ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

 

 

 

Енигматска такмичења

Енигматска литература

Редакције енигматских листова

Енигматска периодика 

Из историје српске енигматике

Енигматика у свету

Теоретски чланци

Архива вести

 

О САВЕЗУ АДРЕСАР СТАТУТ ЕСС ЕТИЧКИ КОДЕКС KОНТАКТ

    

 

ЕНИГМАТСКИ ЛИСТОВИ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

(Према подацима Владете Тривунца, ВЕСНИК ЕК Нова Загонетка број 6)

НАЗИВ ЛИСТА ПОЧЕТАК КРАЈ ЗАДЊИ 

БРОЈ

ПЕРИОД УРЕДНИК НАПОМЕНА
ЗАГОНЕТКА 1.01.1928 15.04.1928 8 2 Х МЕСЕЧНО Љубомир Недељковић Поучно-забавни лист
РЕБУС  15.04.1933 26.01.1935 95 1 Х НЕДЕЉНО Панта Јанковић   
УКРШТЕНЕ РЕЧИ 18.06.1933 16.07.1933 5 1 Х НЕДЕЉНО Петар Петровић   
ЗАГОНЕТКА 23.07.1933 6.08.1933 3 1 Х НЕДЕЉНО Петар Петровић   
ЗАБАВНИК 1933 1935 54      
ЧВОР 8.08.1934 13.01.1935 23    Костадин Лазаревић Забавни лист
УКРШТЕНИЦА КРИЖАЉКА 1935 1938 156 3 Х МЕСЕЧНО Живојин Благојевић Енигматски лист за забаву, шалу, шах и спорт
ЕНИГМА УКРШТЕНЕ РЕЧИ 22.01.1936 29.04.1936 15 1 Х НЕДЕЉНО Фердо Павешић  
ПРОБЛЕМ 31.07.1937 9.10.1937 11 1 Х НЕДЕЉНО А.Туцаковић  
ЗНАК ПИТАЊА 1.01.1939 23.11.1939 19 2 Х НЕДЕЉНО Душан Чолић Забавни енигматски лист
РЕВИЈА РЕБУСА 18.01.1941 - 10 1 Х НЕДЕЉНО Светомир Стојановић  

 

 

ПЕРИОД ОД 1945 ДО 2005 ГОДИНЕ 

 

З Н А Ч А Ј Н И Ј И   Е Н И Г М А Т С К И   Ч А С О П И С И   У   С Р Б И Ј И

 ПЕРИОД ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА ДО 1955. ГОДИНЕ

1. «РАЗОНОДА», Београд. Укрштене речи. Романи. Забава и поука. Недељник. Издаје Управа «Разоноде» – Јели-савета Гобец. Одговорни уредник: Мирослав Гобец. Штампана 22 броја (26. 12. 1945 – 22. 5. 1946).

2. «ЕНИГМА», Београд. Укрштене речи. Ребуси. Проблеми. Хумор. Издавач: «Млади борац», а касније Енигматски клуб «Београд». Уредник прва два броја: Петар Стојановић. Главни и одговорни уредник од броја 3 (1951) до броја 1.300 (1981) Властимир Павловић. Уредник издања до 1972. године: Симон Рацковић, касније Милан Шабан и Зоран Зељковић. Први број изашао 7. 7. 1951. године. Различита динамика излажења. Од броја 1.301 (26. 5. 1981) лист мења име у «НОВОСТИ ЕНИГМА». Издавач: «Борба» – «Вечерње новости», а касније Компанија «Новости». Уред-ници: Владимир Перовић, Светозар Ђоновић, Слободан Поповић, Раде Ђурица, Звонко Ђурић, Владимир Жалац, Микан Миловановић, Ново Томић, Миљана Краљ (1999 – 2003), Мирослав Турудић (2003 – 2005), Драган Ускоковић (2005 – 2006) и Душан Миловaновић (од броја 2.250 од 30. 6. 2006). Затим Роман Петровски и Милан Дражиловић, а од 1.7.2011 године Небојша Вучинић. Енигматски део уређује ЕК "Нова загонетка" из Београда.

3. «БЕОГРАДСКИ ЕНИГМАТСКИ ЛИСТ» (краће «ИКС»), Београд. Излазио два пута месечно. Издавач: Шаховски клуб «Железничар». Уредник: Брана Павловић. Одговорни уредник: Властимир Јовановић. Издато 73 броја (1. 12. 1951 – 27. 8. 1953).

4. «РЕБУСИ», Београд. Укрштене речи и загонетке. Променљива динамика излажења. Власник и издавач: «Репу-блика». Одговорни уредник: Радомир Златичанин. Штампано 50 бројева (1. 5. 1952 – 25. 12. 1953).

5. «МАЛА УКРШТЕНИЦА», Београд. Месечник. Издаје: Енигматски клуб «Београд». Главни и одговорни уредник: Властимир Павловић. Издато 387 бројева почев од 1954. до августа – септембра 1981. године.

ПЕРИОД ОД 1956. ДО 1985. ГОДИНЕ

1. «ЕНИГМАТСКА РЕВИЈА», Београд. Излазила два пута месечно. Издавач: Клизачко – хокејашки клуб «Црвена звезда». Уредник: Брана Павловић. Штампано 9 бројева (15. 8. 1956 – 15. 12. 1956).

2. «СОМБОРСКА УКРШТЕНИЦА», Сомбор. Излазила два пута месечно. Издавач: НИП «Сомборске новине». Уредник: Велимир Поповић. Издато 6 бројева (15. 6. 1958 – 1. 9. 1958).

3. «РАЗОНОДА МИЛИОНА», Београд. Укрштене речи. Ребуси. Загонетке. Излазила тромесечно. Издавач: Енигматски клуб «Београд». Главни и одговорни уредник: Властимир Павловић. Уредник: до 1972. године Симон Рацковић, а касније Милан Шабан и Зоран Зељковић. Почев од 1958. године публиковано преко 50 бројева.

4. «РАЗОНОДА», Крушевац. Радови ученика и искусних енигмата. Излазила повремено. Издавач: Енигматско удружење при основној школи «Нада Поповић». Главни уредник: Радивоје Настић. Издато 21 број (1. 5. 1973 – 1. 3. 1978).

5. «ЕУРЕКА», Горњи Милановац. Енигма и забава. Недељник, касније месечник. А4 формат. Издавач: НИП «Дечје новине». Главни и одговорни уредник: Станија Петковић, касније Невена Кнежевић. Први број штампан 1. 6. 1973, а до данас публиковано око 1.180 бројева.

6. «ЕУРЕКА», Горњи Милановац. Енигма и забава. Излазила два пута месечно, касније месечник. А5 формат. Издавач: НИП «Дечје новине», а касније «DEN PRESS». Главни и одговорни уредник: Станија Петковић, а касније Гордана Воркапић. Први број штампан августа месеца 1974. године, а до данас публиковано око 580 бројева.

7. «ПОЛИТИКА МОЗАИК», Београд. Разонода, енигматика, знање. Издавач: НО «Политика». Главни и одговорни уредник: Раде Шошкић. Уредник: Нурџихана Џозић. Уредници енигматике: до броја 53 Властимир Павловић, а потом Петар Бизумић, Љубиша Јакшић, Ивица Млађеновић, Бошко Петровић и Бранко Полић. Штампано 125 бројева (21. 6. 1979 – 5. 11. 1981).

ПЕРИОД ОД 1986. ДО 1995. ГОДИНЕ

1. «СПЕЦ ЕНИГМА», Београд. Сезонско издање. Оснивач и издавач: «Вечерње новости», касније Компанија «Новости». Уредници: Светозар Ђоновић, Слободан Поповић, Раде Ђурица, Звонко Ђурић, Микан Миловановић, Ново Томић, Миљана Краљ и Драган Ускоковић. Енигматски део листа припрема Енигматски клуб «Београд». Први број је изашао у лето 1986. године и до данас је штампано преко 30 бројева.

2. «ПОЛИТИКА ХУПЕР», Београд. Излазио два пута месечно. Издавач: НИП «Политика», касније «Политика» АД. Уредник издања: Дејан Патаковић. Уредник енигматике: Милан Јеленковић. Штампано 227 бројева (март 1990 – 9. 3. 1999).

3. «МАЛА ЗАГОНЕТКА А – Ш», Београд. Српски енигматски часопис. Недељник. Издавач: «А – Ш Дело». Уредник: Миодраг Тошић. Публикована 2 броја (23. 10. 1992 – 30. 10. 1992).

4. «ОСМОСМЕРКА», Горњи Милановац. Издавач: НИРО «Дечје новине». Главни уредник: Срећко Јовановић. Уредник: Мирослав Цветковић. Издато 12 бројева (27. 11. 1992 – 12. 11. 1995).

5. «ЗАГОНЕТКА», Зворник. Српска енигматска ревија, касније енигматска ревија. Месечник. Издавач: Самостална издавачка радња «Загонетка», Панчево, касније «Орфелин», Зворник и Лозница. Главни и одговорни уредник: Драгомир Николић, касније Војин Крсмановић. Уредник: Бранко Полић, касније Јадран Голоигра и Сретен Перић. Публикован 61 број (новембар 1993 – август 2004).

6. «РАЗОНОДА», Београд. Недељна енигматска ревија. Издавач: «ДииР», касније «Разонода». Главни и одговорни уредник: Милорад Живанић. До краја 2005. године изашао 501 број (11. 3. 1994 – 24. 12. 2005).

7. «ОСЛОБОЂЕЊЕ МОЗАИК», Српско Сарајево. Енигматски часопис. Излазио два пута месечно. Издавач: НИШП «Ослобођење». Директор: Предраг Николић. Одговорни уредник: Миодраг Крстић. Штампано 19 бројева (25. 11. 1994 – 1. 1. 1998).

8. «ИКС – ЕНИГМАТСКЕ НОВИНЕ», Београд. Издавач: «Динара прес». Главни и одговорни уредник: Јован Покрајац. Први број штампан 7. 2. 1995. године а до данас је издато преко 200 бројева.

9. «СКЕРЦО», Београд. Породична енигматска ревија. Излазио два пута месечно. Издавач: ИГП «Раковица». Главни и одговорни уредник: Владимир Лаличић. Уредник енигматике: Жарко Ђокић, а касније Вељко Допуђа. Почев од 15. 5. 1995. године до средине 1996. године штампано 29 бројева. Лист касније преименован у «ЕНИГМАТСКИ СКЕР-ЦО», издавач: «M – PRESS», главни и одговорни уредник: Небојша Митровић, уредник енигматике: Вељко Допуђа, штампана 22 броја (1. 8. 1996 – 15. 6. 1997), па у месечник «СКАНДИ СКЕРЦО», штампано 18 бројева (број 23, 1. 7. 1997 – број 40, 1. 12. 1998).

10. «ОСМОСМЕРКА», Београд. Забава и задовољство. Месечник. Издавач: ИТП «Вукадин», касније «UNA PRESS» Главни и одговорни уредник: Слободан Јовановић, касније Снежана Бајић. Уредник: Мирослав Цветковић. Први број штампан новембра 1995, а стоти јула 2005. године.

11. «МИНИ КВИЗ», Београд. Ревија за основце. Месечник. Издавач: Енигматски савез Србије. Главни и одговорни уредник: Бранко Полић. Почев од 1995. године до сада штампано 47 бројева.

ПЕРИОД ОД 1996. ДО 2005. ГОДИНЕ

1. «КВИЗ БРАНИЧЕВО», први број под именом «МИНИ КВИЗ», касније «КВИЗ». Месечник. Издавач: ЕК «Брани-чево», Пожаревац, касније «EN – PRESS», Нови Сад. Главни и одговорни уредник: Зоран Живановић. Уредник енигматике: Бранислав Никић. Од броја 29, директор: Миле Јанковић, главни и одговорни уредник: Бранислав Никић. Од маја 1996. године до јуна 2005. године штампано 50 бројева.

2. «МАРБО МЕГА УКРШТЕНИЦА», Лозница. Месечник. Издавач: ХК «Боро Скорић». Директор, главни и одговорни уредник: Боривоје Скорић. Уредник: Перо Вишњић, касније Сретен Перић. Уредник енигматике: УЕ «Вук Караџић», касније Јадран Голоигра. Штампано 96 бројева (децембар 1996 – новембар 2006).

3. «БЕОКВИЗ», Београд. Лист заљубљеника у енигматику. Издавач: «Изви – искра», касније ИТП «Вукадин». Главни и одговорни уредник: Љубиша Јакшић. Публиковано 28 бројева (31. 12. 1997 – лето 2005).

4. «ШАРАДА», Ниш. Енигматски часопис. Издавач: ЈНИП «Народне новине». Одговорни уредник: Тихомир Поповић. Уредник: Марјан Радаковић. Публиковано 7 бројева (26. 11. 1998 – март 2000).

5. «ХУПЕР ЕНИГМАТИКА», Београд. Излази сваког другог уторка. Оснивач, издавач и штампар: «Политика» АД. Главни и одговорни уредник: Дејан Патаковић. Уредник енигматике: Зоран Зељковић, касније Веселин Патрногић, па Драган Николић. Штампано 187 бројева (16. 3. 1999 – 2. 5. 2006). Од броја 188 (16. 5. 2006) лист носи назив «ПОЛИТИКА ЕНИГМАТИКА».

6. «ОСМОСМЕРКА СПЕЦИЈАЛ», Београд. Забава и задовољство. Излази четири пута годишње. Издавач: ИТП «Ву-кадин», касније «UNA PRESS». Главни и одговорни уредник: Слободан Јовановић, касније уредник: Снежана Бајић. Уредник енигматике: Мирослав Цветковић. Издато 30 бројева (јули 1999 – јесен 2006).

7. «ПАН ОСМЕРАЦ», Нови Сад. Месечник. Издавач: «Прес комерц». Директор, главни и одговорни уредник издања: Славко Пушић. Уредник издања: Зоран Милуновић. Први број изашао октобра 1999. године, а до јуна 2006. године публиковано је 45 бројева.

8. «БАЛКАН МОЗАИК», Београд. Енигматски забавник. Месечник. Оснивач и издавач: «ДДК Балкан». Директор, главни и одговорни уредник: Ајша Шикања. Уредник енигматике: Вељко Максимовић. Први број носио је датум јуни – јули 2000, а до данас је публиковано преко 30 бројева.

9. «ЗВРК», Београд. Енигматски часопис. Месечник. Издавач: «DINEX». Директор, главни и одговорни уредник: Драган Пајевић. Уредник: Мирослав Лазаревић. Издата 3 броја (октобар 2002 – децембар 2002).

10. «МАРБО ПЛУС», Лозница. Месечник. Издавач: ХК «Боро Скорић». Директор, главни и одговорни уредник: Бо-ривоје Скорић. Уредник: Јадран Голоигра, касније Сретен Перић. Штампано 26 бројева (децембар 2003 – јуни 2006).

ПЕРИОД ОД 2006. ДО 2015. ГОДИНЕ

(подаци нису прикупљени)

 

ЕНИГМАТСКИ ЛИСТОВИ ОД 1945 ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПРЕСТАЛИ ДА ИЗЛАЗЕ

(подаци нису прикупљени)

 

 

СТРУЧНА ЕНИГМАТСКА ПЕРИОДИКА

НАЗИВ ИЗДАЊА ИЗДАВАЧ БРОЈ 1 ЗАДЊИ БРОЈ УРЕДНИК ЗАДЊЕГ БРОЈА НАПОМЕНА
ГЛАСНИК ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ДЕЦЕМБАР 1996 37

 АВГУСТ 2017

Жељко Димовић  
ВЕСНИК ЕК "НОВА ЗАГОНЕТКА" МАРТ 2002

48

ФЕБРУАР 2018

Мирослав Лазаревић  
ВУКОВ КОВЧЕЖИЋ УЕ "ВУК КАРАЏИЋ" МАРТ 1987 29

 АПРИЛ 2017

Радојица Јовичић  
ГЕН ГЛАСИЛО ЕНИГМАТА НИША СЕПТЕМБАР 2002

26

 ОКТОБАР 2017

Никола ЧД Пешић

Марјан Радаковић

 

                                                                                       

                 

ВРХ СТРАНЕ      НАСЛОВНА СТРАНА