ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

 

 

 

Енигматска такмичења

Енигматска литература

Редакције енигматских листова

Енигматска периодика 

Из историје српске енигматике

Енигматика у свету

Теоретски чланци

Архива вести

 

О САВЕЗУ АДРЕСАР СТАТУТ ЕСС ЕТИЧКИ КОДЕКС KОНТАКТ

  Седмословни речник  Станка Жугића
        
   Увод
   Скраћенице
   Библиографија

      


  Нове речи од 7 слова - Ацо јанковић

     Ацо Јанковић је скупио, и наставио је да скупља речи од 7 слова којих нема у речнику Станка Жугића. Помагао му је Драган Матовић. Прва пошиљка је била у августу 2009 године, а друга је стигла у септембру 2011. а сада је послао трећу ажурирану пошиљку. Нове речи су обележене црвеном бојом.

          Позови


  Речи и појмови од 14 слова - Ацо Јанковић

10.12.2012

     Као претходно, али се односи на 14 слова.

     Позови


  Речнички материјал добијен од Банета Никића

17.10.2011

          Познате личности (43 стране)

          Речник идиома (12 страна)


ВРХ СТРАНЕ НАСЛОВНА СТРАНА