji daju podstrek radu, učesnicima na brojnim takmičenjima, "novopečenim" zagonetačima koji su u svet enigmatike kročili preko ovog bloga, ...svima, svima!
Vrlo sam ponosan na dosadašnji rad. Sad nema nazad, ...idemo dalje u istom ritmu!
Na kraju, nekoliko zanimljivih podataka za one koji vole statistiku:
-Objavljeno je preko 16.400 postova.
-Zabeleženo je preko 85.000 komentara.
-Jedinstvenih poseta je preko 466.000 (levi brojač na dnu strane ne radi kako treba, ali ga ne brišem i ne ispravljam, pa neka se joguni koliko god hoće).
-Poseta je bilo preko 1.400.000.

Još jednom zahvaljujem svima.
Dosta je bilo slavlja, hajde da radimo!

---------------

ЧЕСТИТАМО !

 

 


 

    

ПРИПРЕМА ДРУГОГ ИЗДАЊА КЊИГЕ "ЛЕКСИКОН СРПСКИХ ЕНИГМАТА"

 

11.12.2016

Јова Вуковић је послао имејл:

Предлажем да се уведе нова рубрика ТРАЖИ СЕ.

Образложење:
Припремајући Лексикон српских енигмата приређивачи су имали потешкоћа како да дођу до података о неким старијим енигматичарима. Некадашње везе су временом прекинуте из разних разлога, а старе адресе више нису биле седиште становања.
Покушај да се нађе Павле Андрејевић Анд, Драгић Филиповић, Љубиша Аруновић, Асим Тановић, Јован Атанацковић, Неђо Бањанин, Милош Веселиновић, Момир Вујовић, Радомир Волињец, Милош Врзић, Брана Димитријевић, Радомир Златичанин (уредник листа "Ребуси" из 1952-53), Небојша Илић, Мирослав Јанчић, Костадин Лазаревић (власник "Ребуса"  из 1933.-35.г) итд. никако нису уродили плодом.
Па хајде да пробамо преко интернета. Можда ће се неко "упецати". Сви који су се нашли у овој "потерници" нека се јави на сајт ЕСС: www.ess.org.rs , или на адресу једног од писаца књиге хроничара српске енигматике: Јован Вуковић,vukovicenigmata@gmail.com, 22330 Нова Пазова, Цара Душана 113, тел. 064/2246560.
Све што се ново сазна биће обрађено и припремљено за друго издање књиге "Лексикон српских енигмата". Свима хвала на разумевању и сарадњи.    

Јован Вуковић
..............
ПОНУДА: 
Продајем комплете "Енигме" годишта 1969, 1971.1972. Јован Вуковић, 064/2246560 

 
 

 

 


 

 

    

7. РОЂЕНДАН САЈТА ЈОВАНА НОВАКОВИЋА

 

17.11.2016 

Сајт Јована Новаковића Енигматика и друге заврзламе слави 7 година од почетка рада. Тим поводом на сајту је организовано такмичење. Детаљи могу да се виде на адреси www.enigmatika.webs.com

ЧЕСТИТАМО !

 
 

 

 


 

 

     "ЛИСТАК" ЕНИГМАТА НИША БРОЈ 25 16.11.2016 
Уводна реч,
ГЕН бр.25 пише о 16. СЕС у Чачку, утисцима,
активностима и књизи ФЕЗ ЗАГОНЕТКЕ из
пера Радомира Мићуновића.
Пријатно уредник
 

 

 


 

    

 

НАПИС О ЈОВИ ВУКОВИЋУ

(из "пера" Моме Пауновића)

31.10.2016

Dragane,

U broju 47 "Vesnika" EK NZ objavio sam prvi deo teksta o Jovi Vukoviću, a drugi deo će ići u narednom 48 broju "Vesnika".
Ovih dana sam došao na ideju da bi objedinjen tekst valjalo objaviti na sajtu ESS. Jova to zaista zaslužuje i to je najmanje što za njega možemo učiniti.
U prilogu ovog mejla šaljem ti neznatno izmenjen objedinjen tekst, kome sam radi preglednosti dao i međunaslove.

 

 


 

    

ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О ТАКМИЧЕЊИМА

 

30.8.2016 

Од председника ЕСС добијена је следећа порука:

28.8.2016.
За чланове председништва и одбора ЕСС:

Прошле године смо мењали Правилник о такмичењима, и у допунама и изменама или прекуцавању испао је став (црвеном бојом) у члану 29 - о трајању такмичења у састављању анаграма ?!
То сам приметио кад сам почео да слажем радове са СЕС,  а био сам убеђен да стоји.

Мислим да није потребна седница председништва да би се ова допуна усвојила, пошто је то резервна варијанта. Довољан је коментар интернетом.
Поздрав, А. Јанковић.

 

 

 

 


 

    

ГЛАСНИК ЕСС У ИТАЛИЈАНСКОЈ ШТАМПИ

 

27.8.2016

Од Мирослава Живковића стигла је следећа пошиљка:

Poštovani kolega,
            Šaljem Vam atačment sa najnovijim brojem italijanske Penombre. Na jednoj od stranica može se pronaći kopija naslovne
strane GLASNIKA broj 32 i delimični prevod jednog teksta iz tog broja.
            Molio bih Vas da to stavite na sajt, kako bi se videlo da i Italijani ,prate' ovaj        
naš bilten. Jeste da je GLASNIK napravio malu pauzu u izlaženju, ali nadam se da će se nastaviti sa njegovim publikovanjem.
            Pozdrav,
                              Miroslav Živković

 

 

 

 


 

     ОБАВЕШТЕЊЕ О САРАДЊИ У АЛО! И БЛИЦ НОВИНАМА 11.8.2016

 

Од Мирослава Цветковића је стигла следећа информација:

Poštovani Gospodine Lojanica,

Obaveštavam Vas da će od danas, svakog dana u 7 izjutra, na mom blogu "Miroslavljeva enigmatika i ostalo" biti istaknuto obaveštenje o tome čiji radovi će tog i narednog dana biti objavljeni u dnevnim listovima "Alo" i "Blic", a svake subote i nedelje i podaci o enigmatskim prilozima u nedeljnom dodatku "Alo Razbibriga". Predlažem da na sajtu ESS postavite i link ka mom blogu jer mislim da ove informacije mogu zanimati mnogobrojne saradnike ovih listova - mogu unapred saznati kada će biti objavljeni njihovi enigmatski sastavi. Adresa mog bloga je: http://miroslavljevaenigmatika.blogspot.rs

 

 

 

 


 

    

ПРОСЛАВЉЕН ДАН "ЕНИГМЕ"

 

3.7.2016
Јуче је у ресторану "на лађи" именом "Воденица" прослављен јубилеј "Енигме", 65 година непрекидног излажења. Енигмата сарадника и чланова редакције из куће Новости" било је око 30. Атмосфера је била срдачна и весела , како уобичајено и бива на оваквим дружењима.
 

Уредник "Енигме" Небојша Вучинић је у име компаније "Новости" уручио златне плакете Енигматском савезу Србије и Енигматском клубу "Нова загонетка". Председник ЕСС је у име ЕСС уручио велику златну плакету одговорном уреднику "Енигме".

 

 

.


 

    

УЗ ЈУБИЛЕЈ "ЕНИГМЕ"

 

21.06.2016

Jубилеј ЕНИГМЕ подстакао ме је да узмем у руке број 500 из 1964 године који је одштампан као слављенички. У њему су уз одговарајући списак на средњој страни биле поређане фотографије скоро свих сарадника, а сваком од њих  дат је простор за по један рад, Уредници Власта и Симон приказани су посебно.


Ево тих момака, 36 на броју, плус три девојке:

 1. АЈНАЏИЋ ВЕЛИЈА                           Загреб
 2. БЈЕЛАН ДУШАН                               Славонска Пожега
 3. БОГДАНОВИЋ ПАВЛЕ                    Загреб
 4. ЦИХЛАРЖ ЗДЕНКО                         Сарајево
 5. ЧОП ЗЛАТАН                                     Загреб
 6. ДОПУЂА ВЕЉКО                             Бихаћ
 7. ЂУРЂЕВИЋ МЛАДЕН                     Дарда
 8. ФЕРДЕРБЕР АНТОН                       Загреб
 9. ГАЈЕВИЋ ВУКОМАН                       Косовска Митровица
 10. ИВАНОВИЋ РАДМИЛО                   Београд
 11. ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР                       Београд
 12. КОНЦУЛОВ СЛАВКО                       Зрењанин
 13. КУТЕРОВАЦ ВЛАДИМИР               Загреб
 14. ЛОЈАНИЦА ДРАГАН                        Београд
 15. МАЛЕНОВИЋ НИКОЛА                   Смедерево
 16. МАОДУШ УРОШ                                Сарвак код Осијека
 17. НИКИЋ ДУШАН                                 Београд
 18. НОВАК ВЕЛИМИР                            Загреб
 19. ПАВЕШИЋ ФЕРДО                           Сарајево
 20. ПАВЕШИЋ ЉУБИЦА                      Сарајево
 21. ПЕЛЕХ СЛАВКО                                Огулин
 22. ПИНТЕР МИРА                                  Загреб
 23. ПОЛИЋ БРАНКО                              Ваљево
 24. ПРЕШИЋ ДРАГИША                        Лапово
 25. ПУПЕЗИН ЗЛАТАН                           Кикинда
 26. ПУТНИКОВИЋ ЉУБОДРАГ           Сарајево
 27. ПУШКАР МИЛАН                              Окучани
 28. ПУШОЊИЋ РАДОШ                        Загреб
 29. РАДИВОЈ ЉЕРКА                            Мостар
 30. РИСТИЋ БРАНИСЛАВ                    Чачак
 31. САРАЧ ХАЈРУДИН                           Доњи Вакуф
 32. СТАНЧУЛ ИЛИЈА                              Кикинда
 33. СТИПИЋ ВЈЕКОСЛАВ                     Сплит
 34. СТОЈАНОВИЋ РАДОЈЕ                  Београд
 35. СТОЈКОВИЋ РАТКО                        Београд
 36. ШАГАДИН ИВАН                               Бања Лука
 37. ВРАНИЦКИ БОЖИДАР                   Сплит
 38. ВУКОВИЋ ЈОВАН                             Нова Пазова
 39. ЖЕЛЕЗНИК СТАНИСЛАВ              Доњи Вакуф

Из разлога којих се више не сећам, нема тадашње Енигмине звезде, Бокија Петровића.
Шта пада  одмах у очи: више је било сарадника ван Србије,  24 према  15, а  Загреб је водио у односу на Београд са 8 : 6. Енигма је заиста била лист са прилозима са целог тадашњег српскохрватског говорног подручја. Прилози су иначе штампани и ћирилицом и латиницом у истом броју.
Од енигмата из Србије данас су  из тог броја ЕНИГМЕ   активни још само њих четворица. Да ли можете да  их препознате, те острашћене младиће у којима се страст за енигматику  за све ове године није угасила?

 

Д.Л. 

 

 

 


 

    

ДЕСЕТ ГОДИНА САЈТА ЕСС

 

6.06.2016 
Презентација ЕСС-а на Интернету је "у погону" већ 10 година. Појавила се тачно 6. јуна 2006 године. Поводом тога написао сам пригодан чланак који се позива преко доњег линка.

Енигмата и песник Мићун је поводом овог догађаја саставио стиховани логогрифни анаграм:

НАГРАДНА ОПЦИЈА (П = Л)

Свака част оснивачу енигматског сајта

од не знам колико гигабајта.

На Интернету постоји ЕСС страница

чији уредник је.....

 

 

 

 


 

     САОПШТЕЊЕ О РЕДОСЛЕДУ ТАКМИЧЕЊА 10.04.2016

 

САОПШТЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ЕСС

На 4. седници Председништва ЕСС, 23. јануара о.г. расправљало се о међуљудским односима у савезу и председништву, и у склопу тога и о такмичењима у насловним анаграмима и Ананас-купу. Тада је постигнут договор и, по месецима, дефинисано кад ће ЕД ''Ђорђе Натошевић'' реализовати такмичење у Насловним анаграмима, а кад ће Славко Бован на свом блогу ТиО реализовати Ананас-куп. Све у циљу избегавања ев. неколегијалних поступака. Чак су и побројани месеци: ''јануар и фебруар – један, март и април – други'' ... и тако редом.
Према тој расподели, коју су присутни дочекали и коментарисали са олакшањем што је један проблем скинут са дневног реда, месеци март и април о.г. су резервисани за такмичење у састављању Насловних анаграма које реализује ЕД ''Ђорђе Натошевић''.


Записник са седнице се налази на сајту ЕСС.

Председник ЕСС

Александар Јанковић
 
 

 


    

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О САРАДЊИ У БЛИЦ ИЗДАЊИМА

 

10.04.2016

Сарадња ЕСС са кућом Ringier Axel Springer d.o.o. наставља се и после 1. априла 2016. године. ЕСС је преузео израду енигматских прилога за: дневне новине БЛИЦ, недељник БЛИЦ ЖЕНА, дневне новине АЛО! и подлистак АЛО! РАЗБИБРИГА.
Радове слати на следеће адресе:
- укрштенице, скандинавке, квадрате, испуњаљке и осмосмерке на  sasacolakovicnis@gmail.com
- анаграме на   miroslavenigmata@gmail.com
-  ребусе (готове или идеје) на  nikic.branislav@gmail.com

9.4.2016.
Краг.- Грошница

 

 


 

     СТАТУТ ЕСС 10.04.2016
 

 


 

    

НОВА КЊИГА НИШКИХ ЕНИГМАТА

 

24.03.2016 

Nova knjiga niških enigmata FEZ ZAGONETKE izašla je iz štampe u izdanju ESS, EK Niš i niškog “Svena”.  Svojevrsni izbornik najboljih radova predstavlja autore zagonetaka, učesnike od 1 - 10. Konkursa, najpre osvajače nagrada i priznanja, a potom i ostale. U posebnom delu prikazana su mesta i datumi proglašenja pobednika, kao i članovi žirija sa fotografijama i kratkim biografijama. Na 80 stranica predstavljeno je 420 zagonetaka od 150 učesnika, od 2005. g. kada je organizovan 1. FEZ u Niškoj Banji, pa do 2015. g. kada se završio 10. FEZ u Valjevu.
Knjigu je priredio Nikola ČD Pešić, urednio Marjan Radaković,  a recenzent je Momir Paunović.
Može se poručiti na feznis@gmail.com ili 063 449997, cena 250,00 rsd.

 

 


 

    

НОВА КЊИГА РАТКА СТОЈКОВИЋА

 

19.3.2016

Iz štampe je izašao LEKSIKON LITERATA LAUREATA - treća knjiga. Na 300 strana Leksikon sadrži više od 350 književnih nagrada i priznanja (prestižnih, regionalnih, lokalnih …) dodeljenih književnicima u periodu od 2011. do 2015. godine, u Srbiji, Republici Srpskoj i inostranstvu (od strane srpskih književnih udruženja, klubova ili drugih davalaca).
Pored naziva nagrade, podataka o osobi čije ime nagrada nosi, imena dobitnika i  naziva nagrađenih dela (romana, pesama, pripovedaka idr.) LEKSIKON sadrži Indeks nagrađenih autora i Indeks nagrađenih dela
LEKSIKON je izdat u saradnji sa Enigmatskim savezom Srbije a štampan je u ograničenom tiražu. Zainteresovani mogu da ga naruče isključivo putem telefona 011/2 159 896 ili i majl-a: storat@sezampro.rs, po ceni od 500,00 dinara (bez poštanskih  troškova).

 

 


 

    

НОВА КЊИГА МОМИРА ПАУНОВИЋА

 

19.3.2016

     

ЕНИГМАТСКИ ЗАПИСИ

Издавачи: ЕК «Нова загонетка» и «Алма», Београд, 2016,
Мала енигматска библиотека, свеска бр. 5,

А5 формат, 225 страна, броширани повез

Познати српски аутор загонетака, специјалиста за стиховане анаграме, енигматски истраживач, теоретичар и писац, објавио је шесту енигматску књи-гу «Енигматски записи», са избором његових студија и чланака, рецензија и приказа и текстова других аутора о њему, који су објављени у српским струч-ним, енигматским, дневним и периодичним листовима и часописима.
Сетимо се његових књига: «Загонетске у стиху» (2000), «Стиховни анаграм и његове варијације» (2001), «Укрштеница – краљица загонетки» (2003), «За-гонетне риме» (2004) и «Анаграмни колоплет» (2008).
Као што је «Укрштеница – краљица загонетки» била прва књига о укр-штеним речима у српској енигматици, тако је и ово ново Пауновићево издање прво дело овакве садржине у нашем енигматском стваралаштву.
Енигматско стваралаштво је део новинарске професије, што показује и ова књига, која је у потпуности у новинарској сфери, као што је то био случај и са више објављених књига у српској енигматици других аутора.
У књизи налазимо стручне, теоријске, историјске и језичке текстове веза-не за српску енигматику, при чему су нарочито значајни они објављени у пан-чевачком часопису за књижевност, науку и културу «Свеске». Посебно су зна-чајне студије о укрштеним речима и анаграмима, при чему се Пауновић дока-зао као изврстан познавалац у овој сфери српског енигматског стварања.
Књига само на први поглед има аутобиографски карактер, она, као дело енигматске публицистике коју третира, има и шире знамење и веома је зна-чајна за боље упознавање и разумевање загонеташтва.
Књига се не препоручује само искусним енигматима, она је интересантна и поучна и за енигматске почетнике и знатижељнике, којима може служити као нека врста уџбеника за улазак у чаробни свет енигматике.

Мирослав Лазаревић

 

 

У издању ЕК „Нова загонетка“ и Издавачке куће „Алма“ ових дана је
из штампе изашла нова, шеста по реду књига Момира Пауновића под
насловом „ЕНИГМАТСКИ ЗАПИСИ“. Књига садржи избор текстова
(студија, чланака, рецензија и приказа) које је овај аутор објавио у „Веснику“
ЕК НЗ, „Гласнику“ ЕСС, часопису за књижевност, уметност и културу
„Свеске“, часопису за информатику „Аrttech Sveske“, часопису за културу
„Квартал“ и листовима „Панчевац“, „Политика“ и „Политикин забавник“. У другом делу дат је избор текстова других аутора о загонетачком
стваралаштву Пауновића, као и његова комплетна енигматска библиографија.
Рецензент Мирослав Лазаревић је истакао да је „ово прва књига у
српској енигматици овакве садржине, али се очекује да ће их бити још, јер су
оне неопходне свакој стваралачкој области, па и загонеташтву“.
Заинтересовани могу набавити књигу по цени од 500 динара преко
аутора (тел. 066-8887069) или Мирослава Лазаревића (тел. 064-9452493).

  Момир Пауновић
 

 

 


 

Апел Председништва ЕСС српским енигматима 22..02.2015

Сагледавајући ситуацију у којој се налази српска енигматика, а посебно међуљудске односе и начин и тон опхођења дела енигматских посленика, Председништво ЕСС са своје седнице одржане 21.2.2015.године у Београду упућује

А П Е Л

српским енигматама, да се у комуникацији, коментарима и јавним дискусијама придржавају општеприхваћених норми понашања, без вређања и омаловажавања других. Тежак положај енигматике као друштвене делатности и проблеми које треба решавати нису разлог за увреде и приземне квалификације. Због атмосфере која је завладала унутар Енигматског савеза Србије, многи угледни и савезу потребни аутори су се дистанцирали; неки од Енигматског савеза Србије, а поједини и од енигматике као такве. Енигматика трпи штету и због анонимних, најчешће увредљивих коментара на друштвеним мрежама.  Јавност у раду је неопходна, како у раду органа савеза, тако и у иступањима појединаца. Ове године се навршава 30 година од оснивања Енигматског савеза Србије, али и 10 година од како је ЕСС усвојио свој Етички кодекс. Као сфера деловања, и енигматика тражи да буде нормативно-правно уређена, али заљубљеници у енигматику се не окупљају присилом закона и прописа. Председништво ЕСС овом приликом позива енигматске посленике да се посвете енигматском стваралаштву, негујући културу дијалога, међусобног помагања и солидарности. 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИШТВО ЕСС

 

 


 

 

    

         

                                                                       

 

ВРХ СТРАНЕ

 

          Посета број Hit Counter