ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

 

 

 

Енигматска такмичења

Енигматска литература

Енигматске књиге у припреми

Редакције енигматских листова

Енигматска периодика 

Из историје српске енигматике

Енигматика у свету

Теоретски чланци

Архива вести

 

  О САВЕЗУ АДРЕСАР СТАТУТ ЕСС ЕТИЧКИ КОДЕКС КОНТАКТ

                                                                             

     КРАТАК ИСТОРИЈАТ ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

РАД НА ШИРЕЊУ, ПОПУЛАРИЗАЦИЈИ  И ВРЕДНОВАЊУ ЕНИГМАТИКЕ

          Енигматски савез Србије основан је 21. септембра 1985. године у Ваљеву на 17. Сусретима загонетача Југославије. Оснивачи овог Савеза били су: Енигматски клуб Београд, Енигматско друштво Загонетка, Београд, Ваљевски енигматски клуб Бранковина, Енигматски клуб Гњилане, Енигматски клуб Бор и Енигматска секција РКУД Вискоза, Лозница. Основни документи који су усвојени на Оснивачкој скупштини били су: Самоуправни споразум о удруживању у Енигматски савез Србије и Статут Енигматског савеза Србије. Статут је више пута касније мењан и прилагођаван насталим ситуацијама и потребама. Задњим изменама омогућено је да чланови Савеза могу бити и енигмати појединци, као и енигматски издавачи и редакције.                    Енигматски савез Србије је друштвена организација основана у циљу ширења и популаризације енигматике, као и подстицања, развијања и координације рада енигматских удружења, друштава, клубова и секција на подручју Србије. Прво седиште Савеза било је у Ваљеву, да би од 20. фебруара 1988. године оно било премештено у Београд. Први председник Савеза био је Бранко Полић, а за првог секретара био је изабран Жарко Пешић. Досадашњи председници Савеза били су: Бранко Полић (1985 1991. и 1995 2000), Јован Вуковић (1991 1995), Никола Поповић (2000 2001), Миле Јанковић (2001 2004), Мирослав Лазаревић (2004 - 2013), Милорад Живанић (2013 - 2015). Александар Јанковић (2015 - 2017). Жељко Димовић (од 2017 - 2021), Владимир Шарић (од 2021 - ). Поред Жарка Пешића, секретари Савеза били су још и Миленко Зубер, Радислав Маринковић, Владимир Шарић, Бранко Полић и Верољуб Бабић.

          У протеклом периоду, уз помоћ Савеза, основано је више нових енигматских асоцијација, сада његових чланова: Удружење енигмата Вук Караџић, Београд; Енигматски клуб Пирамида, Нови Сад; Енигматско друштво Др Ђорђе Натошевић, Сомбор; Енигматски клуб Србија, Аранђеловац; Енигматски клуб Браничево, Пожаревац; Енигматски клуб Крушевац; Енигматски клуб Линија, Ваљево; Енигматски клуб Нова загонетка, Београд и Енигматски клуб Ниш.

 

Енигматска друштва, удружења, клубови и секције у Србији

чланице Енигматског савеза Србије

(Стање на дан 30.4.2015)

 

Назив клуба

Адреса

Статус

Година оснивања

Председник

ЕК „Нова загонетка“

Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 124

П

2001

Мирослав Лазаревић

УЕ „Вук Караџић“

Београд
Омладинских бригада 71

П

1986

Радојица Јовичић

ЕД „Ђорђе Натошевић“

25000 Сомбор
Београдска 12

П

1988

Жељко Димовић

ЕК „Пирамида“

Нови Сад

П

1988

Миле Јанковић

ЕК „Бор“

19210 Бор
Његошева 43

С

1980

Крста Иванов

ЕК „Браничево“

Пожаревац
Вардарска 5/49

С

1995

Бранислав Никић

ЕК „Изазов“

Енигматска секција РКУД „ВИСКОЗА“
Лозница

С

1983

Сретен Перић

ЕК „Ниш“

18000 Ниш
Драгољуба Ристића 31

С

2002

Никола Пешић

ЕК „Ваљево“
(раније „Бранковина“

Ваљево
Ђеновачка 08

С

1983

-

ЕК "Кикинда" Кикинда
С
2015
Златан Пупезин
ЕК "Срем" Пећинци
С
2016
Владимир Шарић
 

П – правно лице, С - секција

 

          Поред Седамнаестих сусрета загонетача Југославије који су одржани у Ваљеву од 20 22. септембра 1985. године (најмасовнији и најуспешнији сусрети енигмата на нашим просторима до сада), Енигматски савез Србије организовао је од 7 9. октобра 1988. године у Аранђеловцу и јубиларне Двадесете сусрете загонетача Југосла-вије.

          Енигматски савез Србије био је учесник Оснивачке скупштине Загонетачког савеза Југославије у Липику 23. априла 1988. године, када је Јован Вуковић из ЕК Београд изабран за потпредседника Загонетачког савеза Југославије, а Ђока Лазић из ЕС РКУД Вискоза, Лозница за члана Председништва.

          Енигматски савез Србије организовао је већи број првенстава Србије у решавању и састављању загонетака, како у појединачној, тако и у екипној конкуренцији. Посебну пажњу посвећивао је популаризацији енигматике међу најмлађима. У склопу тога Савез је био издавач ревије за основце Мини квиз (бројеви 9 47), а организовао је и 12 првенстава ученика основних школа Србије у решавању загонетака (прво је одржано у Тршићу 1987. године, а дванаесто у Шимановцима 2002. године).

          И у оквиру издавачке делатности Енигматски савез Србије имао је одређених активности. Био је издавач већег броја књига и публикација из области енигматике: Бранислав Обрадовић: Стиховани енигматски буквар (1997); Ђорђе Оташе-вић: Речник нових и незабележених речи (1999); Ђорђе Оташевић: Руски језик за 7. разред основне школе збирка загонетака (1999); Мирослав Лазаревић: Енигматски магични квадрати (1999); Гордана Јовановић Шарић: Игра речи (2002). Од децембра 1996. године Савез издаје информативно теоријски лист Гласник и до априла 2006. године публиковано је тринаест бројева овог гласила. У овој публикацији, поред нормативних аката и одлука органа Савеза, објављују се и други прилози везани за активности енигмата и чланица Савеза, као и написи везани за актуелне догађаје, историју и теорију енигматике.

 

Енигматски савез Србије организовао је до сада и двадесет сусрета енигмата Србије:

1. Београд, 12. децембар 1998. године Ресторан Господарска механа;

2. Београд, 27. октобар 2001. године Ресторан Парк;

3. Нови Београд, 26. октобар 2002. године Центар Месне заједнице Блока 29;

4. Панчево, 13 14. новембар 2004. године Хотел Тамиш;

5. Нишка Бања, 1 2 октобар 2005. године Хотелски комплекс Озрен.

6. Бајина  Башта, 15 - 17 септембар 2006 године - Хотел "Дрина"

7.Лозница, 28 - 30 септембар 2007 године - Објект у A.D. Drinum Travel

8.Сомбор, 22 - 24 август 2008 године - Ученички дом

9.Вршац,  9 - 11 октобар 2009 године - хотел "Србија"

10.Крагујевац, 27 - 29 август 2010 године - Студентски дом "Слобода"

11.Пожаревац, 23 - 25 септембар 2011 године - хотел "Дунав"

12.Кикинда, 24 - 26 август 2012 године - дом ученика "Никола Војводић"

13.Врање, 30 август - 1 септембар 2013 године - Дом ученика

14.Бор, 29 август - 31 август 2014 године - Хотел "Језеро"

15. Ваљево, 2 октобар - 4 октобар 2015 - Хотел "Нарцис"

16.Чачак, 19 август - 21 август 2016 - Студентски дом

17. Суботица, 18 август - 20 август 2017, Дом студената "Иво Лола Рибар"

18. Сремска Митровица,24 - 26.август 2018 год., Дом ученика, Планинска бр. 1

19. Врњачка Бања, 13 - 15 септембар 2019 године, хотел "Даница".

20. Брзеће на Копаонику, 27 - 29. августа 2021.

21. Коцељева, 7- 9. окобра 2022. Ресторан " Ринглов".

22. Kaћ код Новог Сада, 25-27. августа 2023. Ресторан "Оморика".

 

 

          Донети су и Етички кодекс Енигматског савеза Србије, као и Адресар Енигматског савеза Србије за 2006. годину. У завршној фази реализације је велики пројекат Лексикон енигмата Србије, у оквиру кога ће бити представљено око 500 енигматских посленика, многи подаци из историје српске енигматике, као и више стотина антологијских загонетака најпознатијих српских енигматских стваралаца. Окончане су и активности на изради интернетског сајта Енигматског савеза Србије, а у плану је и учлањење у Светску загонетачку федерацију, а ради што бољег и потпунијег презентовања српске енигматике и њених аутора широј јавности.

          Током свих година деловања Савез се залагао и за квалитетну и разноврсну енигматику, њено адекватно вредновање и добијање третмана и статуса који енигматско стваралаштво, као део новинарства и културе, заслужује да има.

   

САДАШЊЕ РУКОВОДСТВО ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

 

П Р Е Д С Е Д Н И К  Е Н И Г М А Т С К О Г  С А В Е З А  С Р Б И Ј Е

   Владимир Шарић рођен је 13. априла 1951. године у Смедереву, где је завршио гимназију. Студирао је у Београду математику и политикологију (одсек новинарство), а радио је као нови-нар–сарадник у Смедереву и Београду, уређујући шаховске и енигматске рубрике. Био је секретар Смедеревског шаховског клуба, а од 1981. године ради у Шаховском савезу Југославије (сада Србије ) као стручни референт. Међународни шаховски судија је од 1986. године. У дописном шаху има титулу мајстора, а у проблемском шаху титулу мајстора решавача.

                     Први рад у једном енигматском часопису објављен му је 1. октобра 1969. године (анаграм–посетница у бјеловарском «Чвору»), што значи да је више од 35 година рада у свету енигматике. Сарађивао је у свим издањима бјеловарског «Чвора», Енигматског клуба «Београд», «Дечјих новина» из Горњег Милановца, «Вјесниковом квизу» и другим, а данас сарађује у «Новости енигми», «ХУПЕР енигматици», «Беоквизу», издањима и часописима које припрема УЕ «Вук Караџић», као и у другим неенигматским часописима. Заступљен је у «Лексикону загонетача Југославије» (Бјеловар, 1979), као и у књизи Ивице Млађеновића «Истакнути српски енигмати» (Београд, 1999). Један је од оснивача београдског УЕ «Вук Караџић» 1986. године, а члан је и енигматских клубова «Београд», «Нова загонетка» и «Ниш». Један је од оснивача и Енигматског савеза Србије, његов дугогодишњи секретар и у ранијим периодима. Двоструки је првак Ср-бије у брзом решавању загонетака и једном првак Србије у брзом састављању загонетака. Бави се и енигматском теоријом, историјом и статистиком. Његова супруга Гордана Јовановић–Шарић, по професији просветни радник, истакнути је песник и енигмата.

 

 

П О Т П Р Е Д С Е Д Н И К  Е Н И Г М А Т С К О Г С А В Е З А С Р Б И Ј Е

          Радомир Матић

 

 

 

С Е К Р Е Т А Р  Е Н И Г М А Т С К О Г С А В Е З А С Р Б И Ј Е

  Верољуб Бабић, наставник математике у Коцељеви.

 

 

ПРЕДСЕДНИШТВО ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

(изабрани 5.03.2022 године на период од четири године )

 

Функција

 

Клуб (секција)

Заменик

1.

Председник ЕСС

Владимир Шарић

ЕК „ Срем“

 

2.

Потпредседник

Радомир Матић

ЕК „Бор“

 

3.

Члан

Верољуб Бабић

ЕК „Ваљево“

 

4.

Члан

Мирослав Лазаревић

ЕК „Нова Загонетка“

 

5.

Члан

Милија Стевановић

ЕК „Нова Загонетка“

 

6.

Члан

Сретен Перић

ЕК „Изазов“

 

7.

Члан

Видоје Стефановић

ЕК „Ниш“

 

8.

Члан

Миле Јанковић

ЕК „Пирамида“

 
9.
Члан
Иван Рудић
ЕК „Пирамида“
 
10.
Члан
РадојицаЈовичић
ЕУ "Вук Караџић"

 

 

ВРХ СТРАНЕ      НАСЛОВНА СТРАНА